Alternativa platser för Uppsala universitets förvaltningsbyggnad

I veckan som gick kom nyheten att länsstyrelsen underkänner Uppsala universitets planer på att bygga en ny förvaltningsbyggnad invid Botaniska trädgården. Problemet är inte att det byggs på den aktuella platsen utan att det hus universitetet vill ha är på tok för stort. “Den nya byggnaden riskerar genom sin monumentala karaktär och placering att dominera över viktiga delar av riksintresset, mer än att samspela med dessa”, skriver länsstyrelsen.

Samtidigt har dock Uppsala universitet tydligt förklarat att man vill ha en “märkesbyggnad”, ett rejält hus. Det ska vara högt, stort och i 60-talsstil (dvs. modernistisk stil). Det ska rymma hela universitetets centrala förvaltning och ha plats för tillväxt. När det nu står klart att den föreslagna platsen invid Botaniska trädgården inte lämpar sig för ett så stort hus är det rimligt att fråga sig om det finns en annan plats för universitetet att bygga på.

Som väl är finns det tomter kvar att bygga på längs med Dag Hammarskjölds väg, bara ett stenkast bort ifrån den föreslagna platsen. Här är finns det redan ett antal 60-talsbyggnader på plats. En märkesbyggnad i modernistisk stil passar mycket bra in i miljön.

Det finns gott om plats, men här är i alla fall två förslag. Av kartbilden och fotografierna framgår att det rör sig om markområden som idag inte används till någonting.

Det kan invändas att ingen av dessa tomter ligger lika centralt som tomten invid Botaniska trädgården. Men då tror jag att man tänker fel. Universitet har medvetet expanderat längs med Dag Hammarskjölds väg. En stor del av universitetets verksamhet bedrivs i just dessa kvarter. Här ligger BMC, Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Science Park och Akademiska sjukhuset.

Dela med andra: