Antalet asylsökande och SD:s framgångar i opinionen

Mycket har sagts om varför människor röstade på Sverigedemokraterna, men en förklaring som jag tycker har fått för lite uppmärksamhet är att det kan ha med asylmottagningen att göra. Jag har tagit fram ett par diagram som visar hur ökningen av antalet asylsökningar tycks samvariera med SD:s framgångar i opinionen.

En av de första att notera att SD gick kraftigt framåt i valdistrikt där det finns asylboenden var Lars Wilderäng, som skrev om detta redan efter EU-valet. Han följde sedan upp med ytterligare en kommentar efter riksdagsvalet. Det är inte svårt att hitta exempel på små orter där det finns asylboenden och där Sverigedemokraterna gjort mycket stora framsteg. Exempelvis fick SD i den lilla orten Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun 36,1 procent. Det är en ort med drygt 500 invånare. Kanske orsakar ett asylboende i en sådan liten ort problem på ett helt annat sätt än vad de gör i större orter? Kanske upplever många i orten att politikerna i Stockholm inte lyssnar på dem?

Jag tror att det ligger någonting i den förklaringen. Det skulle kunna vara så att det som SD:s nya väljare uppfattat som ett problem är att de asylsökande är för många för den ort som de bor på. Även asylsökande ska ha tillgång till samhällsservice och kan komma att bo på sina förläggningar under mycket lång tid. Det kan vara så att det är friktionen mellan asylsökande och lokalbefolkningen som är problemet.

Om detta stämmer är det själva omfattningen på asylmottagningen som gjort att människor valt att rösta på SD. Diagrammet nedan visar hur Sverigedemokraterna har stärkt sin ställning i Sifos opinionsmätningar från 2006 till 2014 (2006 var första året Sifo började ta med SD i sina mätningar) och hur opinionen samvarierar med antalet asylsökanden per år, antalet permanenta uppehållstillstånd för flyktingar per år och det totala antalet uppehållstillstånd per år.

Den gröna linjen visar SD:s uppgång i Sifos novembermätningar (jag valde en månad där det vanligtvis inte brukar ligga några större politiska händelser). Den svarta linjen visar antalet asylsökanden per år.

Den blå linjen visar antal beviljade asylansökningar, det vill säga utdelade permanenta uppehållstillstånd per år. Detta är den permanenta flyktinginvandringen. (Asylsökande kallas inte flyktingar förrän deras asylstatus har retts ut. När det har gjorts får de permanent uppehållstillstånd, PUT).

Den röda linjen i sin tur visar det totala antalet uppehållstillstånd per år. Det är den totala invandringen (bruttoinvandringen). Denna siffra är som synes betydligt högre än den som visar flyktinginvandringen. Skälet härtill är att de allra flesta invandrare kommer från andra europeiska länder. Sverige har en stor invandring från Norge, Finland och andra närliggande länder.

Vilken av dessa linjer följer SD:s opinonssiffror närmast? Det tycks mig som att antalet asylsökande är den linje som bäst förklarar uppgången för SD. Notera att det sker en nedgång samtidigt från 201o-2011 och sedan en samtidig uppgång 2012 och 2013.

Det finns en tydlig samvariation mellan uppgången för SD och det totala antalet uppehållstillstånd också. Mängden uppehållstillstånd går ned 2009-2010 och året därefter går SD:s opinionssiffor ned. Därefter stiger mängden uppehållstillstånd igen och då stiger SD:s opinionssiffror.

Det som av allt att döma sämst förklarar SD:s uppgång är antalet uppehållstillstånd utdelade till flyktingar. Från 2006 och framåt stiger SD:s opinionssiffror för varje år utom 2011. Antalet PUT för flyktingar dyker dock från 2006 och framåt och rör sig inte särskilt mycket förrän 2012 och 2013.

Vad drar man för slutsatser av detta? Först och främst bör man påminna sig om att samvariation inte är samma sak som kausalitet. Jag har inte undersökt alla andra tänkbara variabler som också skulle kunna förklara SD:s uppsving. Därtill ska man som vanligt också komma ihåg att det som ser ut som mönster kan vara framkallade av slumpen (dvs. det som vi inte ännu har någon förklaring till). Jag är ingen kvantitativt lagd forskare och är därför tacksam för förslag på hur analysen kan utvecklas.

Om det emellertid är så att det är just antalet asylsökande som förklarar SD:s uppgång snarare än antalet permanenta uppehållstillstånd säger detta några intressanta saker.

Det positiva skulle vara att människor i Sverige inte ser negativt på just invandring, att människor från andra länder flyttar in här hos oss och bosätter sig här. SOM-institutets attitydundersökningar visar att svenskar över tid sett blivit mer positiva till flyktinginvandring.

Det negativa skulle vara att många människor ogillar att bo granne med asylsökande. Det är på små orter som Ställdalen svenskars tolerans mot främlingar sätts på prov (inte när man flyger över Sverige och ser tomma vidder). Det är när människor gnids mot varandra som friktion uppstår.

Om den här förklaringen stämmer säger den också något intressant om två av de konkurrerande huvudförklaringarna till varför SD skulle gå framåt som cirkulerar i debatten just nu: dels att SD:s tillväxt beror på en tilltagande rasism (uttalad eller implicit/strukturell), dels att SD:s tillväxt beror på missnöje med bristande integration av invandrare. Den första är vänsterns favoritförklaring, den andra högerns.

Om förklaringen till SD:s tillväxt är ökad rasism så skulle SD:s stegring i opinionen skett oberoende av ökningen av antalet asylsökanden. Kurvorna skulle inte följas åt. Om rasismen är skapad av det kapitalistiska systemet, “vithetsnormen” eller “ökade klyftor” så skulle SD:s siffror rört sig uppåt i en egen takt.

Men kanske är ökad rasism resultatet av ökat antal asylsökande? Ja, det är tyvärr en förklaring som inte kan uteslutas. Det beror på vad man tror om människors grundläggande attityder. Kanske är det tillräckligt att det öppnar ett asylboende och att det dyker upp människor från Syrien i en by för att människor där ska bli fientligt inställda? Jag vill inte hålla det för uteslutet för människor är verkligen bra på att skapa motsättningar mellan “vi” och “dom” av vad som helst.

(En parantes för att förekomma kommentarer från SD-sympatisörer. Jag säger inte att SD är ett rasistiskt parti. Därmot gör vänstern det som bekant. Personligen tycker jag bilden är mer komplicerad. Bland ledande företrädare är rasisterna få. Men partiet har en svans som ser helt annorlunda ut.)

Högerns favoritförklaring får sig också en törn, eftersom asylsökanden närmast per definition inte är integrerade och inte heller ska bli det eftersom ungefär hälften av dem ska lämna landet. Det är många högerdebattörer som har sagt att svaret på människors oro över invandringen är bättre integrationspolitik. Om invandrare kommer i jobb snabbt blir de en del av samhället. Motsättningar försvinner mellan invandrare och infödingar.

Men just asylsökanden är inte integrerade. De bor på asylboenden i väntan på att få beslut om permanent uppehållstillstånd. För närvarande kan en asylsökande behöva vänta i ungefär 10 månader på besked. Asylsökande får arbeta under asyltiden, men utan att ha kollat fakta gissar jag att det inte är lätt att hitta ett arbete i Ställdalen om man inte kan svenska och inte heller har någon hett eftertraktad yrkeskompetens. (Varför lägger man asylboenden på orter med brist på arbetstillfällen?)

Jag tar gärna emot synpunkter på hur man kan forska vidare i detta spår. Den som vill kan få låna min excelfil och göra egna undersökningar. Nästa blogginlägg kommer att handla om SD:s uppgång i opinionen under 2012. Det var året då allianspartierna tappade greppet. Stay tuned.

__________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

7 reaktioner till “Antalet asylsökande och SD:s framgångar i opinionen”

 1. Hej Stefan,

  Jag tror definitivt det finns ett samband mellan att en liten ort plötsligt bebos av en massa asylsökande, men SDs framgångar måste också ses i en kontext där hel- och halvrasistiska partier går framåt i stora delar av EU och det utan lika omfattande flyktingmottagning som i Sverige.

  Gör motsvarande graf på ett lands allmänna ekonomiska utveckling och du hittar antagligen samma mönster, ju sämre ekonomin går ju bättre grogrund för rasism. Knappast någon revolutionerande tanke jag vet. Europa är inte alls i centrum för världen på samma sätt som för 40 år sedan eller ens 10 år sedan och det kommer innebära bra förutsättningar för SD och andra bakåtsträvare som tror det går att vrida tillbaka klockan och gärna pekar på vem/vilka det är som är skuld till utvecklingen. Den problematiken kommer inte påverkas mer än möjligen marginellt vad gäller nivån på flyktingmottagandet.
  Det omvända är också sant, över 1 miljon syrianska flyktingar i Turkiet och Libanon vardera. Hur går det för turkietdemokraterna och libanondemokraterna?

  Men gör gärna den grafen; EUs del av världsekonomin i procent dom senaste 30 åren jämfört med opinionssiffror för rasistiska partier inom samma geografiska område. Jag tror de blir ett ganska snyggt kryss…

 2. Två kommentarer:

  1) I antal röster har SD vunnit flest i storstadsområdena, där det inte finns särskilt många asylsökande. Men däremot många som fått stanna eller stannat illegalt och hamnat i utanförskap. En mätning mot utanförskspsområden kunde vara en koll.

  2) Politiska händelser spelsr en viss roll. SD stagnerar efter invalrt i riksdagen men tar ny fart efter den integrationspolitisks överenskommelsen när M övergav sin tidigare politik och lät MP bedtämma.

 3. Så Martin, vad är din alldeles egen personliga definition på “rasist”?
  Alla politiskt korrekta verkar ha en egen.
  I en tid när allt blir sämre; skolan, vården, omsorgen, infrastrukturen och när statsskulden ökar med 30 miljoner / h så ser inte jag det som “bakåtsträvande” att vilja ta ett steg tillbaka på fast mark istället för att fortsätta marschen ut i gungflyn.
  Det är minst sagt förvånande att se hur många som lever i total förnekelse om massinvandringens påverkan på välfärden och tryggheten i Sverige och den klockrena korrelation som finns mellan sänkt välfärd och ökad invandring.
  FN spår att Sverige ligger efter t ex länder som Bulgarien och Libyen redan 2030 när det gäller HDI. Uppenbarligen tror inte FN på massinvandringens välsignelser som det svenska etablissemanget gör.
  http://bit.ly/1sWDlnR

 4. Hej
  Ser att du skriver en massa inlägg om varför och hur SD kan ha framgångar från 2012 och framåt. Jag tror det enklaste är att lyssna på de som röstar.. (ja låter ju helt banbrytande) och jag tror du kan se även en del läsvärt på ledarsidorna.se, där är en sosse med sjukdomsinsikt.

  MVH
  Mattias

Kommentarer är stängda.