Moderater som gick över till Sverigedemokraterna

Fredrik Reinfeldt kommer att gå till historien som en av de främsta moderatledarna, i klass med Gösta Bohman och Arvid Lindman. Han ryckte upp ett misskött men i grunden sunt parti och lyckades en gång för alla punktera den socialdemokratiska dominansen. Däremot gjorde han inte allt rätt. Demoskops siffror visar att Sverigedemokraternas framgång i valet tyvärr kan sägas vara en bieffekt av Reinfeldts strategi.

I veckan publicerade Timbro och Demoskop siffror på vilka väljare det var som gick över till SD. Eftersom jag jobbar granne med Timbro har jag fått ta del av siffermaterialet. Av detta framgår att det tyvärr tycks vara tidigare pålitliga konservativa moderater som har övergett partiet och stött SD istället.

Det är alltså inte så som vissa sa i eftervalsdebatten att de som lämnade M och gick till SD var personer som i valen 2006 och 2010 hade gått från S till M. Demoskop har  låtit intervjupersonerna själva svara på frågan om hur de definierar sin politiska ideologi: “socialdemokrat”, “socialist”, “liberal”, “socialliberal”, “nationalist”, “grön” eller “konservativ”. Den grupp som på detta vis själv definierar sig som “konservativ” är 13 procent sett till hela väljarkåren.

Därefter har Demoskop tittat särskilt på den grupp som lämnat M och gått till SD för att se hur många av dem som kallar sig “liberaler”, “konservativa”, “socialdemokrater” etc. (Märk väl att vad man identifierar sig som och röstar på för parti inte är samma sak. Det finns socialdemokrater som röstar på M och vice versa.) Det visar sig då att av dem som gick från M till SD är det drygt 40 procent som säger sig vara “konservativa”.

Med andra ord, den största grupp inom moderaterna som lämnade partiet och gick till SD var de som själva säger sig vara konservativa. Intressant nog är dock inte alla som lämnade M och gick till SD “konservativa” utan 22-23 procent av dem identifierar sig själva som “liberaler” och ytterligare cirka 15 procent definierar sig som “socialliberaler”.

Vad har då detta med Reinfelt och Nya Moderaterna att göra? Jo, Demoskop kan i sin undersökning också visa vilka frågor nya SD-väljare tyckte var viktiga. Inte överraskande är det invandringsfrågan som är den i särklass viktigaste. Men som nummer två kommer “lag och ordning”, en typisk konservativ fråga.

Därefter kommer i viktighetsordning “Sveriges ekonomi”, “vård och omsorg” samt “skola och utbildning”. Som sjätte viktigaste fråga kommer “försvarsfrågor”. Den sista frågan är intressant eftersom väljarkåren som helhet har den som sin trettonde viktigaste fråga. För dem som gick över till SD i valet är försvarsfrågan viktigare än vad den är för väljarna allmänt sett. Däremot är försvarsfrågan hos denna grupp inte mer än den sjätte viktigaste frågan. Att försvarsfrågan ändå sticker ut bekräftar att SD lyckats vinna konservativa väljare.

Som bekant gjorde Reinfeldt ett par centrala strategiska ställningstaganden. Ett av dessa var att inte driva frågan om en förändrad arbetsmarknadslagstiftning för att slippa en strid med LO. Ett annat var att prioritera ned försvarsfrågan. När Reinfeldt tillträdde 2006 var det fortfarande ingen som trodde att Vladimir Putin skulle påbörja erövringståg i Europa. Alltså kunde han ostraffat ignorera försvarsfrågan eftersom de försvarsvänliga konservativa moderaterna ändå inte skulle lämna partiet.

Men nu kom migrationsfrågorna att bli centrala under Reinfeldts andra regeringsperiod och för att slippa ha med Sverigedemokraterna att göra genomförde han en överenskommelse med Miljöpartiet. Därmed desarmerade han migrationsfrågan i riksdagen och isolerade SD från den enda frågan partiet bryr sig om.

Allt detta var skickligt gjort eftersom det möjliggjorde att han kunde hålla samman Alliansen och han kunde genomföra den fråga som han själv prioriterade – skattesänkningarna på inkomster.

Kalkylen byggde emellertid på att den konservativa falangen i partiet inte skulle rymma. Traditionellt sett har ju de konservativa i partiet aldrig haft någonstans att ta vägen annat än att gå över till Kristdemokraterna, vilket inte påverkar regeringsunderlaget. 2006 satt inte SD i riksdagen och det var ingen risk att någon skulle smita. Men sedan 2010 råder som bekant ett annat läge.

Reinfeldts strategiska miss ligger i att han inte förstod hur partiets konservativa falang skulle reagera på den migrationspolitiska överenskommelsen med Miljöpartiet och kanske även på hanteringen av försvarsfrågan. Den konservativa falangen är visserligen generös i sin syn på flyktingmottagning men i sann konservativ anda tycker man också att generositeten har en bortre gräns. Den bortre gränsen för generositeten var något som Reinfeldt aldrig talade om. Istället öppnade han valrörelsen med sitt tal om att vi ska öppna våra hjärtan, vilket jag så här i efterhand tycker var onödigt eftersom svenskarnas hjärtan redan är öppna.

Till sist, när jag skriver detta är det inte med bitterhet gentemot Reinfeldt, för jag har själv varit med och stöttat denna strategi som partimedlem. Föregångarnas politik var inte bättre. Jag är ingen “gammalmoderat”.”Gamla moderaterna” fick 15,7 procent i valet 2002. Däremot tycker jag att det är viktigt nu att vi utväderar vad vi har gjort och omprövar vår politik. Det var också så Reinfeldt gjorde när han tog över ledningen.

Demoskops undersökning kan laddas ned här.

___________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

11 reaktioner till “Moderater som gick över till Sverigedemokraterna”

 1. Detta är en mycket bra analys, men som möjligen behöver kompletteras med ett ytterligare perspektiv.

  Stefan skriver “Reinfeldts strategiska miss ligger i att han inte förstod hur partiets konservativa falang skulle reagera på den migrationspolitiska överenskommelsen med Miljöpartiet och kanske även på hanteringen av försvarsfrågan. Den konservativa falangen är visserligen generös i sin syn på flyktingmottagning men i sann konservativ anda tycker man också att generositeten har en bortre gräns”

  Det må så vara att du har rätt, men till denna analys bör också läggas att sedan bildandet av de nya Moderaterna och sedan valet 2006, har Moderaterna fått nya väljare och medlemmar bland annat tack vare sin öppna och fria inställning i invandrings- och immigrationsfrågan, det är en del av de väljare och medlemmar som Moderaterna har idag. Många av de väljarna och medlemmarna skulle nog lämna partiet om partiet bestämmer sig för att försöka vinna tillbaka väljare som gått till SD genom att på något vis bli inhumana i flykting och immigrationsfrågan.

  En strategi som innehåller detta stänger dessutom dörren till många väljare som ligger till vänster om den nationalistiska konservatismen. Jag tror att Moderaterna skulle bli ett avsevärt mycket mindre parti.

  Kvar är försvarsfrågan samt lag och ordning, det är frågor som alla moderater nya såväl som gamla kan sluta upp bakom. Att stärka politiken och göra den tydlig på detta område det tror jag att partiet skulle må gott av.

 2. Bengt-Ivar; SD står inte för “inhuman” flyktingpolitik. Man tycker att det är ekonomiskt att föredra att stötta flyktingar från andra kulturer i närområdet, för att underlätta när de återvänder till hemlandet, när oroligheterna lagt sig. Vårt välfärdssystem kan inte bära hur många som söker bidrag som helst, och då är det bättre och billigare att stötta flyktingar i närområdet och inte ta emot mångdubbelt fler än andra stater, i förhållande till folkmängden.

 3. Bengt-Ivar,

  Om M nu bryter sin uppgörelse med MP om migrationspolitiken skulle partiet gå tillbaka till den politik man förde fram till 2011. Det skulle göra flyktingmottagandet mer restriktivt. Men man kan knappast kalla M anno 2011 för inhumant.

  SD:s politik är en helt annan. De är mot invandring som sådan och har alltid varit det. Enligt SD förstörs det rena etniska svenska om det kommer invandrare som har en annan religion, t.ex. islam. Därför är SD mot exempelvis moskébyggen. Förbud mot moskébyggen är inte ett sätt att strama åt flyktingmottagningen, men SD är för förbud i alla fall.

 4. En bra analys. Jag tillhör själv de konservativa tidigare kärnväljare för M (i mer än 30 år) som i år för första gången med viss sorgsenhet lade rösten på SD för att skicka en tydlig signal. Tyvärr tror jag inte att M kan förena såväl nuvarande väljare som de som nu flytt till SD med en och samma politik. Jag tror att de borgerliga måste omvärdera synen på SD och betrakta dem som ett legitimt underlag i riksdagen för en framtida alliansregering. Alternativet är nog annars att de rödgröna får permanent frikort till att försöka bilda regering eller att försöka splittra alliansen. De borgerliga kan nog visserligen bli större än de rödgröna, men även då kan SD lägga hinder i vägen om alliansen inte väljer att samarbeta med SD istället för med de betydligt radikalare MP.

 5. Jag tillhör de trogna M-väljare som helt tappade intresset för M när de valde att göra upp med extremisterna i MP. Det ser inte heller ut att bli någon återgång till den ideologiska värdegrunden eftersom nu en rödliberal ser ut att bli ny partiledare.

  Så jag röstade SD. Det enda parti som står för humanitet och en rimlig migration. Ni som har en annan uppfattning bär en förklaringsbörda för hur vi ska kunna behålla välfärden och samtidigt ta hand om de ca 1 miljon nysvenskar som kommit de senast tio åren och de ytterligare 500 000 som beräknas komma nästa 4-årsperiod! Finns det jobb i överflöd för främst lågutbildade utan språkkunskaper? Var finns bostderna och varför är närmare 300 000 svenska ungdomar bostadslösa om det finns ett stort överskott på bostäder?

 6. Stefan, SD är inte emot invandring, de är för en invandring i nivå med våra grannländer, dvs ca en tiondel av dagens inflöde. Denna politik fördes av både M och S för drygt tio år sedan. Men idag finns bara ett parti som står för en ansvarsfull migrationspolitik, SD.

  Uppdrag granskning fokuserar på språkprov vilket i sig är bra, vårt stora problem är den (o)befintliga kontrollen på inflödet av asylsökande och bidragsinvesterare från Syrien.

  Hur många av de sk minderåriga är myndiga?
  Hur många kommer från EU?
  Hur många sympatiserar med IS?

  Alla som tror att svampalliansen kommer ändra sig och krypa till korset, misstar sig.

  För tre år sedan skrevs framtidens resultat (SD tredje största parti), precis som dagens debattörer gör (SD =20-30% 2018)

  Ty vi har med stolta strutsar att göra.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article15086749.ab

  För det mesta i migrationsdebatten kan relateras till grundläggande fysik som löses med ren matematik: flödeslära.

  Vad gör du om du har kranen på högtryck i köket och avloppssilen har satts igen?

  SD förordar att dra av kranen rejält så att vattnet hinner rinna ner, medan du och de “fina smarta” förordar att fundera på hur ni kan rensa silen, omarbeta storleken på den, så att större flöde rinner ner. Alltmedan ni ser hur vattnet nått diskbänkens nivå och rinner ner på golvet och flödar in i övriga rum…

  Prova på Solnas integrationsförmåga genom att låta Bert ta över bankpalatset som SEB snart lämnar i Rissne, här får 5000st plats utan problem. Låt oss göra detta experiment, det skulle fortfarande var betydligt mindre påfrestning i jämfört med Ljusnarsberg eller Filipstad.

  M har målat in sig i ett hörn, liksom övriga 6 partier i svampalliansen.

  Frågan är om de kryper till korset innan välfärden havererar? Innan vi har 100 no-go zoner, innan svenska ISIS hunnit växa sig fem gånger större pga den ohämmade syrierinvandringen utan id-koll, innan 50% av förskolebarnen i icke urbana orter inte kan ett ord svenska, osv.

  -It’s not gonna happen.

  Flyktingar som flyr sina liv enlig Lööf(vén) vägrar äta i matsal.

  och av en slump så har alla dessa arma stackare en släkting någonstans i Sverige.

  självklart ska vi ösa 250 miljarder per år till lyckosökare med cash än hjälpa de i krisens närområden som är i verklig nöd – enligt Svampalliansen.

  http://www.smp.se/nyheter/lessebo/asylsokande-flyttar-fran-visjon(4527162).gm

  Varför ta detta falsifierade inflöde som en självklar humanitär insats när detta i praktiken demolerar både Sverige och de som lever i verklig misär?

  (S)(v)a(mp)alliansens stormaktsambitioner inom humanitära insatser är så ingrodd att den inte ens inser att fel individer välkomnas att ta del av den svenska välfärden.

  Om vi åtminstone hjälpte de som lever i misär och som saknar medel att fly kunde viss trovärdighet föreligga. Dagens politik ger pushfaktor med grova avigsidor.

  Många tar direktflyg, slänger sina pass, påstår de är minderåriga och har dessutom mage att klaga på mat och boende.

  Många har betalat flyktingkonsulter stora belopp som en genomsnittlig svensk inte mäktar spara ihop på tio år för att utan krav på motprestation ta del av vår välfärd livet ut och som dessutom får välkomna sina anhöriga utan krav på självförsörjning (dvs även dem får villkorslöst bidrag livet ut).

  Samtidigt sparar svampalliansen in på pensionärer, vård, skola, studenter, försvar, mm.

  Svampalliansen håller dock hårt i stormaktsflaggan.

  De enskilda partierna sjunker hellre med den flaggan i topp än ändrar inriktning.

  Inga problem tycker jag, det gäller att förhålla sig till den nya spelpanen och välja rätt parti utifrån den.

  Om Volvo slutar tillverka bra bilar så köper vi BMW, är vi missnöjda med Coop så handlar vi på ICA.

  Väljaropinionen är för trögrörlig för att inse att det enda alternativet till välfärdskollaps är att rösta på SD vid nyval.

  De flesta bryr sig bara om sina vardagliga problem, och de i storstäderna märker ännu inga problem. Men vänta 3-4 år till nästa val. SD kan få dryga 30-40% om övriga partier överlåter migrationsfrågan och fortsätter strutspolitiken. När barnen inte får plats på dagis, när ungen ska gå i första klass med 15st somaliska barn som inte kan svenska, när farfar inte fick vård i tid, osv osv. När kravaller viner runt hörnet mellan huliganer och islamister. http://www.gatestoneinstitute.org/4859/germany-hooligans-salafists

  Jag själv röstade på SD för att det bara finns ett alternativ till MPs ultraliberala svängdörrspolitik (som alla andra partier blint förordar). För att Alliansen hellre offrar det fina land vi byggt bara för att de inte vill släppa in ett nytt demokratiskt invalt parti till samtal.

  Hellre röstar jag på ett parti med brun bakgrund än på alternativet som är irreversibel rasering av det svenska samhället. Vad gäller partiet SD är jag inte bekymrad för deras partipolitik, många intellektuella från S och Alliansen förädlar nu partiet, och de gamla “fina” strutsarna får sitta kvar i strutsgården på Rosenbad i fyra år till. För sedan ska de UT (för deras partier kommer knappt kvala över fyra procent)- och måtte de då bara bosätta sig i flyktinglägren eller härbergera minst fem st var hemma hos sig – allt annat vore katastof.

 7. Intressant. Jag tillhör själv denna grupp av konservativa som konstaterade att SD var det bästa valet i år. Mitt intresse för partiet växte när jag upptäckte att kritikerna sällan attackerade dess verkliga politik utan oftare en karikatyr av den. T.ex. stämmer det ju inte att SD är “mot invandring som sådan”. Det är lika lite sant som att M vill öka klyftorna i samhället eller att KD tycker att kvinnors plats är vid spisen.

 8. Jag skulle önska att fler politiker tog upp det faktum att utan en stor invandring så skulle Sveriges befokning börja minska. 236 av 290 kommuner skulle haft en befolkningsminskning de senaste 10 åren på mellan 4- 11 % utan invandringen. Det är en rent vinst för ett land att ta emot vuxna människor som har de för samhället mycket kostbara barn- och ungdomsåren bakom sig. Utan en stor invandring skulle försörjningskvoten redan år 2030 vara uppe i orimliga 1,6.

Kommentarer är stängda.