Myteriet vid Uppsala universitet – Här är brevet

Idag har man kunnat läsa i UNT och höra i Sveriges Radio Uppland att det utbrutit myteri vid Uppsala universitet. Sällan har väl ett märkligare brev formulerats.

Tre vicerektorer, tre ställföreträdande vicerektorer och åtta dekaner uttalar sitt misstroende mot rektor Eva Åkesson. Brevet som är ställt till konsistoriet, dvs. universitets styrelse, lyder sin helhet:

Rektor vid Uppsala universitet måste ha förmåga att framgångsrikt leda och företräda universitetet nationellt och internationellt vilket förutsätter akademisk legitimitet. Efter två år kan vi konstatera att Eva Åkesson är olämplig för uppdraget. Vi saknar förtroende för Eva Åkesson som rektor och kräver hennes omedelbara avgång.

Här är brevet.

Brevet innehåller ingen mer information än så. Jag tror att det vore bra om undertecknade förklarade varför de inte vill ha Åkesson som rektor. Det brukar vara svårt att vinna gehör för sin sak om man inte berättar vad det är man är missnöjd med.

___________________________________
Pingat på intressant.se.