Myteriet vid Uppsala universitet – Här är brevet

Idag har man kunnat läsa i UNT och höra i Sveriges Radio Uppland att det utbrutit myteri vid Uppsala universitet. Sällan har väl ett märkligare brev formulerats.

Tre vicerektorer, tre ställföreträdande vicerektorer och åtta dekaner uttalar sitt misstroende mot rektor Eva Åkesson. Brevet som är ställt till konsistoriet, dvs. universitets styrelse, lyder sin helhet:

Rektor vid Uppsala universitet måste ha förmåga att framgångsrikt leda och företräda universitetet nationellt och internationellt vilket förutsätter akademisk legitimitet. Efter två år kan vi konstatera att Eva Åkesson är olämplig för uppdraget. Vi saknar förtroende för Eva Åkesson som rektor och kräver hennes omedelbara avgång.

Här är brevet.

Brevet innehåller ingen mer information än så. Jag tror att det vore bra om undertecknade förklarade varför de inte vill ha Åkesson som rektor. Det brukar vara svårt att vinna gehör för sin sak om man inte berättar vad det är man är missnöjd med.

___________________________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

4 reaktioner till “Myteriet vid Uppsala universitet – Här är brevet”

  1. Det är väl helt uppenbart att detta brev enbart vill visa att det finns ett stort missnöje bland undertecknarna, som med sina positioner kan förmodas företräda många fler. Med brevet ville de sätta igång en process där de får möjlighet att utveckla sina synpunkter.

  2. Jag tror inte att vicerektorer och dekaner anser att den mer konkreta kritiken behöver luftas offentligt, både av hänsyn till rektor och till universitetet. Den diskussionen tas bäst internt i konsistoriet. Detta är inte i första hand ett ärende för den offentliga opinionen utan för universitetsledningen. Eftersom dokumentet som lämnats in till konsistoriet är offentlig handling har de medvetet formulerat sig kortfattat och i allmäna ordalag.

  3. Vill man vara försiktig finns det andra sätt att föra fram kritik än att släppa en bomb. Det här är en bomb. Jag vet ingenting om ärendet i sig och spekulerar därför ogärna i det. Jag vill bara veta vad som har hänt.

  4. Visst är det en bomb och det är de naturligtvis fullt medvetna om. Kritiken har enligt uppgifter i UNT framförts internt under en längre period. Däremot innebär det inte att de måste gå ut offentligt med konkreta förklaringar, eftersom detta är ett ärende för konsistoriet och regeringen, inte för mediaopinionen.
    Mer förvånande är väl att rektor inte redan har avgått, med tanke på att nästintill alla förtroendevalda chefer har skrivit under dokumentet. Eftersom en del av kritiken varit att Åkesson saknar respekt för kollegiala beslutsprocesser kommer hon i en helt ohållbar situation.

Kommentarer är stängda.