Kryssa mig till landstinget!

Jag ställer upp för Moderaterna i valet till landstinget i Uppsala län! Varför ska man kryssa mig?

Jo, för att jag vill fortsätta att modernisera sjukvården. Vårt landsting erbjuder idag vård i världsklass. Patienterna är nöjda. Kvaliteten är hög. Ändå brottas vi med problem.

Den viktigaste frågan under kommande mandatperiod måste vara att vi fortsätter att arbeta bort köerna till specialistvården. Vi har gått från att vara sämst i klassen till att nu ligga på plats 10 av 21. Men vi kan göra mer.

Frågor som jag vill arbeta för:

  • Fortsätta arbetet med att modernisera Akademiska sjukhuset. Ackis erbjuder alltid högsta kvalitet, men är sämre på att slussa patienter snabbt och enkelt genom systemet. En effektivare organisation gör att vårdpersonal får mer tid för patienterna och kan lägga mindre tid på pappersarbete.
  • Fortsätta att konkurrensutsätta de delar av sjukhusvården som lämpar sig för det. Konkurrensutsättning löser inte alla problem, men är ett sätt att skapa incitament till förbättringar. Det ger också patienten mer att säga till om.
  • Minska “vårdkrånglet”. Det är fortfarande många patienter som kan berätta om att de inte blir väl bemötta i vården eller skickas omkring mellan olika instanser utan att någon tar huvudansvaret.

Till sist – eftersom jag är moderat – landstingets ekonomi måste fortsätta att vara stark. Under Alliansens tid har landstingets ekonomi stärkts avsevärt. Vi lägger mer pengar än någonsin på vård och vi bygger om och till halva Akademiska sjukhuset utan att behöva låna en enda krona. En stark ekonomi gör att vi inte behöver göra nedskärningar i vården på grund av slöseri och kan göra stora investeringar för framtiden.

Om du vill veta mer om mig som person ska du klicka här.

Dela med andra:

En kommentar till “Kryssa mig till landstinget!”

Kommentarer är stängda.