Lätta inte på trycket mot Ryssland

Igår talade jag på den konferens om säkerhet och beredskap som länsstyrelsen i Uppsala län anordnar en gång om året. Jag var ombedd att komma och ge ett värderande perspektiv på olika säkerhetspolitiska problem och jag passade på att sammanfatta varför det är så viktigt att inte släppa fokus på Ryssland.

Tyvärr finns det ledande politiker i Europa som av någon anledning inte vill forstätta med en tuff linje visavi Vladimir Putin. Ungerns premiärminister Viktor Orban är en av dem. En annan är EU:s nya utrikeschef Federica Mogherini. Orban ska hjälpa Ryssland att bygga en ny gasledning för att undgå att behöva exportera gas via Ukraina. Mogherini i sin tur började sitt nya uppdrag genom att ifrågasätta värdet av ekonomiska sanktioner mot Kreml.

Själv har jag konsekvent hävdat att det är synnerligen viktigt att inte ge efter. Ryssland är inte samma stormakt som Sovjetunionen var men har ändå ett tillräckligt starkt inflytande över världspolitiken för att kunna skapa problem. Här är några punkter:

1. Ryssland är en av de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Landet kan blockera FN-insatser och gör detta. Det finns fortfarande inga ekonomiska sanktioner mot Assadregimen, som är en allierad till Ryssland. Resultatet har gjort att Syrien utvecklats till ett osannolikt helvete med över 190 000 döda.

2. Ryssland är en kärnvapenmakt. Den enda som kan utmana USA:s styrka.

3. Ryssland är en av världens ledande vapenexportörer.

4. Ryssland är en av de största leverantörerna av gas och olja till olika EU-länder, däribland Tyskland.

5. Genom ockupationen av Krim blev Ryssland det första land i Europa sedan 1945 som stal territorium av en mindre och svagare granne i kraft av överlägsen militär kapacitet. Inte ens det i alla andra avseenden genomonda Sovjetunionen bröt mot regeln att stjäla territorium efter andra världskrigets slut.

6. Ryssland har sedan tidigare skapat ett antal “frusna konflikter”. Ryssland kontrollerar Sydossetien och Abchasien i Georgien och Transnistrien i Moldavien. Det är territorier som inte tillhör Ryssland men som man de facto kontrollerar. Med Krim lades ytterligare ett sådant territorium till listan. Och av allt att döma har Putinregimen aptit på ytterligare delar av Ukraina också.

7. Ryssland jäklas dagligen med de små baltiska staterna. Dessa är Natoländer och någon risk för att de skulle råka ut för regelrätta militära aktioner finns inte. Däremot använder sig Ryssland av alla andra medel för att bråka med dem, handelsblockader, propagandakrig.

Ryssland har alltjämt en central roll i världspolitiken och är tillräckligt starkt för att skapa oreda. I Sverige fokuserar vi ofta på om Ryssland utgör ett militärt hot mot oss. Slutsatsen brukar bli att det inte finns någon risk för krig. Alltså finns det inget för oss att bry oss om.

Den diskussionen tycker jag bortser från den breda bilden av att ett aggressivt och vårdslöst Ryssland är ett globalt problem. Exemplet med hur Ryssland saboterat alla försök att komma tillrätta med inbördeskriget i Syrien visar detta. Det är till Sverige folk från Syrien flyr. Migrationsverket kommer med nya prognoser om att flyktingmängden ökar från en redan hög nivå. Det är inte Ryssland som har orsakat detta, men det är en konsekvens av att omvärlden inte sätter tillräckligt hård press på detta land.

___________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra: