Nu krävs en skarp diplomatisk protest och militär upprustning

Sent på lördagkvällen publicerade SvD en nyhet om att FRA redan på torsdagen snappat upp rysk militär radiotrafik mellan Kanholmsfjärden mitt i Stockholms skärgård och Kaliningrad. Därmed får det anses som säkert att ryska stridskrafter har kränkt svenskt territorialvatten på ett mycket grovt sätt.

Det är Mikael Holmström på SvD som fått ta del av uppgifterna, Sveriges mest respekterade försvarspolitiska journalist. Han skapar ofta rubriker och har såvitt jag vet aldrig haft fel och brukar inte blåsa upp nyheter i onödan. Det finns alltså ingen anledning att tvivla på att det som rapporteras är sant.

Tidigare incidenter, t.ex. den “ryska påsken”, när ryska flygplan på långfredagen förra året övade en attack mot Sverige, har legat inom ramen för vad ett annat land får göra. Så länge man håller sig inom internationellt luftrum eller internationellt vatten får ett land göra nästan vad som helst. Men här handlar det om att en rysk ubåt är inne i den svenska skärgården, alltså en bra bit in på svenskt territorium.

Kanholmsfjärden.

Sannolikt kommer Ryssland att förneka all kännedom om detta. Ubåtar är mycket svåra att hitta och det kan bli så att den enda bevisning försvarsmakten sitter med är den inspelade radiotrafiken. I det läget är det troligt att Ryssland påstår att svenska försvarsmakten hittat på allt. Följ gärna Russia Today för att se vad propagandisterna säger.

En kränkning som är så allvarlig som denna måste följas av att Sverige protesterar på hårdast möjliga vis. Den ryska ambassadören bör kallas till svenska UD omedelbart och avkrävas en förklaring. Sveriges ambassadör i Moskva bör kallas hem för konsultationer. Därefter bör statsministern göra ett skarpt uttalande och överlämna en protestnot till Ryssland på samma sätt som Olof Palme gjorde 1983. Sverige bör också ta upp händelsen i EU och begära att EU-länderna ställer sig bakom ett uttalande där Ryssland kritiseras.

Men den diplomatiska delen blir meningslös om den inte också backas upp med att regeringen annonserar att den vill rusta upp försvaret. Särskilt gäller detta försvarets förmåga att bedriva ubåtsjakt. Sverige har idag inte ens en bråkdel av de resurser vi hade på 1980-talet. Först om fyra år beräknas det att vi har helikoptrar på plats som kan användas för detta. Det säger sig självt att ett land med så låg försvarsförmåga inte blir respekterat.

Är allt detta nödvändigt? Någon risk för ett verkligt krig föreligger ju ändå inte. Och blir inte Ryssland provocerat om vi rustar upp? Väntar då inte ännu fler kränkningar?

Försvarsmaktens viktgaste uppgift är inte att föra krig. Den som tror det förstår inte hur internationell politik fungerar. Försvarsmaktens viktigaste uppgift är att vara en vaktstyrka. När en vaktstyrka fungerar som bäst händer ingenting. En vaktstyrka håller skurkar på avstånd genom att vara respektingivande. Det är samma logik som polisen arbetar efter. Polisen bär vapen men inte för att verkligen skjuta, utan för att brottslingar ska vara rädda för dem.

Att Ryssland skulle bli provocerat av att Sverige rustar upp är också en missuppfattning. Den ryska regimen spelar ett fult spel mot oss med provokationer där meningen är att vi ska bli rädda och nervösa. Om vi ens köper ett enda Gripenflygplan till kommer den att säga “Ni rustar mot oss! Ni vill ha krig!”. Men det är ett spel som man inte ska bry sig om. Ryssland självt skulle ställa till med en långt större scen än vad vi sannolikt kommer att göra nu om det var Sverige som ertappades med en ubåt på ryskt territorialvatten.

Sverige bör agera med kraft därför att Ryssland sedan kriget i Ukraina började agerar aggressivt på alla fronter och inte bara mot oss. Det är kränkningar av territorium och aggressiva militära övningar. Det är angrepp med propaganda och handelsblockader. Slutligen är det också Ryssland som är ansvarigt för kriget i Ukraina och som tack vare sin överlägsna krigsmakt stulit territorium på ett sätt som inte har förekommit sedan slutet på andra världskriget.  Allt detta är oacceptabelt beteende och vi måste protestera.
_________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra: