Betonglycka, nr 4 – Före och efter

Låt mig presentera Marienlyst skola i Norge, byggt 2010. Huset är känt för att det är ett passivhus. Ingen värme utifrån tillförs.

Återigen presenterar arkitekterna en bild med grönska och fullt med folk. Det ser ut att vara vår.

Marienlyst skola i sagans värld.

Så här ser det ut i verkligheten. Utan grönska och människor ser man huset såsom det egentligen är. Det är en betongklump, inget annat.

Marienlyst skola i verkligheten.

Man undrar hur någon kan tycka att den här formen av arkitektur är ny. Huset är bara två år gammalt så man kan anta att de som har ritat det tycker sig ha ritat något av det mest moderna man kan tänka sig.

Låt mig därför visa två andra bilder:

Domus i Kristianstad. Foto: Bengt Lundberg/Riksantikvarieämbetet.

Domus i Kristianstad byggdes 1965.

Dominikanerklostret Sainte Marie de la Tourette, ritat av Le Corbusier.

Dominikanerklostret Sainte Marie de la Tourette är ritat av modernismens store arkitekt Le Corbusier. Byggnaden är från 1960.

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att betongfilosofin inte är ny utan en kvarleva från mitten på 1900-talet då modernismen härjade som värst. Då tyckte man att betong var vackert. Den skulle inte ens målas, utan den råa betongen skulle synas. Än idag lever vi med det arvet.

Domushuset i Kristianstad visar också hur fri från kreativitet Marienlyst skola är. Skolan är från 2010 men skulle kunna vara från 1965.

 

Dela med andra: