Guide till nazismen i Svenskarnas parti

Idag har Ekot en nyhet där man konstaterar att en tredjedel av företrädarna för Svenskarnas parti är dömda för brott. Inslaget avslutas med att konstatera att partiledaren har betalningsanmärkningar hos kronofogden. Jaha? Och vad hade Ekot tänkt sig med detta? Problemet är ju ett helt annat. Problemet är att partiet är nazistiskt.

Vad är värst? Att ett parti företräder en ideologi som orsakat massmord eller att man har en partiledare som har betalningsanmärkningar?

Här kommer därför en liten guide till nazismen i Svenskarnas partis partiprogram. Partiet säger inte självt att det är nazistiskt och någon kanske tycker det är svårt att se de nazistiska inslagen. Några klipp ur programmet:

”För alla folks långsiktiga överlevnad krävs ett eget etniskt homogent livsrum…”

Livsrum, på tyska Lebensraum, var Hitlers ursäkt för att attackera sina grannar. Han tyckte att det tyska folket var för trångbott. Den ariska rasen behövde mer plats.

”…endast personer som är genetiskt lika svenskarna skall kunna få medborgarskap i Sverige…”

Partiet använder inte ordet ”ras” men talar om gener. Skillnaden är hårfin. Det ”riktigt svenska” avgörs inte av medborgarskapet utan sitter i DNA-molekylen.

”Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana.”

Vilka etniskt främmande intressen är det som åsyftas? Läs: judiska intressen. Det enda stora utländska företag som äger nyhetsmedier i Sverige är norska Schibsted. Jag tror inte att det är det som Svenskarnas parti har problem med utan det är sannolikt familjen Bonnier. Familjen Bonnier är judisk från början och kom till Sverige på 1800-talet. Alla som heter Bonnier är inte religiösa judar, vad jag vet, men i rasteoriernas värld är det som bekant DNA-molekylen som räknas. Hur som helst är det en en känd antisemitisk tankefigur att tro att alla viktiga medier kontrolleras av judar.

Att ändra på ägarförhållandena inom media kräver för övrigt att man avskaffar yttrandefriheten. Som det är idag får vem som helst ge ut en tidning. Men det blir omöjligt om bara människor med ”rätt” DNA-molekyl ska få äga massmedier.

”Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation… Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet…”

Svenskarnas parti vill alltså ha något annat än demokrati. Vad? Man säger det inte, men vad rent logiskt är alternativet? Någon form av diktatur.

”Genom att allmännyttiga institutioner nationaliseras, säkras också att hela Sverige kan ta del av dessa och inte enbart de som är belägna där det är mest ekonomiskt gynnsamt att driva dem. Sjukvård, elbolag, telebolag, bankväsende och kollektivtrafik är viktiga exempel på sådan verksamhet där befolkningen tjänat på ett gemensamt ägande.”

Man är inte nazist bara för att man är rasist, antisemit och antidemokrat. Men att tala om att bankväsendet bör förstatligas är klockrent. Nazismen är den enda ideologi som har lyckats kombinera rasism med förstatligande av banker. Idén om att bankerna ska förstatligas är som klippt rakt ur 30-talet.

”Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan.”

Det här är kanske inte heller uppenbart för alla att det är en nazistisk idé. Folkgemenskap låter ju inte så farligt, inte klassgemenskap heller. Men känner man till varifrån det kommer blir det annorlunda.

På 20- och 30-talet var det kamp mellan nazister och kommunister i Tyskland. Båda gjorde anspråk på att vara socialister, men nazisterna tog avstånd från Marx lära om klasskampen. Där kommunisterna talade om klasskamp talade nationalsocialisterna istället om gemenskap över klassgränserna.

Det finns en omfattande diskussion om huruvida nationalsocialismen är en riktig form av socialism eller inte. Men det man bör ha klart för sig är att ordet socialism vid den här tiden inte var monpoliserat av socialdemokrater och kommunister utan även användes av andra. Här hänvisar jag till Herbert Tingstens utmärkta bok i ämnet ”Den nationella diktaturen”.

Förutom partiprogrammet kan man också titta på hur partiet är organiserat internt. Finns en interndemokrati? Partistadgarna säger:

“Alla ledarposter inom partiet, såväl inom kommunförening som i särskilt tillsatta arbetsgrupper, tillsätts alltid av närmast överordnad ledare…”

I toppen finns partiledaren som tillsätts på obestämd tid av partistyrelsen. Partiledaren är den ende som kan avsättas underifrån och då av partistyrelsen. Alla andra ledare kan bara avsättas av överordnad ledare.

Organisationen är strikt hierarkisk. Detta är i sig inte ovanligt eftersom myndigheter och företag också styrs på samma sätt. Men i sammanhanget bekräftar det bilden av partiet som nazistiskt på grund av att det var så nazisterna organiserade sig på 30-talet. Det naturliga för ett parti är ju annars att ha en demokratisk organisation.

Att Svenskarnas parti är ett nazistiskt parti råder det alltså ingen tvekan om. Enskilda punkter i partiprogrammet avslöjar lite, men helhetsbilden säger allt. Lägg därtill också Expos rapportering om människorna bakom partiet.

Men varför säger inte partiet självt att det är nazistiskt? Strategin från partiets sida har varit att slipa av kanterna och göra sig så oförargerliga som möjligt. Svenskarnas parti ser därför på ytan inte nazistiskt ut. Hakkorsen är borta, liksom den öppna antisemitismen. Att bära hakkors synligt är inte tillåtet enligt svensk lagstiftning, och man kan anta att partiet har valt bort att göra det för att slippa ständiga bråk med polisen. Likaså är det ganska få svenskar som tilltalas av antisemitism. Så varför då driva detta?

Detta är nu spekulationer omkring vilken strategi partiet har. Jag har inte forskat i saken, men så mycket kan man förstå av att surfa omkring på nätet att den andra nazistiska organisationen, Svenska motståndsrörelsen, tycker att Svenskarnas parti är mesproppar.

__________________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

2 reaktioner till “Guide till nazismen i Svenskarnas parti”

  1. Borde inte ett nazistiskt parti tala om att införliva svenskspråkiga områden, såsom Åland, i Sverige? Det var väl just den egenskapen hos nazismen som gjorde att det blev ett världskrig?

    Detta att sätta etiketter på motståndare är ju och förblir den lates sätt att “argumentera”.

  2. Hela min bloggpost är en utredning om varför Svenskarnas parti rätteligen bör etiketteras nazister. Jag klistrar inte bara på en etikett för att jag är för lat att argumentera. Blogposten i sig visar detta.

Kommentarer är stängda.