Ingen beredskap på natten (sant)

En vecka har 168 timmar. Av dessa har Sverige sina jaktflyg beredda 60 timmar. Dagtid. Så ser incidentberedskapen ut.

Man tar sig för pannan. Så här illa trodde jag faktiskt inte att det var. Jag trodde i min naivitet att det var såsom det står på Försvarsmaktens hemsida: “Dygnet runt, året om står ett antal JAS 39 Gripen i beredskap för att avvisa främmande flygplan som utan tillstånd tagit sig in på svenskt luftrum”.

Men så är det alltså inte. Större delen av tiden finns det ingen beredskap alls, och när den finns så är det på dagtid.

Hur förklarar man det? Ja, man kan ju alltid säga som Cecilia Widegren (M), ordförande i försvarsutskottet: “Sverige har en incidentberedskap 24/7, men den är fördelad på många olika redskap”.

Olika redskap? Antar att det är radarbevakning hon menar. Men poängen med incidentberedskap är att möta upp rent fysiskt. Inte bara att följa vad som händer på en skärm. Man kan inte ersätta flyg med radar. Man kan inte ersätta en polis med en övervakningskamera heller.

Idag fick vi också lära oss att försvarsutskottet inte inhämtat full kunskap om incidentberedskapen på 11 år.

Expressen menar därtill i en artikel att den grupp med tre M-statssekreterare som tidigare kanske eller kanske inte tillsatts med uppgift att hitta besparingar i försvarsbudgeten, trots allt har tillsatts i smyg.

Nu önskar man att ridån skulle gå ned. Men något säger mig att det kommer ännu en akt i denna tragedi.

I väntan på ännu fler pinsamheter från riksdag och regering kan man med fördel läsa Wiseman’s Wisdoms om vad som kan ligga bakom den uppenbara oviljan att hålla beredskapen uppe:

I det här fallet handlar det om den svenska incidentberedskapen och en alldeles för snäv försvarsbudget, där underskotten debatterats gång efter annan de senaste åren medan moderaterna hållit fast vid att det är en budget i balans. Det säger sig självt att man inte har råd med uppkomna utgifter och extravaganser. Annonserar Ryssland i sent skede att man genomför en beredskapsövning med sitt strategiska bombflyg, som nu var fallet måste Försvarsmakten då kalla in folk på övertid eftersom det är inom de 14 dagar som gäller för omplanering av en arbetstidslista. Det handlar inte bara om två piloter och ett par flygtekniker utan räddningstjänst, flygledare, meteorologer, fälthållning och en rad andra funktoner. Allt i allt flera tiotal anställda. I fallet med påskhelgen innebär det alla dessa personer ska ha övertidsersättning (utom de två piloterna, som har ett avtal från 1998 där övertiden och andra tillägg är utköpta). Extravaganser som detta har Försvarsmakten idag inte råd med och liknande har det heller inte sedan början av 00-talet funnits något politiskt önskemål om.

____________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra: