Kålsuparteorin är tillbaka

En gammal men inte särskilt fin tradition i Sverige är att tro på kålsuparteorin, att Ryssland/Sovjet och USA båda är lika dumma. Man trodde att den dog med kalla kriget, men den är tillbaks. Märkligt nog är det SDU som har tagit upp tråden.

Hur man kan vara “Sverigevän” och se med överseende på Vladimir Putins nya aggressiva utrikespolitik är för mig obegripligt. Ändå är det så Sverigedemokratisk ungdom ser på saken. Jag har gjort en skärmdump på SDU:s ordförande Gustav Kasselstrands kommentarer på Twitter. Han tycker att det är fel att EU har sanktioner mot Ryssland när man inte har det mot USA.

Det är detta som är kålsuparteorin. Samma typ av resonemang förekom flitigt under kalla kriget. Då var det människor till vänster som hävdade att Sovjetunionen och USA var lika goda kålsupare och att det därför var fel att alliera sig med Nato. Det bästa var att vara neutral.

Faktum var att kålsuparteorin nästan var statsdogm i Sverige i och med att vi som gick i skola på 80-talet fick lära oss att den svenska neutraliteten inte bara var en strategisk nödvändighet utan den överlägset mest moraliska ståndpunkten att inta. Att den ena sidan – Sovjetunionen – var en diktatur bortsåg man ifrån. Istället beskrev kålsuparteoretikerna USA:s misslyckade krig i Vietnam, USA:s inblandning i Latinamerika och sist men inte minst USA:s kärnvapen. Allt detta ansågs “bevisa” att USA var lika dåligt som Sovjetunionen.

Nu är Sovjetunionens arvtagare – Putinregimen – på krigsstigen igen. Redan 2008 attackerades Georgien vilket vi nu vet var en förfäktning till erövringen av Krim och upprorskriget i östra Ukraina. Situationen omkring Östersjön har som bekant också försämrats avsevärt med upprepade ryska gränskränkningar av både Sverige och Finland.

Att Putinregimen är en arvtagare till Sovjetväldet kan det inte heller råda något tvivel om. Jag läser just nu Karen Dawishas bok “Putin’s Kleptocracy”. En gedigen sammanfattning av Putins karriär. Enkelt uttyckt kan man säga att Ryssland styrs av en grupp korrupta f.d. KGB-officerare. Samma gäng alltså som styrde Sovjetunionen, med skillnaden att de har slutat tro på kommunismen och istället bara tror på att berika sig själva. Demokrati står inte på deras agenda och har aldrig gjort det.

Men för kålsuparteoretikern måste en sådan sak bortförklaras. För annars finns det ju risk för att USA framstår som ett anständigt land. Och SDU har sin uppfattning klar:

 

Nu skriver Kasselstrand att SDU inte har någon linje ifrågan, men som alla vet är det ingen skillnad mellan en ordförandes privata åsikter och vad hans organisation står för. En politiker är inte en tjänsteman. Kasselstrands Putinvänliga åsikter var kända när organisationen omvalde honom till ordförande.

SDU är måhända inte representativt för Sverigedemokraterna i stort, men att ungdomsförbundet hyser dessa idéer säger något om partiet i stort. Jag följer diverse SD-sympatisörer på Twitter och det är helt uppenbart att Kasselstrands Putinsympatier också finns bland dem. Jag har inte hittat någon partiföreträdare som givit uttryck för samma åsikter, men jag har inte heller sett eller hört någon ledande företrädare som tagit avstånd från sitt ungdomsförbund på den här punkten. Att SDU tror på kålsuparteorin betyder alltså inte att moderapartiet gör det, men hur långt från trädet faller äpplet?

Hur denna politik kan vara “Sverigevänlig” är obegripligt. Diktatorn Putin använder sina militära styrkor för att sätta press på sina grannländer, däribland Sverige. Och SDU tar honom i försvar! Det blir inte mer anti-svenskt än så.

____________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

3 reaktioner till “Kålsuparteorin är tillbaka”

 1. Här kommer några synpunkter. Dessa är deskriptiva och inte normativa så de skall ses som information och inte en viljeyttring.
  När det gäller Putins Ryssland så finns det många konservativ nationalister i Europa som hyser varierande grad av sympati för Ryssland. Skälen är delvis att man ser Ryssland som en stark, konservativ och nationalistisk stat som kan vara en viktig allierad i kampen för ett konservativt och nationalistiskt Europa. Därmed inte sagt att man inte inser problemen med korruption, bristande demokrati och pressfrihet mm.
  Andra grupper har en mer uttalad negativ inställning till Ryssland. Det kan bero på det säkerhetspolitiska läget, historiska erfarenheter av “ryskt” förtryck, att man värderar olika frihetsvärden högt eller bara att man ser hotet från Rysslands militära upprustning.
  På kontinenten är den förstående linjen klart starkare än i Sverige. Däremot finns det inga som helst relationer mellan vare sig SD eller SDU och regimen i Moskva. Det mest graverande är väl annars SvD:s avslöjande att jag själv privat känner några personer som är uttalat proryska. Jag kan då avslöja att jag känner ytterligare ett antal proryska personer, men många gånger fler atlantister.
  SD:s linje i Europaparlamentet grundas delvis på EU motstånd samt motstånd mot allt som andas EU-utvidgning samt det typiskt svenska draget att anpassa sig till gruppen och inte öppet frondera mot den.
  Sist men inte minst undrar vissa hur “högerpopulister” kan vara positiva till “kommunisten” Putin. Svaret är enkelt: Putin är ingen kommunist utan en pragmatisk karriärist och maktmänniska som för tillfället vill liera sig med konservativa nationalister. Så länge som han vill driva en sådan linje kommer många i Europas “högerpopulistiska” partier vilja liera sig eller åtminstone förhålla sig neutrala till Putins Ryssland.
  Sedan finns frågan om vem som är landsförrädare. Som jag ser det så är det en person som bistår landets fiender. Vem som är fiende är dock inte alltid hugget i sten. Är man liberal så ser man kanske USA och NATO som garant för ett liberalt Sverige. Konservativa, nationalister, kommunister mm kan ha andra val av allierade. Sverige är idag förvisso ett socialliberalt land och då kan man såklart anse alla som vill liera sig med klart avvikande ideologier/länder som förrädare. Men all politik går ut på att förändra landets politik i en viss riktning så det är inte alltid självklart att alla kommer fram till samma sak när det gäller allierade.

 2. Som många andra som ställer sig på Rysslands sida i olika frågor är kommentarerna om sanktionerna oerhört okunniga. Det är ju inte så att det är NATO som ensamt vägrar handla med Ryssland eller som agerar världspolis. Vilket land som helst äger rätt att handla med vilket annat land som helst eller också låta bli. För det andra så är ju i princip hela den demokratiska västvärlden som bojkottar Ryssland: NATO-länderna inkl USA och Kanada, EU inkl Italien och Finland, Norge, Schweiz, Australien och Japan har samtliga antagit individuella och nationella regler om bojkott förutom de internationella besluten. Det är för att visa att de inte passivt deltagit i kollektiva beslut utan verkligen är aktivt för dessa beslut!
  Anledningen till beslutet glömmer också kritikerna bort. Det beror ju på att Ryssland bedriver ett aktivt angreppskrig mot Ukraina. Och detta gör Moskva trots att man själva frivilligt skrev på ett löfte 1994-12-05 om att aldrig hota Ukraina, att alltid garantera landets gränser och att aldrig använda ekonomisk utpressning mot landet. Redan när ryssarna i hemlighet besatte Krim hade Moskva ryska medaljer färdiga för att senare delas ut till de ryska soldater som från början påstods inte vara där!

Kommentarer är stängda.