Några saker som Omar Mustafa verkligen har glömt

Debatten om Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet och till alldeles nyligen ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse, böljar fram och tillbaka. I tisdags skrev Monica Gunne en illa underbyggd krönika i Aftonbladet med titeln “Omar Mustafa, du glömde ett par saker i ditt brev…” där hon utan belägg tillskrev Mustafa ett antal åsikter.

I debatten har också Mustafa och hans stödtrupper duckat bakom det faktum att de talare och texter som satts i centrum inte har varit representativa för just honom. Mustafa har inte fällt några antisemitiska yttranden, inte heller talat mot kvinnors lika rättigheter, osv. Andra har gjort det, men inte han. Mustafa har, om vi ska tro supportrarna rätt, tvärtom arbetat för socialdemokratiska värderingar innanför den muslimska kommuniteten i Sverige. Han är en god kraft på insidan.

Men då har jag några frågor till Mustafa efter att ha läst ett dokument som han själv har satt sitt namn på. Dokumentet heter: “Swedish Muslims in Cooperation Network Alternative Report”. Det publicerades i februari i år och är en rapport skriven av en rad muslimska organisationer.  Rapporten är ställd till FN:s kommitté för avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Tanken är att den ska vara en alternativ rapport till den officiella svenska rapporten. Omar Mustafa är en av undertecknarna. Här finns alltså inga möjligheter att ducka.

Några frågor:

– Varför anser du att svenska statens arbete mot hedersrelaterat våld är meningslöst (s. 36)? Tycker du inte att statens kraftiga satsning på att komma tillrätta med detta problem varit en riktig satsning?

– Varför är det ett problem att svenska staten har satsat resurser på att komma tillrätta med tvångsgiften och äktenskap mellan minderåriga (s. 35)? Visst, det handlar om få personer, men varför ska inte lagstiftningen skydda dem? Är det inte bra att staten skärper reglerna så att bara den som är myndig kan gifta sig?

– Tycker du verkligen att det är en bra idé att vi ska börja registrera vilken trostillhörighet folk har (s. 15)? Finns det inte ett värde i att låta en sådan sak som trostillhörighet vara något som staten lämnar åt medborgarna själva att sköta?

– Jag kan förstå att du vill ha registrering av trostillhörighet eftersom du också vill införa kvotering på arbetsmarknaden för religiösa minoriteter (s. 6). Men tror du verkligen att kvotering på religiös grund är en bra idé?

– I er rapport kallar ni Sverige för en apartheidstat (s. 20). Jag har förstått att ni känner er diskriminerade, men tycker du verkligen att Sverige är som Sydafrika var när apartheid rådde?

– Ni är inte nöjda med hur muslimer porträtteras i svenska medier, men på vilket sätt menar du att Justitiekanslern ska ingripa för att säkerställa att medierna är “socially responsible, fair, accurate, thorough, comprehensive, and balanced” (s. 7)? Det betyder ju att JK måste ges nya befogenheter långt utöver vad Tryckfrihetsförordningen tillåter idag? Tycker du verkligen att staten ska ingpripa mot fria medier som inte är “balanced” eller “comprehensive”? Hur stora inskränkningar i yttrandefriheten tänker du dig?

Den rapport som Omar Mustafa har varit med att ta fram kan inte på långa vägar sägas vara representativ för Socialdemokraterna. Att underteckna ett dokument som försöker släta över problem med hedersrelaterat våld och tvångsgifte samtidigt som man påstår sig arbeta för kvinnors rättigheter är inte seriöst.

Med detta sagt tror jag inte att Mustafa är ond på något vis. Jag tror att han är helt ärlig när han beskriver sig själv som en god socialdemokrat. Det är nog inte där problemet sitter. Problemet är nog snarare att han precis som sin lika förvirrade kristne kompis Peter Weiderud inte förstår att man inte kan kompromissa med sin övertygelse hur som helst om man ska ha någon trovärdighet som politiker.

_____________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

17 reaktioner till “Några saker som Omar Mustafa verkligen har glömt”

 1. Tycker kritiken är lite konstig. Om man läser i rapporten (http://www.islamiskaforbundet.se/sv/doc/Report.pdf), så verkar den ju besvara dina frågor på exakt de sidor du hänvisar till. Dessutom framställer du deras analyser och åtgärdsförslag på ett felaktigt sätt. Jag är också kritisk mot en del punkter i den rapporten, men man behöver inte snedvrida deras argument för att misstänkliggöra Omar Mustafa ännu mer. Rapporten handlar om antirasism och är en kritik mot hur förd politik inte riktigt har gett en större integration och inkludering av människor med mulismk tro, inte nödvändigtvis en rapport om hur man ska tackla frågor som hedersrelaterat våld, religionsfrihet m.m.

  I rapporten finns fullt med hänvisningar till det du letar efter.

  T.ex. ang. “överslätande av hedersrelaterat våld” refererar rapporten till utvärderingen av Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld från Umeå Universitet: http://www.edusci.umu.se/digitalAssets/63/63182_slutrapport-hrv–slutversion-.pdf

  Citat från utvärderingen:
  “Därutöver har utvärderingen dragit tre slutsatser om programmets måluppfyllelse och en slutsats om satsningens negativa konsekvenser.
  1. Regeringens insatser har framförallt riktats direkt och indirekt till offer, i första hand flickor och unga kvinnor. Insatser riktade till pojkar/unga män och HBTungdomar har genomförts i betydligt mindre omfattning.
  2. Målet att tillhandahålla skyddat boende för flickor och unga kvinnor har
  uppnåtts, samtidigt som de långsiktiga effekterna av insatsen är osäkra.
  3. Kunskap om HRV [hedersrelaterat våld] som ett sammansatt problem har ökat inom berörda myndigheter och kommuner, medan de attitydpåverkande insatserna och projekten inte uppvisar några tydliga resultat.
  4. Projekt och insatser som inte beaktar misstänkta förövares rättssäkerhet och behov av stöd riskerar att få negativa konsekvenser för individ, familj och samhälle. ”

  Insatserna kan alltså sägas inte ha varit supereffektiva. Det kanske inte är icke-socialdemokratiskt att göra en sån tolkning. Den här kritiken tycker du alltså är ett överslätande av hedersrelaterat våld.

  Orkar inte bryta ner dina argument punkt för punkt just nu, men jag tycker det är ohederligt med den typen av strawman-kritik. Du valde troligtvis att inte citera ur rapporten då hans frågor besvarades i den, utan att bara hänvisa till rapporten med sidnummer, vetandes att folk inte skulle slå upp rapporten för att se om det du påstår är sant. Tråkigt.

 2. Eller okej, jag kör.

  (skrev det här till en vän på Facebook från början, därför har jag skrivit “Stefan Olsson” istället för “du”)

  Stefan Olsson:
  – Varför anser du att svenska statens arbete mot hedersrelaterat våld är meningslöst (s. 36)? Tycker du inte att statens kraftiga satsning på att komma tillrätta med detta problem varit en riktig satsning?

  – Varför är det ett problem att svenska staten har satsat resurser på att komma tillrätta med tvångsgiften och äktenskap mellan minderåriga (s. 35)? Visst, det handlar om få personer, men varför ska inte lagstiftningen skydda dem? Är det inte bra att staten skärper reglerna så att bara den som är myndig kan gifta sig?

  Svar: Utvärderingen i förra kommentaren + s. 36 i rapporten:
  “Out of 8 500 Swedish Youths who answered their survey only 1 per cent said they
  actually worried about not being able to choose who they should marry. The problem of forced marriages is thus rather marginal it seems, but the author of the report still made it a point to mention that more youths are worried about a lack of freedom to choose their spouse in areas with a high prevalence of Muslims.”

  Kritiken handlar alltså om svenska statens satsningar för att komma tillrätta med tvångsgiften och äktenskap mellan minderåriga har i större grad lyckats stigmatisera muslimer än de har lyckats stävja tvångsgiften och äktenskap mellan minderåriga. Är det osocialdemokratiskt?

  Stefan Olsson:
  – Tycker du verkligen att det är en bra idé att vi ska börja registrera vilken trostillhörighet folk har (s. 15)? Finns det inte ett värde i att låta en sådan sak som trostillhörighet vara något som staten lämnar åt medborgarna själva att sköta?

  Svar: s. 6 i rapporten (åtgärdsförslag):
  The Swedish government should comply with the Committee on the Elimination of Racial Discrimination’s (CERD) recommendation by providing o”cial statistics on the composition of the population so that more can be known about the causes, extent, nature and effects of racial discrimination in Sweden. It will take additional examination and dialogue with minority groups before settling on appropriate methodological approaches, however, the government is well advised to heed the recommendations from the Equality Ombudsman’s preliminary study of methods for determining the population’s composition and living conditions when complying with the requirements of CERD in this matter,

  FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering föreslår att Sverige ska bli bättre på att föra statistik kring diskriminerade minoritetsgrupper. Det kan man tycka vad man vill om, men jag läser det inte riktigt som att rapportförfattarna tycker att “staten ska registrera vilken trostillhörighet folk har”. Är FN-konventionen osocialdemokratisk också, enligt Stefan Olssons insinuationer?

  Stefan Olsson:
  – Jag kan förstå att du vill ha registrering av trostillhörighet eftersom du också vill införa kvotering på arbetsmarknaden för religiösa minoriteter (s. 6). Men tror du verkligen att kvotering på religiös grund är en bra idé?

  Svar: s. 6 i rapporten
  At a minimum, Positive Action Measures with regard to ethnicity and religion in the realm of working life and higher studies should be allowed by law to the same extent that it is currently allowed in regard to gender. In particular, Positive Action Measures should be implemented in regard to government agencies so that Muslims and other racialised groups are adequately represented.

  Stefan Olsson:
  – I er rapport kallar ni Sverige för en apartheidstat (s. 20). Jag har förstått att ni känner er diskriminerade, men tycker du verkligen att Sverige är som Sydafrika var när apartheid rådde?

  Svar: Ordet “apartheid” dyker upp två gånger i rapporten, en gång i rubriken på s. 20 och en gång i innehållsförteckningen, för att ordet dyker upp i rubriken på s. 20. Ser inte riktigt hur Omar Mustafa och de andra författarna kallar Sverige för en apartheidstat. Även om man kan tvivla på användandet av begreppet, tror jag nog de menar den segregation som existerar i svenska städer (miljonprogram, etnisk diskriminering etc).

  Stefan Olsson:
  – Ni är inte nöjda med hur muslimer porträtteras i svenska medier, men på vilket sätt menar du att Justitiekanslern ska ingripa för att säkerställa att medierna är ”socially responsible, fair, accurate, thorough, comprehensive, and balanced” (s. 7)? Det betyder ju att JK måste ges nya befogenheter långt utöver vad Tryckfrihetsförordningen tillåter idag? Tycker du verkligen att staten ska ingpripa mot fria medier som inte är ”balanced” eller ”comprehensive”? Hur stora inskränkningar i yttrandefriheten tänker du dig?

  Svar: s. 7 i rapporten:
  “The government through its various branches, such as the Chancellor of Justice, must ensure that media organisations fulfill their obligation to be socially responsible, fair, accurate, thorough, comprehensive, and balanced and that the right to freedom of expression is balanced by respect for the rights and reputations of others. Special attention needs to be paid to the commentary fields of Internet media outlets. The government should also support increased representation of people from culturally diverse backgrounds on the editorial and management positions of public service broadcast media bodies as well as in the presentation of news. To this end, Sweden’s Television should lift its discriminatory ban on head scarves for hostesses.”

  Stefan Olsson glömde citera detta (översatt av mig): “att balansera yttrandefriheten mot respekt för andras rättigheter och rykte”. Det kanske en del kan sägas regleras i hets mot folkgrupp i Brottsbalken, som JK tar emot många anmälningar om. Är det enligt Stefan Olsson då osocialdemokratiskt att vara för den paragrafen i Brottsbalken?
  När det gäller särskild fokus på kommentarsfält, så är det något som Moderaternas justititeminister redan har föreslagit: http://www.svt.se/nyheter/sverige/ask-vill-skarpa-lagen-om-fortal

  Den skildring som Stefan Olsson har gjort kan inte vara representativ för rapporten. Man borde nog läsa källan ordentligt innan man läser det han skriver. Kanske.

 3. Uppdatering om din 5:e fråga:

  Ordet ”apartheid” dyker upp två gånger i rapporten, en gång i rubriken på s. 20 ”On Apartheid and racial segregation” och en gång i innehållsförteckningen, för att ordet dyker upp i rubriken på s. 20. Ser inte riktigt hur Omar Mustafa och de andra författarna kallar Sverige för en apartheidstat, för om man verkligen hade läst rapporten noga hade man insett att rubrikerna är samma som artiklarna i FN:s rasdiskrimineringskonvention: http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Racial_Discrimination#Condemnation_of_apartheid

  “Article 3
  States Parties particularly condemn racial segregation and apartheid and undertake to prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.”

  Kan vara värt att läsa rapporten lite mer noggrant nästa gång :)

 4. Pingback: 8 | Nordic Dervish
 5. Tarvin Mansur,

  tack för din fördjupande analys av den rapport som Omar Mustafa varit delaktig i att ta fram. Det är några saker jag vill påpeka dock:

  1. Att yttrandefriheten ska balanseras mot andras rättigheter och rykte kan inte likställas med lagen om hets mot folkgrupp. Att kravet ställs bör rimligtvis ses som att de muslimska företrädarna inte är nöjda med den, och att de vill ha ytterligare inskränkningar. Detta är inget S föreslår, och är alltså osocialdemokratiskt.

  2. Rapporten kritiserar en utvärdering av arbetet mot hedersrelaterat våld, eftersom denna påtalat att många av de som är rädda för att bli bortgifta bor i områden med hög andel invandrare från muslimska länder. Att familjer som genomsyras av hedersförtryck ofta är konservativt religiösa är ett sakförhållande, och att muslimska företrädare surar över att det belyses är osocialdemokratiskt. Att det sedan är långsökt att legitimera hedersförtryck med Islam är en annan sak. Omar Mustafa har varit förbannad över att hedersförtryck belysts även i andra sammanhang, för övrigt.

  Vänligen,
  SD-trollet

 6. Omar Mustafa med sympatisörer återkommer ofta till att det inte varit han som framfört de odemokratiska och islamistiska åsikterna som framförts inbjudna islamister.
  Som ansvarig för inbjudningarna klingar påståendet lika falskt som om en dirigent hävdade att det inte var han som framförde musikstycket utan orkestermedlemmarna.

  Jag kan inte förstå att samhället fortsätter tassa på tå för dessa extremister.

 7. Till syvende og sidst, tror jag att mycket av den så kallade “smygrasismen” i Sverige handlar om att många svenskar faktiskt är, och vill ha rätt att få vara, lite konservativa. Ordet “konservativ” har fått en negativ klang, och en alltför konservativ person kan upplevas som stel och stängd för nytt, vilket ger stagnation. Men att vara för liberal och öppen för nytt kan vara negativt åt andra hållet, då man bli naiv och saknar integritet.

  Som svensk borde jag ha rätt att få vilja ha kvar det Sverige jag känner till. Det borde medborgare i alla andra länder också ha rätt till. För det ska man inte behöva bli kallad främlingsfientlig eller rasism.

  Ska sanningen fram, och det ska den, så kommer jag som person, som den Helena Augustsson jag är, ALLTID kämpa emot människor som vill försämra villkoren för djur och barn i samhället. Jag kommer bli upprörd och kritisk mot de som vill avskaffa skolplikten (t.ex. centern), tillåta aga, eller tillåta religiösa friskolor (oavsett om det är en Livets Ord-skola, islamsk skola eller ortodox-kristen skola, med mera), de som vill ta bort anställningsskyddet eller strandskyddet (alla partier i alliansen, verkar det som), de som kräver att få äta kött från djur som inte bedövats innan slakt (t.ex. kosher och halal), de som vill ha kvar pälsindustrin i Sverige, de som vill inskränka kvinnors frihet att få ha på sig hur lite eller tokiga kläder de vill (och betänk hur många infödda svenskar som gör det, både män och kvinnor som tycker att man ska klä sig på ett visst sätt), de som vill ha särskilda lagar som får dem att stå över svensk lag, med mera.

  Jag struntar i om det är en jude, en kristen, en Sd:are, en miljöpartikollega, en vän, en släkting, en muslim, en känd eller okänd, kungen, en utlänning, en svensk, eller en jäkla grön utomjordning. Jag kommer stå för mina värderingar, och kämpa för att Sveriges lagar och regler ska bli bättre och bättre så att alla levande varelser ska få det så bra som möjligt. Jag blir sur på muslimer eller judar som kräver kosher/halal-kött (och då menar jag den biten med att snitta och blöda ut utan bedövning och vid fullt medvetande, vilket ger oerhört lidande för varje djur), för det går emot de regler vi har kämpat så länge i Sverige för att föra in för djurens bästa. Likaså många andra regler kring barns och kvinnors rättigheter. Jag vill inte att Sverige ska börja tulla på dessa fantastiska lagar vi har skapat, som inte är bra nog, enligt mig, utan ständigt ska förbättras, och INTE stagnera eller dras tillbaka, även om det bara handlar om särskilda regler för nya grupper.

  Jag vill kunna få stå för detta utan att bli kallad främlingsfientlig eller rasist. För det är jag inte. Jag blir bara lätt förbannad och kritisk mot personer, oavsett bakgrund, som vill försämra Sveriges lagar och bakåtveckla vårt samhälle.

 8. Världens naturligaste sak är att önska vara fri att bestämma över sin egen kropp. Alla förunnas dock inte frihet, och indoktrinering gör att de mot sin vilja accepterar slaveriet. Lär sig att acceptera. Hade ju inget annat val.
  Och det är ju förstås trevligast för männen som arbetar för islamisk makt i Sverige ex. att försvara sin rätt att få vara härskare över kvinnorna o döttrarna och indoktrineringen som handlar inte heller om religionsfrihet för muslimer att få bryta med tvångsreligionen islam.

  Och visst har det gjort många kvinnor som berövats rättigheter också till fientligt inställda mot andra som får vara fria att sjunga sin väg till vilket härligt öde man själv vill.

  Alla politiker o journalister som inte ställer upp för demokrati och mänskliga rättigheter sviker muslimbarnens innersta vilja. Islam är inte demokrati. Islam förtrycker inte endast muslimerna, islam gör också ett mest tungt och mäktigt Vi och Dom tänk. Så att det finns en mäktig rasistisk systematik som pågår genom islam mot andra är inte konstigt.

 9. http://www.expressen.se/nyheter/har-gillar-omar-mustafa-extremisterna/

  Tycker själv att denna expressenartikeln överbevisar allt han och hans kompisar som försvarar honom. Han gilalr Mursi som ser till att eliminera egyptens ursprungsbefolkning, kopterna och som vill ha extrem islamsk lag, även snubbar som gillar hitler och att hbt är en sjukdom som skall utrotas.

  inse att omar f är lika demokratisk som snubbar som gillar breivik, al quaida eller stalin

 10. Instämmer med Tanvir Mansur efter att ha läst de sidor som nämns i bloggen och skummat resten.

  Stefan Olsson, du vrider till texten och tolkar den annorlunda än det står. Ska det vara nån vits med att diskutera en rapport är det inte rätt att påstå saker som inte står i rapporten.

 11. Tack för alla synpunkter. Jag sätter punkt för kommentarerna denna gång.

Kommentarer är stängda.