Gärna privata företag i välfärden

Jag är för att privata vinstdrivande företag ska få vara verksamma i sjukvården. Jag vet att detta är en fråga som oroar även borgerliga väljare. Därför vill jag som kandidat till landstingsfullmäktige i Uppsala län berätta varför jag känner mig trygg med vinstdrivande företag.

Jag känner mig trygg därför att vi låter privata företag producera alla möjliga varor och tjänster och vi vet att det funkar. Mat, kläder och bostäder är lika viktiga för vår överlevnad som sjukvård. Om vi tycker att det är bra att privata företag säljer mat, kläder och bostäder till oss borde vi tycka likadant om sjukvård.

Rätt utformat blir privat vård en tillgång för ett landsting.

Det är två saker som privata företag gör som offentlig verksamhet inte kan göra. Det ena är att de skapar konkurrens och konkurrens är det bästa sättet att skapa effektivitet. Det andra är att privata företag är en förutsättning för valfrihet. Om vårdföretag ska vara förbjudna försvinner valfriheten. Då kan man som patient inte välja bort de läkare som man inte har förtroende för.

Vad beror då oron på? Varför har vi en debatt om de privata företagen i vården?

Ett problem är att många misstror vinstdrivande företag. De tänker sig att företagaren bara är intresserad av att tjäna pengar. Och ja, så är det i en marknadsekonomi. Det finns oseriösa företagare.

Det bästa sättet att hantera detta problem är dock inte att förbjuda privata företag utan att sätta upp kvalitetsnormer som inte får underskridas. Det tycker jag är en helt OK lösning. Sådana regler finns även för matproducenter. Därför har vi ganska hög kvalitet på all mat som säljs i landet trots massor av livsmedelsföretag som drivs med vinstintresse.

Ett annat problem är att många tror att vinst är slöseri med pengar. Vänsterpartiet som vill ha ett förbud mot vinstdrivande verksamhet skriver: “Så ser vi till att våra gemensamma resurser används till välfärden, inte läcker till privata vinster.”

Men vad är då vinst? Om en vårdföretagare säljer vård till landstinget men gör ett effektivt jobb och får pengar över, har pengarna då förslösats?

Så kan man inte se på saken, menar jag. När landstinget köper vård av ett företag kommer man överens om vad som ska levereras och till vilken kvalitet. Om företaget sedan kommer på ett sätt att producera vad som har beställts på ett smart sätt och får pengar över har landstinget inte förlorat något. Landstinget har fått precis vad som har beställts.

Istället bör man fråga sig varför inte landstingets egna verksamheter också går med vinst. Landstinget “beställer” ju vård av sig självt. Men oftast brukar landstinget då leverera precis vad som har beställts men inte få några pengar över.

Vänsterpartiet skulle då säga att det beror på att landstinget har gjort mer saker för pengarna medan det privata företaget har snålat och låtit pengarna gå ner i ägarens ficka. Jag menar att man lika gärna kan säga att landstinget inte har varit lika effektivt som det privata företaget och därför gjort av med mer pengar än nödvändigt.

Det går inte att generalisera och säga att det alltid är det ena eller det andra. Man kan inte säga att pengar “läcker” till privata vinster. Pengarna kan lika gärna “läcka” till ineffektivitet.

Ibland hör man också att om vi tillåter privata företag i vården kommer den som har tjock plånbok att kunna gå före i kön. Det är sant att det är vad som händer om man släpper allt fritt. Men i Sverige är alla partier överens om att vi inte ska ha det så. Istället gör vi så att landstinget antingen upphandlar vård av privata företag eller använder sig av LOV, lagen om vårdval. På så vis kan även den som inte äger en enda krona få vård även hos ett privat vinstdrivande företag.

Jag förstår oron över att sjukvård och marknadsekonomi kanske inte skulle kunna funka ihop, men eftersom jag i grunden tror på att privata företag gör bra saker och inte alls är känslokalla vinstmaskiner vill jag öppna upp för dem inom vårdsektorn. Företag kan vara både bra och dåliga, men så är det med landstingets egna verksamheter också. Det finns plats för både och.

Dela med andra: