Sverigedemokraterna tjänar på försvarsfrågan – Moderaterna agerar förvirrat

Är Moderaterna på väg att tappa försvarspolitiken? Moderaterna är av tradition det försvarsvänliga partiet. Vårens långa debatt där snart sagt samtliga centrala företrädare för M pratat i nattmössan riskerar att skada partiet. Väljarna är osäkra och hur märkligt det än kan tyckas ser det ut som att det är SD som vinner på röran.

Frivärld har genom United Minds tagit fram siffror på opinionen i försvarsfrågan.Omkring en tredjedel av väljarna anger att försvarsfrågan är viktig för deras partival inför nästa års riksdagsval. Samtidigt visar siffrorna att det också råder stor villrådighet. Två tredjedelar av väljarna kan inte ange vilket parti de anser har den bästa försvarspolitiken.

Moderaterna har alltjämt en stark ställning bland dem som anser att försvarsfrågan är viktig. Inom denna grupp anser 33 procent att M har den bästa försvarspolitiken. Som andra parti kommer Socialdemokraterna med 26 procent.

Den stora överraskningen är dock Sverigedemokraterna som kommer in på tredje plats. 12 procent av de väljare som anser att försvarsfrågan är viktig anger SD:s politik som den bästa.

Att ingen egentligen vet vad partierna har för försvarspolitik men att SD ändå tjänar på detta visar att något är snett. Det visar att det saknas ledarskap . Inget parti bryr sig om att berätta för väljarna vilka de centrala frågeställningarna är och hur man ska ta sig an dem.

Särskilt besvärande är detta givetvis för Moderaterna som sitter på alla tre ministerposter med ansvar för försvarspolitiken: försvarsministern, utrikesministern och statsministern. Därtill har man vice ordförandeskapet i försvarsutskottet, ordförandeposten i utrikesutskottet och ordförandeposten i försvarsberedningen. Partiet har alltså ingen brist på plattformar ifrån vilka man kan bedriva försvarspolitisk upplysning om man vill.

Ändå är det inte vad som sker? En av de viktigare frågorna under våren har varit hur Sverige ska förhålla sig till det faktum att Ryssland rustar upp. Det samlade budskapet från de moderata ministrarna har varit “Ingen fara”. Ryssland rustar men “från en låg nivå”.

Det är alldeles sant att Ryssland inte har en förmåga eller vilja att idag attackera svenskt territorium. Men den som bara fokuserar på försvaret av svensk mark är blind på ena ögat.

Det finns en realpolitisk spänning i Nordeuropa. Den handlar inte om svenskt territorium utan om baltiskt. Sverige är en del i ett shackspel mellan NATO och Ryssland. Idag finns en utmärkt beskrivning av spelbrädet i Svenska Dagbladet. Men de moderata företrädarna har inte kommenterat denna situation med ett enda ord. Det är som om man låtsas att problemet inte finns.

______________

Pingat på intressant.se.