Provokationerna mot Sverige fortsätter

Enligt den ryska berättelsen om vad det är som pågår i Östeuropa och Nordeuropa just nu är det resultatet av Natos provocerande agerande i Baltikum och försöken att utöka sin makt i Ukraina. Ryssland är tillbakaträngt och måste försvara sig. Är det också därför som man stänger av transpondrar på sina stridsflyg och gör dem osynliga för den civila trafiken?

De ryska militära aktiviteterna över Östersjön har ökat kraftigt under hösten och det har varit en intensiv vecka där ryska flygvapnet flugit med sina tyngsta bombflygplan för att skrämmas eller hota, eller vad det nu är man vill uppnå. Och igår fick vi veta att ett ryskt spaningsflyg under fredagen flugit utan sin transponder påslagen och på så vis kommit för nära den civila trafiken.

En transponder är en radiosändare som anger ett flygplans identitet, färdväg, flyghöjd m.m. för andra flyg och flygledningen på marken. Det är så man upprätthåller trafikreglerna i luften och det gör flygplanet synligt för andra.

Att stänga av transpondern betyder att man inte vill synas, men det drabbar bara den civila trafiken som är beroende av systemet med transpondrar. Den militära flygbevakningen sker med radar.

Jag tolkar detta som ett försök att skrämmas. Det är en aktion riktad mot den civila trafiken och det är meningen att vi som civilister ska uppfatta det ryska flygvapnet som oberäkneligt och farligt.

Aktionen är i grunden barnslig och har ingenting med ryska “legitima intressen” att göra, som brukar vara Putins förklaring till det mesta. Jag har noterat att det finns Putinvänner i Sverige, bland annat inom Sverigedemokraterna. “Om USA, EU, NATO och George Soros inte blandat sig i, hade vi inte haft dagens konflikt i Ukraina och därmed inte heller den upplevda, artificiella konflikten med Ryssland”, skriver exempelvis SD-bloggaren Jan Olof Bengtsson. Det ska bli intressant att höra hur de bortförklarar fredagens händelse.

De militära kontakterna med Ryssland är inte längre “artificiella” utan högst påtaliga. Redan tidigare har det noterats att  Rysslands provokationer är en lek med elden. Det finns fler exempel på händelser där om det hade velat sig illa hade slutat med att människor dött. Se min krönika i NT från tidigare i höstas.

Till sist: Många av de provokationer som Ryssland nu genomför är riktade mot Sverige. Jag får helt ärligt säga att jag tror att Kreml överskattar den svenska allmänhetens förmåga att förstå vad som händer. Intresset hos allmänheten brukar vara lågt och vi har en regeringskris som gör att inte ens utrikes- och försvarsministrarna är vakna. Exempelvis skapade Polens försvarsminister rubriker när han sammanfattade den senaste tidens aktiviteter och konstaterade att Sverige hade varit det mest utsatta landet. Den svenska statsledningen sa ingenting, förrän fredagens incident.

________________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra: