Guide till nazismen i Svenskarnas parti

Idag har Ekot en nyhet där man konstaterar att en tredjedel av företrädarna för Svenskarnas parti är dömda för brott. Inslaget avslutas med att konstatera att partiledaren har betalningsanmärkningar hos kronofogden. Jaha? Och vad hade Ekot tänkt sig med detta? Problemet är ju ett helt annat. Problemet är att partiet är nazistiskt.

Vad är värst? Att ett parti företräder en ideologi som orsakat massmord eller att man har en partiledare som har betalningsanmärkningar?

Här kommer därför en liten guide till nazismen i Svenskarnas partis partiprogram. Partiet säger inte självt att det är nazistiskt och någon kanske tycker det är svårt att se de nazistiska inslagen. Några klipp ur programmet:

”För alla folks långsiktiga överlevnad krävs ett eget etniskt homogent livsrum…”

Livsrum, på tyska Lebensraum, var Hitlers ursäkt för att attackera sina grannar. Han tyckte att det tyska folket var för trångbott. Den ariska rasen behövde mer plats.

”…endast personer som är genetiskt lika svenskarna skall kunna få medborgarskap i Sverige…”

Partiet använder inte ordet ”ras” men talar om gener. Skillnaden är hårfin. Det ”riktigt svenska” avgörs inte av medborgarskapet utan sitter i DNA-molekylen.

”Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana.”

Vilka etniskt främmande intressen är det som åsyftas? Läs: judiska intressen. Det enda stora utländska företag som äger nyhetsmedier i Sverige är norska Schibsted. Jag tror inte att det är det som Svenskarnas parti har problem med utan det är sannolikt familjen Bonnier. Familjen Bonnier är judisk från början och kom till Sverige på 1800-talet. Alla som heter Bonnier är inte religiösa judar, vad jag vet, men i rasteoriernas värld är det som bekant DNA-molekylen som räknas. Hur som helst är det en en känd antisemitisk tankefigur att tro att alla viktiga medier kontrolleras av judar.

Att ändra på ägarförhållandena inom media kräver för övrigt att man avskaffar yttrandefriheten. Som det är idag får vem som helst ge ut en tidning. Men det blir omöjligt om bara människor med ”rätt” DNA-molekyl ska få äga massmedier.

”Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation… Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet…”

Svenskarnas parti vill alltså ha något annat än demokrati. Vad? Man säger det inte, men vad rent logiskt är alternativet? Någon form av diktatur.

”Genom att allmännyttiga institutioner nationaliseras, säkras också att hela Sverige kan ta del av dessa och inte enbart de som är belägna där det är mest ekonomiskt gynnsamt att driva dem. Sjukvård, elbolag, telebolag, bankväsende och kollektivtrafik är viktiga exempel på sådan verksamhet där befolkningen tjänat på ett gemensamt ägande.”

Man är inte nazist bara för att man är rasist, antisemit och antidemokrat. Men att tala om att bankväsendet bör förstatligas är klockrent. Nazismen är den enda ideologi som har lyckats kombinera rasism med förstatligande av banker. Idén om att bankerna ska förstatligas är som klippt rakt ur 30-talet.

”Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan.”

Det här är kanske inte heller uppenbart för alla att det är en nazistisk idé. Folkgemenskap låter ju inte så farligt, inte klassgemenskap heller. Men känner man till varifrån det kommer blir det annorlunda.

På 20- och 30-talet var det kamp mellan nazister och kommunister i Tyskland. Båda gjorde anspråk på att vara socialister, men nazisterna tog avstånd från Marx lära om klasskampen. Där kommunisterna talade om klasskamp talade nationalsocialisterna istället om gemenskap över klassgränserna.

Det finns en omfattande diskussion om huruvida nationalsocialismen är en riktig form av socialism eller inte. Men det man bör ha klart för sig är att ordet socialism vid den här tiden inte var monpoliserat av socialdemokrater och kommunister utan även användes av andra. Här hänvisar jag till Herbert Tingstens utmärkta bok i ämnet ”Den nationella diktaturen”.

Förutom partiprogrammet kan man också titta på hur partiet är organiserat internt. Finns en interndemokrati? Partistadgarna säger:

“Alla ledarposter inom partiet, såväl inom kommunförening som i särskilt tillsatta arbetsgrupper, tillsätts alltid av närmast överordnad ledare…”

I toppen finns partiledaren som tillsätts på obestämd tid av partistyrelsen. Partiledaren är den ende som kan avsättas underifrån och då av partistyrelsen. Alla andra ledare kan bara avsättas av överordnad ledare.

Organisationen är strikt hierarkisk. Detta är i sig inte ovanligt eftersom myndigheter och företag också styrs på samma sätt. Men i sammanhanget bekräftar det bilden av partiet som nazistiskt på grund av att det var så nazisterna organiserade sig på 30-talet. Det naturliga för ett parti är ju annars att ha en demokratisk organisation.

Att Svenskarnas parti är ett nazistiskt parti råder det alltså ingen tvekan om. Enskilda punkter i partiprogrammet avslöjar lite, men helhetsbilden säger allt. Lägg därtill också Expos rapportering om människorna bakom partiet.

Men varför säger inte partiet självt att det är nazistiskt? Strategin från partiets sida har varit att slipa av kanterna och göra sig så oförargerliga som möjligt. Svenskarnas parti ser därför på ytan inte nazistiskt ut. Hakkorsen är borta, liksom den öppna antisemitismen. Att bära hakkors synligt är inte tillåtet enligt svensk lagstiftning, och man kan anta att partiet har valt bort att göra det för att slippa ständiga bråk med polisen. Likaså är det ganska få svenskar som tilltalas av antisemitism. Så varför då driva detta?

Detta är nu spekulationer omkring vilken strategi partiet har. Jag har inte forskat i saken, men så mycket kan man förstå av att surfa omkring på nätet att den andra nazistiska organisationen, Svenska motståndsrörelsen, tycker att Svenskarnas parti är mesproppar.

__________________________
Pingat på intressant.se.

Krama en socialist!

Som bekant har vi fått problem med ökat politiskt våld i Sverige. Problemet är förvisso inte överhängande farligt, men det är ändå otrevligt. Vi i Uppsala är inte förskonade.

Sent i lördags cyklade jag hem från en bättre middag hos den borgerliga studentföreningen Heimdal. Då möttes jag av budskapet “Döda en borgare”.

Bilden är tagen inne i tunneln under Luthagsesplanaden vid Börjegatan.

Efter Uppdrag gransknings reportage om våldsverkarna inom Revolutionära Fronten ryckte många debattörer inom vänstern ut till “antirasisternas” försvar. Många av dessa är debattörer på etablerade positioner inom framför allt media.

Revolutionära Fronten kallar sina våldshandlingar för “antirasistiskt självförsvar”. Deras supportrar inom etablissemanget tar dem i försvar och säger att det är tur någon vågar gå i första ledet i kampen mot rasismen. Antirasisterna kanske går för långt ibland, men utan dem hade situationen varit långt värre.

Men som mitt foto visar, vänsteraktivisterna hatar inte bara rasister utan också sådana som mig. Jag är en “borgare”, medlem i Moderaterna. Om jag på stan kommer gående i en moderatjacka – det är ju valrörelse just nu – och möter ett gäng vänsteraktivister, åker jag på stryk då?

Föreningen Heimdal, som jag på lördagen hade varit på, har också varit utsatta för skadegörelse, nu senast i påsk, men mer är tyvärr att vänta. Föreningen, som brukar hålla sin lokal öppen för sina medlemmar på fredag- och lördagkvällar, har även varit tvungen att stoppa människor i dörren, som av allt att döma har haft något helt annat i tankarna än att träffa vänner och prata politik.

Det här rör sig inte om “antifascister” eller “antirasister” utan om vänsteraktivister som hatar “borgare”, alltså alla som på ett eller annat sätt stöder eller känner sympati för de borgerliga partierna. Hur ska annars orden “Döda en borgare” tolkas?

Därför säger jag som gensvar “Krama en socialist!” I min gärning som lokalpolitiker möter jag många socialister, en del radikalare än andra. Många gånger tycker jag att de är knäppa. Men inte en enda socialist som jag har träffat har jag känt att jag skulle vilja “döda”. Jag tänker överhuvudtaget inte på dem i termer av hat.

______________________
Pingat på intressant.se.

Kommentar till försvarsberedningen

Försvarsberedningen landade i oenighet. Sverige går därför ut i en valrörelse med försvarsfrågan som en potentiell partiskiljande fråga, en fråga som man kan vinna eller förlora röster på. Helt ärligt kan jag inte komma på när det hände senast. 1924?

Är det ett problem? Nej, inte alls. Oenigheten handlar om småsaker. Värre är att Sverige fortsätter att vara en belastning för sina grannar. Vi fortsätter att ha ett försvar som är för litet för att vi ska kunna skydda oss själva och för litet för att hjälpa någon annan… Läs hela kommentaren på Frivärlds blogg.

_________________________

Pingat på intressant.se.

Rastänkande och offerdöd hos Putin?

På Frivärlds säkerhetspolitiska konferens gjorde Gudrun Persson, Rysslandsexpert på FOI, publiken uppmärksam på att Vladimir Putin i sin fyra timmars TV-sändning, strax före påsk, talat om att det var vackert dö för fosterlandet. Oroväckande, tänkte jag. Så vad var det han sa?

TV-sändningen var fyra timmar lång där vanligt folk fick höra av sig med frågor. Alldeles i slutet svarar han på en fråga om vad ryska folket är: “Vad är ryska folket för dig?” Svaret innehåller i alla fall ett par uttalande som är ganska märkliga:

…our people, our country, like a magnet, has attracted representatives of different ethnic groups, nations and nationalities. Incidentally, this has become the backbone not only for our common cultural code but also a very powerful genetic code, because genes have been exchanged during all these centuries and even millennia as a result of mixed marriages.

And this genetic code of ours is probably, and in fact almost certainly, one of our main competitive advantages in today’s world. This code is very flexible and enduring. We don’t even feel it but it is certainly there.

Ryssar har alltså utvecklat en särskild genetisk kod? Är det vad Putin säger? Tydligen menar han sedan att det är denna genetiska kod som i nästa steg har format de ryska värderingarna, som inte är samma värderingar som i väst:

So what are our particular features? We do have them, of course, and I think they rely on values. It seems to me that the Russian person or, on a broader scale, a person of the Russian world, primarily thinks about his or her highest moral designation, some highest moral truths. This is why the Russian person, or a person of the Russian world, does not concentrate on his or her own precious personality…

Of course, in everyday life we all think about how to live a wealthier and better life, to be healthier and help our family, but these are still not the main values. Our people open themselves outward. Western values are different and are focused on one’s inner self. Personal success is the yardstick of success in life and this is acknowledged by society. The more successful a man is, the better he is.

Det är dessa icke kollektivistiska värderingar som gör att ryssar inte är rädda att dö för fosterlandet:

This is not enough for us in this country. Even very rich people say: “Okay, I’ve made millions and billions, so what next?” At any rate, everything is directed outward, and oriented toward society. I think only our people could have come up with the famous saying: “Meeting your death is no fear when you have got people round you.” How come? Death is horrible, isn’t it? But no, it appears it may be beautiful if it serves the people: death for one’s friends, one’s people or for the homeland, to use a modern word.

Putins retorik skulle givetvis vara helt omöjlig för en president eller premiärminister i Europa att använda. Tänk en tysk förbundskansler som började tala om att tyskarna hade en särskild genetisk kod och en särskild vilja att dö för fosterlandet.

Varför talar han om att det är vackert att dö? Ryssland (eller Sovjetunionen) har inte varit utsatt för något angrepp sedan andra världskriget. Däremot genomför detta land just nu offensiva militära operationer i Ukraina. Vad är det han vill förklara för ryska folket? Att det är vackert att dö i anfallskrig?

Det finns all anledning att hålla ett vakande öga på den nationalistiska retoriken i Ryssland. Som Magnus Ljunggren nyligen skrivit om i SvD gror en osund nyfascism i Ryssland. Den kanske inte är helt representativ för Kreml, men den finns i de fina salongerna. Rasbiologi i kombination med krigsromantik är ingen bra grej. Det har prövats förr med horribla resultat.

Hela sändningen finns utskriven och översatt till engelska här: http://eng.kremlin.ru/news/7034#sel=

_____________________

Pingat på intressant.se.

Det finns ett annat Ryssland

Idag är det 9 maj – Segerdagen. Så heter den i Ryssland. Det var den dag då Tyskland kapitulerade för Sovjetunionen. Den firas sedan dess som nationell högtid. Jag vill därför ta tillfället i akt och skriva berömmande ord om detta land. Det finns ett annat Ryssland än det Vladimir Putin står för. Det hålls tillbaka, men kan om det bara släpptes fritt göra Ryssland till en stormakt igen, inte en militär stormakt, utan en kulturell, vetenskaplig, ekonomisk stormakt. Värd att respektera.

Det Ryssland jag pratar om är Dostojevskijs, Tolstojs, Tchaikovskijs, Rachmaninovs, Kandinskijs, Chagalls, Repins, Tjechovs, Gogols, Brodskijs, Stravinskijs, Sjostakovitjs, Musorgskijs, Prokofjevs, Bulgakovs, Solzjenitsyns, Sjolochovs, Pasternaks och Pusjkins Ryssland.

Ryssland har producerat otroligt mycket fin kultur och arvet gick inte förlorat trots den kommunistiska epoken. Den klassiska borgerliga kulturen var paradoxalt nog något som kommunisterna ändå satte värde på.

Ryssland har också alltid varit ett land där man sätter naturkunskap och matematik högt. I samma anda har Ryssland även fostrat flera världsmästare i schack.

Det ryska folket är intelligent och bildat. Det har alla förutsättningar för att återigen bli ett ledande land inom litteratur, musik, konst, ekonomi och vetenskap. Rysk teknologi skulle vara lika vanligt som amerikansk, tysk eller svensk. Svenska teknologstudenter skulle stå i kö för att få läsa i S:t Petersburg.

Men det är inte så Ryssland har utvecklats sedan Sovjetunionen föll. Landet har visserligen återhämtat sig ekonomiskt, men det finns ingen dynamik i landets ekonomi och kulturella liv. Moskva och S:t Petersburg är inte som London, New York eller Berlin.

Ryssland lever istället på att exportera gas och olja och leds av en president som sörjer Sovjetimperiets fall och drömmer om fornstora dagar. Man investerar kraftigt i sin militär och muckar gräl med sina grannar, och tror att detta ska göra landet stort igen. Korruptionen är överallt och regeringen är oförmögen att göra något åt den. Istället inskränker den befolkningens fri- och rättigheter. Skurkar går fria och sanningsökande journalister mördas.

Men om Ryssland väljer samma väg som Sverige och andra europeiska länder har gjort kommer landet istället att blomstra. Det som har gjort Europa rikt är inte auktoritära ledare utan det rakt motsatta. Vi har låtit människor leva och verka som de själva vill. Fria samhällen är som växthus för kreativitet. Konst och vetenskap utvecklas inte av politiker utan av människor som får följa sina egna huvuden. Processen går inte att styra men resultatet är fantastiskt.

Ryssland har alla förutsättningar för att bli ett samhälle där kreativiteten flödar. Historien visar att folket är rikt på talanger och har sedan gammalt en fin bildningstradition. Alla förutsättningar finns. Men Vladimir Putin och hans vänner i Kreml släpper inte loss talangerna. De är istället rädda för dem.

Allt detta är djupt tragiskt. Men det vittnar ändå om att en annan framtid är möjlig. Det kan komma en tid då Ryssland återigen är en kulturell och ekonomisk stormakt, där militär aggression ses som något som hör en förfluten tid till, och där landet respekteras, inte för sin våldsmakt, utan för sin konst, musik, litteratur, vetenskap, teknik. Ett annat Ryssland är möjligt.

_______________

Pingat på intressant.se.