Lundsberg och Skolinspektionen

Att Skolinspektionen stänger en skola på ett halvår är radikalt. Rättssäkerheten i beslutet imponerar inte. Men därmed inte sagt att Lundsberg skulle vara oskyldigt.

Tre frågor tycker jag är viktiga att ta ställning till när det gäller Lundsbergs internatskola och Skolinspektionen.

Det ena är att är jag övertygad om att Lundsberg inte har gjort det som Skolinspektionen har förklarat att man måste göra – dvs. utrota pennalismen. Det är omtalat att nollningsriterna försvaras av eleverna själva. I styrelsen för skolan sitter före detta elever. På skolan är man stolt över sin tradition med “kamratuppfostran”, men det är uppenbart att det ledarskap som äldre elever ska visa blandas samman med ren pennalism. Skolledningen har inte kunnat eller velat ändra på detta.

Det andra är Skolinspektionens oresonlighet. Flera ledarskribenter har rätteligen påpekat att det inte bara är internatskolor som har problem med äldre elever som plågar yngre. Det finns många skolor i vårt land som inte heller klarar av att komma till rätta med allvarliga fall av mobbning och pennalism. Varför stängs inte de?

Hans Bergström har skrivit om Skolinspektionens orimliga granskningar på Newsmill och själv har jag ett mycket lågt förtroende för hur denna myndighet slår ned på skolor som vill ha sina terminsavslutningar i kyrkorna.

Detta för över mig till den tredje frågan som är värd att beakta. Ska verkligen en myndighet kunna stänga en skola på ett halvår utan att frågan prövas av en annan instans? Normalt sett ska alla myndighetsbeslut som drabbar enskilda kunna överklagas innan de vinner laga kraft. Uppenbarligen är det inte så när det gäller stängning av skolor.

Jag tror att riksdagen här har gjort ett misstag. Så mycket makt ska inte läggas i händerna på en myndighet. Det måste finnas en kontrollinstans.

Därmed inte sagt att Skolinspektionen inte har rätt i sak, för det kan man mycket väl ha. Jag är extremt misstänksam till idén om “kamratuppfostran” som Lundsberg gjort sig känd för. Skolan lär ut artighet, att man ska visa äldre och lärare respekt, uppföra sig ordentligt osv. Allt sådant är bra.

Men vem är det som ska lära ut detta? Ska läraren vara en annan elev eller en vuxen? På Lundsberg tror man att eleverna ska kunna klara av detta själva.

Det finns säkert många som tror att kamratuppfostran är “konservativt” eftersom det förekommer på en konservativ internatskola. Så är det inte. Den konservativa ståndpunkten är att det är föräldrarna som ska vara barnens uppfostrare. Inte andra ungdomar.

Det finns politiska idéer om att barn uppfostras bäst utanför familjen. Redan Platon var inne på det för dem som skulle bli “statens väktare”. Efter honom har många andra ideologer hävdat att föräldrarna korrumperar barnens sinnen.

Internatskolornas pennalism visar dock på motsatsen. Det är när föräldrar inte är närvarande i barnens liv som de utvecklar sina sämsta sidor. Den pennalism som nu avtäckts på Lundsberg hade lika gärna kunnat avtäckas på någon av de barnuppfostringsanstalter vi hade haft i Sverige om socialismen hade förverkligats fullt ut.

_________________

Pingat på intressant.se.

Slöjdebatten och om varför man ska tillåta saker man inte gillar

Idag har jag följt och själv deltagit i hijabdebatten på Twitter. Jag häpnar över hur känslomässig den är. Samtidigt är det bra att vi debatterar den här frågan för den lär oss hur vi ska förstå grunderna för vårt liberala samhälle.

Jag skriver vårt “liberala” samhälle även om jag själv inte brukar etikettera mig som liberal, för i den här typen av frågor är nästan alla i vårt land liberaler. Oavsett var på den politiska skalan vi står är de flesta av oss överens om grunden. Vi är alla för att man ska få ha på sig vilka kläder man vill, och vi är överens om att man ska få ha vilken religion man vill.

När det gäller slöjan som muslimska kvinnor bär går dock åsikterna isär. Vissa säger att den är en symbol för kvinnoförtryck, andra att den är en religiös symbol. Vissa säger att kvinnorna bär den frivilligt, andra säger att det omöjligt kan vara så. Vissa vill förbjuda den, andra inte.

Hur ska man då göra? Jag tänker så här: Att slöjan är ett uttryck för kvinnoförtryck är för mig uppenbart. Den kom sannolikt till för flera tusen år sedan, långt innan islam fanns, och den var ett sätt att kontrollera kvinnor. Kvinnor är attraktiva och åtrås av män. Männen låste därför in kvinnorna bakom slöjan. Männen bestämde och såg inte sin egen skuld i det hela, utan lade bördan på kvinnorna.

Men med den moderna tidens intåg har kvinnor i alla samhällen, inklusive de muslimska, fått större frihet och större rätt att bestämma över sina liv. Det finns därför muslimska kvinnor idag som på eget initiativ väljer att bära slöja.

I det läget kan man inte göra annat än att säga att de som vill ha slöja ska kunna ha detta, utan att vi andra klagar på det, eller som vissa tycks vilja, att man till och med ska förbjuda slöjan.

Så varför accepterar jag att muslimska kvinnor bär en symbol som jag menar står för kvinnoförtryck? Hur kan jag vilja ha det så?

Det beror på att jag tror på en gammal liberal grundsats som jag tycker får alldeles för lite uppmärksamhet i vårt samhälle. Den lyder så här: Det gör ingenting om folk gör “dåliga” val (alltså på det sätt som jag är övertygad om är dåliga) eftersom det kommer att visa sig att de är dåliga. Andra kommer att kunna jämföra olika val och kommer att kunna sortera bort de dåliga valen.

Om man ger människor frihet att utforma sina egna liv kommer de att göra bra och dåliga val. Men eftersom människor i allmänhet är förnuftiga har de dåliga alternativen ingen långsiktig livskraft.

Jag har visserligen i min bok om konservatism kritiserat denna tanke också, eftersom den har sina brister. Men den är en ändå en fungerande princip.

Slöjan som muslimska kvinnor bär tror jag är en sådan sed som kommer att dö ut tack vare att vi tillåter kvinnor att bära den. Den har kommit att bli en modern symbol för troende muslimska kvinnor, som ett sätt att stärka sin muslimska identitet. Därför har den just nu ett uppsving.

Men för eller senare tror jag att muslimska kvinnor i allt högre utsträckning kommer att ifrågasätta slöjan. Dess ursprung talar sitt tydliga språk om kvinnoförtryck, och jag är övertygad om att alltfler muslimska kvinnor kommer att se det så. Därtill tror jag att muslimska kvinnor precis som kvinnor i många andra kulturer kommer att vilja kunna gå barhuvade.

Slöjan är från början inte muslimsk. Den finns också i judisk och kristen kultur. Än idag finns det ortodoxa kyrkor som kräver att kvinnor har slöjor på sig i kyrkan. Slöjkravet har luckrats upp betydligt, men seden lever kvar. Den som inte tror på detta uppmanas att besöka en rysk kyrka. Där finns hur många slöjbeklädda kvinnor som helst. Men med moderniseringen av de kristna samhällena har kvinnorna valt att lägga av sig slöjan.

Jag är som synes inte helt förtjust i slöjan alls, vare sig som muslimsk, kristen eller judisk sed, eftersom det är så uppenbart varför slöjan en gång i tiden kom till. Men jag är inte oroad över att den finns i vårt samhälle. De som bär den har valt att göra det. Man måste utgå ifrån att varje vuxen människa vet vad hon gör. Och jag tror som sagt därtill att slöjan en dag bara försvinner.

____________________

Pingat på intressant.se.

Betonglycka nr 6 – Hus eller vapenkassun?

Betong är som bekant arkitekters och byggares favoritmaterial. Inte nog med att det är praktiskt. Det är också snyggt. Modernt. Men just villor i betong ser man sällan.

Arkitektfirman Utopia har dock gjort ett försök tillsammans med Rydbergs Bygg AB i Stockholm. Och se! Vilken fullträff!

Så här lycklig blir man om man får bo i en modern betongvilla. Vackert väder, grönska. Tre små söta barn som leker med en vattenslang. Ängen blommar.

“Husen erbjuder ett kompakt boende staplat på höjden i tre plan. Öppningar och visuell kontakt mellan våningsplanen ger en känsla av rymd och generositet, vilket ytterligare förstärks av väl tilltagna glaspartier mot uteplatserna”, skriver Utopia.

Byggfirman konstaterar att det “konstigt nog” ofta blir standardlösningar när villor ska byggas. Därför ville man ha något annorlunda.

Konstigt? Nja, det kan ju bero på att de som lägger dyra pengar på en villa inte vill bo i något som ser ut som en vapenkassun.

Andra inlägg i serien Betonglycka hittar man här.

____________________
Pingat på intressant.se.