Problemet med SD är större än partiets invandringspolitik

En vän till mig brukar säga att problemet med Sverigedemokraterna inte är deras invandringspolitik, och jag håller med. Problemet är partiets ideologi. Jag har skrivit två tidigare blogginlägg om varför alliansen och inte minst Moderaterna bör lägga om sin invandringspolitik. Det här är blir mitt tredje och sista (för denna gång) och det handlar om SD som i sig självt är ett invandringspolitiskt problem.

Om några dagar väljer Moderaterna en ny partiledare som om inget oväntat händer blir Anna Kinberg Batra. Om jag var en av hennes rådgivare skulle jag föreslå att en av partiets prioriterade uppgifter under de närmsta åren skulle vara att sätta stopp för Sverigedemokraternas tillväxt och att se till att detta parti trycktes ned mot 4-procentsspärren. Och detta menar jag inte av taktiska skäl, utan av ideologiska. Jag är övertygad om att om SD:s ideologi får spridning i landet kommer detta att utså misstro och splittring bland människor.

Jag ska ge tre färska exempel på den otäcka stämning som SD sprider genom sin blotta existens.

När det efter valet stod klart att SD gått framåt starkt var det en släkting till mig som berättade för mig om hur svårt det var att vara invandrare i Sverige på 1950-talet när hon kom hit. Sverige var i behov av arbetskraft när industrin gick på högvarv efter andra världskriget, men misstänksamheten mot utlänningar var stor. Nu kände hon att denna misstänksamhet plötsligt var tillbaks. 60 år senare.

En liknande känsla berättade också en vän till mig om. Hon kom också till Sverige som barn för omkring 15 år sedan och har vuxit upp och gått i skola i Sverige. Hon berättade att hon dagarna efter valet, när hon pendlade till jobbet, tittade ut över tågvagnen och funderade över vilka det var som ville att hon inte skulle bo i Sverige. Vilka var det som ville kasta ut henne?

Kan man avfärda den oro som dessa människor känner? Kanske har de gått på myten om Sverigedemokraterna som det genomonda nyfacistiska partiet? Inte består väl Sverige till 12,86 procent av rasister?

Jag gör inte det. Jag tar den på allvar. Mitt tredje exempel visar än bättre varför det är viktigt. Strax före jul utbröt en debatt om vad som utgör svenska folket. Det som föranledde debatten var en intervju med SD:s partisekreterare Björn Söder i DN. I debatten kom judarnas ställning att diskuteras. I mitt Facebookflöde fick jag då läsa följande kommentar av Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism:

Judar är inte svenskar, enligt Sverigedemokraterna. De tillhör den “judiska nationen” och inte den “svenska nationen”. Det är inte förvånande att Silberstein kritiserar denna uppfattning. Det har ju som bekant många gånger i historien påståtts att judar är främmande element i folket. Ett parti i Sverige påstår detta nu igen. Detta om något borde få varningsklockorna att ringa.

Det stora felet med Sverigedemokraternas ideologi är att man vill försöka skapa nationell samhörighet på etnisk grund, där man samtidigt förklarar att det praktiskt taget är omöjligt för invandrare att bli en del av den etniska grupp som utgör svenska folket. Resultatet blir att SD delar upp befolkningen i olika “nationer”, där infödda etniska svenskar utgör det “svenska folket” och judar det “judiska folket”. Därtill finns “samiska folket”, “sverigefinska folket”, “romska folket” och “tornedalska folket”. De är “folken” inom Sverige sedan gammalt, menar SD. Invandringen har medfört att det därutöver också finns många andra “folk”.

I ideologin ingår också en syn på människan som bunden av sitt sociala sammanhang vilket ger henne en “essens” som är oföränderlig eller åtminstone svårföränderlig. Den som föds in i ett visst folk får en viss “essens” som hon bär med sig resten av livet. Olika “essenser” låter sig inte blandas hur enkelt som helst, även om assimilering är möjlig. En människa från ett “folk” kan anpassa sig till ett annat “folk”, men om de kulturella skillnaderna är mycket stora kommer det aldrig att gå, menar partiet i sitt principprogram.

Det är denna uppdelning av “folk” och “folk” på etnisk grund som jag menar utsår splittring och misstänksamhet. Intentionen från SD:s sida är god. Man vill skapa nationell samhörighet. Det ska finnas en stark känsla av gemenskap i Sverige. Jag har själv skrivit om vikten av just detta i min Handbok i konservatism. Jag är övertygad om att det är en nödvändig ingrediens i ett gott samhälle. Däremot är det genuint skadligt om man ska försöka skapa denna samhörighetskänsla genom att understryka skillnader mellan människors etnicitet och därtill säga att en etnisk grupp är “svensk” och andra etniska grupper inte är “svenska”.

Tankekonstruktionen där man delar in folket i “svenskar” och “icke svenskar” är central för SD och har alltid funnits i partiet. Det är inget nytt påfund. Jag har läst många olika varianter på detta genom åren men kärnan i SD:s nationalism är ungefär densamma som den alltid har varit.

Felet med uppdelningen i grupper är att den reserverar begreppet “svenskt” åt en etnisk grupp och omöjliggör för andra etniska grupper att säga att de också är svenska, trots att vi vet att Sverige redan från tidernas begynnelse inrymmer olika etniska grupper. Ideologin fråntar många människor i Sverige rätten att kalla sig för svensk, och vi får en diskussion om vem som är “svensk på riktigt”. Räcker det med att ens ena förälder är av “svensk börd”? Allt detta skapar splittring mellan människor i vårt samhälle och är dessutom förolämpande mot dem som är svenskar men inte heter Olsson och har en pappa som kommer från Dalarna.

Diskussionen om begrepp som etnicitet, nationalitet och medborgarskap kan göras hur lång som helst. Men den är viktig att ta till sig. Sverigedemokraternas användning av begreppen “nation” och “folk” är långt ifrån självklar. SD menar att den “svenska nationen” bara kan inrymma ett “folk”. Jag kan emellertid tänka mig att en “nation” innehåller mer än ett folk. Det är därför som jag också använder ordet “etnicitet” och talar om “etniska grupper”.

För att göra en lång problematik kort kan man ta drottningen som exempel. Vilken nationalitet har hon? Hon är född i Tyskland, alltså tillhör hon med SD:s terminologi det “tyska folket”. Att resonera på det viset blir i mitt tycke snurrigt eftersom den svenska drottningen rimligtvis måste vara en del av det svenska folket av det enkla skälet att hon är drottning av Sverige.

Foto: Julia Hetta/Kungahuset.

Däremot skulle jag inte vilja påstå att drottningen är av “svensk börd”, för så är det ju inte heller. Hennes “etnicitet” är tysk. Såsom jag ser det är hon av “svensk nationalitet” men av “tysk börd”. Man kan alltså vara svensk och tysk samtidigt, vilket någon kanske tycker låter motsägelsefullt, men resonemanget landar i alla fall inte i den bisarra slutsatsen att drottningen av Sverige inte är den del av svenska folket.

Utöver detta finns också begreppet medborgarskap, men det har ingen betydelse i det här fallet eftersom det endast är en juridisk konstruktion. I ett land som USA är medborgarskapet det som skapar identiteten att vara “amerikan”, men så brukar vi inte tänka i Sverige.

Är nu detta något att bli upprörd över? Har begreppsdiskussionen några praktiska konsekvenser? Ja, det har ju det. Sverige är ett land som har en stor invandring och därför också ett stort behov av att skapa samhörighet mellan grupper med olika bakgrunder. Vi har en stor grupp, de infödda svenskarna (dvs. av svensk börd) som en gång i tiden var nästan ensamma. Jag har inga problem med att denna grupp får bestämma spelreglerna i samhället. Den är ju störst och har hemortsrätten på sin sida. Men denna grupp, som helt frivilligt har låtit människor från andra länder invandra, kan inte dra en gräns runtomkring sig och säga att det bara är de som är av “svensk börd” som ingår i den “svenska nationen”. Det skapar splittring. Och om detta sker underblåser man idéer om att människor från olika etniska grupper inte kan umgås med varandra, inte kan hålla fred, att “dom där” är annorlunda, korkade och omöjliga att ha att göra med. Det har aldrig varit en bra politik att dela upp människor i grupper. Omedelbart infinner sig “vi” och “dom”-tänkandet och vi börjar misstro varandra.

Ett starkt SD i riksdagen menar jag leder till ett samhälle med splittring där vi istället behöver gemenskap. SD vill inte att ordet “svensk” ska omfatta andra än de som är av etnisk svensk börd, utan talar istället om att det finns olika “folk” som omöjligen kan uppgå i det svenska folket. Även om ledningen för partiet är städad och vältalig banar partiets ideologi väg för en undervegetation som är genuint främlingsfientlig och där man verkligen kan tala om ett förpestat samhällsklimat. Den som inte tror mig när jag skriver detta kan själv göra en utflykt till sidan Avpixlat och läsa kommentarsfälten till de nyheter som publiceras där. Kommentarsfälten är inte Sverigedemokraterna, men det är så Sverige blir om SD:s ideologi ska få omsättning i verkligheten.

Detta var mitt tredje och sista inlägg om invandringspolitiken för denna gång. De andra inlägg som hänger ihop med detta hittar man här:

Flyktingpolitiken: Reformera för att bevara

Hur långt kommer man med integrationspolitik?

________________________

Pingat på intressant.se.

__________________________

Dela med andra:

15 reaktioner till “Problemet med SD är större än partiets invandringspolitik”

 1. Jag tycker faktiskt att Söders diskussion om nationer/etniska grupper var rätt uppfriskande! Om vi erkänner t ex samer och kurder som egna, avgränsade, nationaliteter/ folk/ etniciteter/ kulturer så måste det även finnas en svensk ‘nation’ (dvs folk/kultur) som även den är avgränsad. Precis som det helt rimligt finns vissa kriterier för att accepteras som och vara same eller kurd finns det kriterier för att vara svensk. Visst, gränsen är ofta luddig, men den finns.

  Allt för länge har våra politiker låtsats om att svenskhet bara är ett medborgarskap och inte en nationalitet eller att den har någon särskild rätt till landet Sverige (“påhittade gränser” och allt det där ni vet).

  Jag håller inte med Söder om att man t ex inte kan känna sig som både jude och svensk, eller som muslim och svensk. Men samtidigt har han rätt i att den svenska identiteten inte kan vara sekundär – då är man något annat än svensk.

  Slutligen tycker jag att du är oärlig när du (medvetet) blandar ihop nation med ras. Söder var tydlig med att hans definition av nation inte hade något med ras att göra samt att han ansåg att det var både fullt möjligt för invandrare att bli svenskar samt möjligt att vara svensk medborgare utan att behöva tillhöra den svenska nationen.

  Ämnet förtjänar en ärligare diskussion än din sammanblandning av medborgarskap, ras och svenskhet. Det finns en svensk identitet, alla i Sverige delar inte den och alla kanske inte behöver dela den för att vara fullvärdiga och respekterade medborgare.

 2. Jag förstår att det finns invandrare som känner så som du beskriver i dina första två exempel. Det är sorgligt. Vad som är ännu sorgligare är att den ökande invandringen inte har tillräckligt starkt stöd bland befolkningen, vilket kommer göra att motsättningarna mellan svenskfödda och invandrare kommer öka och att de känslor som beskrivs i dina exempel tyvärr bara kommer att öka. Missnöjet består dels till volym (dvs man vill se mindre volymer), dels till art (dvs det finns brister i vårt system som inte rättas till vilket gör att vi tar in vissa som inte är utsatta och integrerar dem dåligt).

  En demokrati har en uppenbar brist, vilket är att en majoritet kan bestämma över en minoritet. Det gör att man måste få med sig en stor majoritet i viktiga frågor. Det har man inte idag, och det riskerar att skapa stor social oro framöver.

 3. Man blir rörd av att läsa din blogg Stefan. Lång blogg med fina ord och medvetna vinklingar för att få denna poesi att blomstra ännu mera.
  Läst dina tidigare bloggz och känner samma där, vackra ord som berör en oerhört mycket.

  Din verklighetsbild är djupt tragisk och det du skriver är så absurt vinklat så man undrar om du tror på det du själv skriver?
  Har inte ditt cv men som du förenklar invandringens problematik, så kan jag bara förnimmas om att du har växt upp i en trygg tillvaro med väldigt små bekymmer.
  Du nämner ett par stycken med utländsk härkomst och deras bild men har du orkat sträcka dig längre och samlat på dig lite mer från andra invandrare?

  Jag röstar SD och av mina vänner så är drygt hälften av invandrar bakgrund. Märkligt ändå? Men det som då är ännu mer märkligt är att ALLA dom röstade SD 2014? Sjukt va?

  Dom tycker sverige borde begränsa invandringen radikalt för även dom ser arbetslösheten, bostadsbristen och övriga ekonomiska brister såsom barn/äldreomsorgen, skola och vård mm.
  och jag vet många andra också som förstår problemen och dom säger själva att omvärlden VET vad dom kan kräva av sverige när dom kommer hit, och det är just vad dom gör.

  Min familj är en skötsam familj långt bak i led och lever medelmåtta. Men när någon av oss har drabbats av sjukdom, arbetslöshet eller dyligt så har man fan inte fått hjälp. Jag och många med mig i familjen har verkligen fått lida pga att det satsas mer på invandring än på oss som jobbat surt i livet och bidragit med skatt.

  Ska sluta nu för blir bara frustrerad av att återigen försöka få en EXTREM person att lite lite lite titta bakom den tunna hinna av lowlife för att se verkligheten. SD kommer att växa, inte för att folk hatar invandrarna utan för att invandringen skapar ett helvete i samhället inom en snar framtid.
  Rasist är inte att FÖRSTÅ problem..

  Vakna!!!

 4. Din text är så sprängfylld av halmgubbar och missförstånd att man inte vet var man ska börja. Du kan ju börja med att läsa den här artikeln:
  http://mobil.svd.se/opinion/absurd-forvirring-kring-sds-ideologi_svd-4206167
  Den fångar både dina, och många andras, märkliga fördomar kring SD. Och hur bisarr debatten blir när man utgår från dessa. Det SD i grund och botten strävar efter är att den svenska nationen ska få fortleva och bevaras och att Sverige fortsatt ska vara en nationalstat. För att förverkliga det förespråkar partiet t ex en radikalt annorlunda invandringspolitik, en återgång till assimilationslinjen (som alltså inte ska gälla våra nationella minoriteter som judar och samer) och ökade satsningar på frivillig återvandring. Gillar man inte det, och t ex vill skapa ett “mångkulturellt/etnisk samhälle”, så är det fritt fram att kritisera SD:s politik och ideologi, men då utifrån vad partiet faktiskt står för.

 5. Enligt SD är väl för övrigt Silvia en mönsterinvandrare, stadd i en total assimileringsprocess. Följaktligen är hennes barn helt assimilerade och har inte krävt att få läsa tyska som modersmål i skolan eller att tillhöra någon invandrarorganisation för tyskhetens bevarande i Sverige.

 6. En sista sak. Gäller ditt resonemang kring “nationalitet” och “börd” även andra folk? Eller är det bara svenskheten som ska vara tillgänglig för alla övriga folk i världen? Är t ex den arabiska minoriteten i Israel, och de fördrivna som kräver att få återvända, av “judisk nationalitet” men av “arabisk börd”?

 7. Förnekar du alltså att det finns en svensk etnicitet som utgör ett ett folk, en nation?

  Jag ser brister hos SD:s nationalitetssyn, men knappast i synen att samer har en ställning som minoritet. Det är ju för övrigt en uppfattning som svensk lagstiftning delar. Och i allt väsentligt de samiska ideologerna som säger sig vara en nation som i flera stater men med egen nationsldång, flagga etc.
  En judisk identitet är lite knepigare, där ger lagstiftningen rättigheter till jiddischtalsnde, dn grupp som knappast har kontinuitet och tradition i landet. Språket har funnits länge men bibehålls genom inflyttning, inte arv. Den judiska gruppen i Sverige är förstås mycket assimilerad, men behåller en identitet som kan gå utöver det svenska medborgarskapet. Jag känner till exempel två svenska judar som gjort värnplikt i Israel – en inte ovanlig sak.

  Sett i det sammanhanget är det ju inte något konstigt med Söders uttalande. Han påpekar ju att de svenska nationella minoriteterna ha full rätt att fortsätta vara det de är, och plats i den svenska staten.

  Det Söder har fel i, är paradoxalt stt anta att man kan assimileras fullt ut. Eller några kulturella kameleonter finns säkert, men de flesta är för evig präglade av sin uppväxt. Om jag hade flyttat ut från Sverige när jag var tonåring, så nog hade jag även på min dödsbädd varit svensk. Nästa generation betydligt mindre, assimilation är på familjenivå.

 8. “Det Söder har fel i, är paradoxalt stt anta att man kan assimileras fullt ut.”

  Det antar han väl inte heller. Givetvis är total assimilation i första generation knappast möjligt, om man inte adopteras som nyfödd. Huvudsaken är man har en övervägande svensk identitet och är lojal med Sverige. Vill man inte assimileras, vilket många invandrare i Sverige i dagsläget inte tycks vilja, så hoppas SD att dessa invandrare lämnar landet, något som partiet också vill uppmuntra till genom t ex höjda återvandringsbidrag.

 9. Samtliga ovanstående kommentarer bekräftar min tes med råge. Det är jag skrivit är att om SD:s ideologi ska bli politik på allvar får vi en ändlös diskussion som vem som är och vem som inte är svensk. Det kommer att pekas finger åt höger och vänster. Folk kommer att bråka: “Du är inte svensk på riktigt! Jo, det är jag visst!”. Till vilken nytta? Ingen. Däremot till stor skada eftersom hela diskussionen om vem som tillhör och inte tillhör svenska folket är splittrande.

  Ovan påstås att jag har blandat in begreppet “ras”. Det har jag inte gjort. Det är bara att läsa igen. Ordet ras finns inte med i texten.

  Jag har förtsått att partiledningen i SD varit framgångsrik i att lära ut sitt principprogram, eftersom jag kan se hur formuleringar upprepas både här och i mina diskussioner på Twitter med folk som kommer från SD. Själv finner jag ingen anledning att diskutera den begreppsappraten. Dels tycker jag att den innehåller logiska kullerbyttor som exempelvis leder fram till knasiga slutsatser som att drottningen av Sverige tillhör det tyska folket. Dels förstår jag inte varför SD ens har skaffat sig en så avancerad begreppsapparat för att förklara vad som konstituerar svenska folket. Varför ska en sådan sak ens definieras i ett partiprogram? Det är ju sånt som forskare håller på med för att förklara verkligheten.

 10. “Dels tycker jag att den innehåller logiska kullerbyttor som exempelvis leder fram till knasiga slutsatser som att drottningen av Sverige tillhör det tyska folket.”

  Det är ju bara i din fantasi detta sker. SD har aldrig påstått “att drottningen av Sverige tillhör det tyska folket”. Inte heller kan man utläsa det i principprogrammet. Det avgörande är hur hon själv ser på saken. Tänk om hon fortfarande ser sig som övervägande tysk. Vem är då du att kleta ner henne med att vara svensk? Det är väl snarare du som besatt av vem som är svensk, inte SD. SD är nog fullt nöjda med att hon är en invandrare stadd i en total assimileringsprocess och därmed ett föredöme för andra invandrare. Det SD vill är att lägga grunden för en naturlig assimilationsprocess i samhället, inte snoka i enskilda invandrares nationstillhörigheter.

 11. Var får du all din vänsterpropagandistiska gallimatias ifrån ? Du far ju med notoriska lögner genomgående. Finns det då ingen vettig människa som inte skitit ner utan kan föra en saklig politisk debatt ! Nä ni är nu så vettskrämda att ni inte har nåt motmedel mot den politik ni innerst inne vet är den vettigaste ! Ni är inget annat än en bunt krukor ! Det är ju du som för debattpropaganda, samerna anser ju själva att dom inte är svenskar. Vinkla och förvrid inte fakta så förbannat som du gör utan håll dig till ärlig och saklig diskussion om du nu vågar det !

 12. I praktiken ligger din syn nära SD:s, fast du talar om svenskar “av svensk börd” istället för att använda begrepp som nation eller folk. Din syn är något mindre inkluderande eftersom SD alltså menar att det är åtminstone teoretiskt möjligt för en individ som inte är av egentlig “svensk börd” – d.v.s. har en svenskfödd förälder, i enlighet med din definition – att fullt identifiera sig med den grupp som har “hemortsrätten på sin sida”. Sedan verkar du beklagligtvis leva i föreställningen att SD vill “kasta ut” dem som har kommit till vårt land utan att uppgå i denna grupp. Annars hade du ju kunnat lugna din vän som trodde att detta var vad SD-väljarna önskade. Klart att folk som serveras en så förvrängd bild av partiets politik blir rädda. Jag kan väl förstå att ni nymoderater har panik över att partiet tar era väljare, men besinna er nu, det här demoniserandet för inget gott med sig och det kommer definitivt inte att peta SD ur riksdagen.

 13. Det finns ingen anledning för mig att svara på saker som jag inte har skrivit eller oförskämdheter. Däremot svarar jag gärna “En gentleman”.

  Min syn på vem som är svensk är mer inkluderande än den som finns i SD:s principprogram. Jag menar exempelvis att judar och samer ingår i svenska folket. Så gör också HM drottningen. Drottningen är dock av tysk härkomst och det kan man inte ändra på vare sig man vill det eller inte. För att göra det enkelt att förstå menar jag att begreppet “nationalitet” kan omfatta människor med olika härkomst. Och nationaliteten i vårt land är “svensk”.

  I Finland använder man ordet “finländsk” om den enga nationaliteten. Ordet “finnar” använder man om de finsktalande. Man kan också vara medborgare i Finland utan att se sig själv som “finländare”.

  Huvudpoängen med mitt blogginlägg är dock inte att diskutera hur begrepp som dessa ska användas utan att kritisera SD för att man lägger så stor politisk vikt vid att diskutera dessa begrepp. Man har ju till och med fört in en begreppsdiskussion i sitt principprogram.

  Andra partier har inte motsvarande begreppsdiskussioner om hur man ska definiera vem som är svensk. Det är det jag menar bevisar att det är centralt för SD:s ideologi att definiera vem som är svensk och följaktligen vem som inte är det. Det är just detta definierandet av svenskar och icke-svenskar som är splittrande för vårt land.

 14. “Jag menar exempelvis att judar och samer ingår i svenska folket.”

  Och där håller t ex många samer inte med dig:

  “Jag blir personligen nästan mer bekymrad när alla andra partier från höger till vänster tar debatten och säger att samer är svenskar – för det är vi inte.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6047760

  “I Finland använder man ordet ”finländsk” om den enga nationaliteten. Ordet ”finnar” använder man om de finsktalande. Man kan också vara medborgare i Finland utan att se sig själv som ”finländare”. ”

  Nej, finländare beskriver finska medborgare av olika nationstillhörighet, där vi t ex har finnar och svenskar. Men om du nu vill använda ordet svensk som en motsvarighet till finländare så berövar du oss etniska svenskar rätten till en egen nation. Den ska vi tydligen tvingas dela med minoriteter och världens övriga folk.

  “Det är just detta definierandet av svenskar och icke-svenskar som är splittrande för vårt land.”

  Vad ska man då säga om ditt nerkletande av svenskhet på allt och alla? T ex samer betackar ju sig för det. Och tror du att det löser den knivskarpa segregation som uppstår i den massiva invandringens och mångkulturalismens spår? SD står åtminstone upp för svenskarnas rätt till en egen nation och nationalstat och vill återgå till den tidigare så lyckade assimilationslinjen. Att sådana som du då kritiserar dem får de väl se som ett sundhetstecken.

 15. Lars, du har inte förstått poängen med min kritik av SD:s ideologi. Min kritik är att resonemangen om vem som är svensk och inte svensk är destruktiv politiskt sett. Öppnar man den lådan får man oändliga diskussioner om vad begrepp som nation, folk, etnicitet osv står för. Det är en diskussion som inte går att lösa på politisk väg. Försöker man med det, såsom SD gör, skapar man meningslösa motsättningar mellan olika grupper. Det går inte att skapa en nationell gemenskap på detta sätt. Tvärtom skapar det splittring.

  Att det går att hitta en same som har samma uppfattning som Björn Söder överraskar mig inte och bevisar inte att jag har fel utan att jag har rätt. Min poäng är, som jag nämnt ovan, att om man ska ha det som sin politik att definiera vem som är svensk och vem som inte är det får man meningslösa diskussioner om begrepp och vad de står för. Det är då man tvingas “kleta ned” folk med etiketter som de är inte är bekväma med. Det är SD:s politik som skapar detta nedkletande.

  Ett bättre sätt att skapa sammanhållning utan att behöva gå ned sig i träsket med nekletande av varandra är att låta bli att på politisk väg bestämma vem som är svensk och icke-svensk utan att överlåta detta till var och en fritt att bestämma. Staten har inget behov av att veta vem som har vilken identitet utan erkänner bara begreppet medborgare. Det är det enda sättet att säkerställa att alla behandlas lika.

Kommentarer är stängda.