Ny arkitektur är ful enligt Google

Om en sökning på Google ger en uppfattning om hur folk tänker är det uppenbart att människor i allmänhet föredrar traditionell arkitektur framför “modern”, vilket ånyo bekräftar det som många vet men som den professionella arkitektkåren har mycket svårt att smälta: Om människor i allmänhet fick bestämma hur husen de ska bo och arbeta i ska se ut skulle de se helt annorlunda ut än vad arkitekterna har bestämt är fint.

Bland konstnärer finns ibland en uppfattning om att man aldrig ska anpassa sig till vad folk i gemen tycker är bra konst. Kreti och pleti förstår inte sånt. Jag kan förstå detta till viss del. Estetik är en kunskapsfråga och med ökad kunskap ställer man högre krav på estitiken.

När det gäller arkitektur anser jag dock att det är fel att resonera på detta sätt eftersom byggnader är konstverk som inte kan läggas åt sidan om betraktaren inte gillar dem. Dålig musik kan stängas av. En ful tavla kan tas ned från väggen. Ett fult hus blir dock stående för mycket lång tid och utgör därmed en ständig plåga för sin omgivning.

Därför är det ett allvarligt problem att arkitekter inte vill diskutera smak med dem som ska bo och verka i de hus de ritar.

Vad tycker då folk i gemen är fint? Ett sätt att undersöka detta är att använda Google. Som bekant anpassar sig sökmotorn efter vad människor letar efter för att vaska fram de mest relevanta sökträffarna. Vad får vi då fram om vi söker på begrepp som “beautiful architecture” och “ugly architecture”?

Jag har använt engelska begrepp eftersom det engelska språket är så mycket större än det svenska, och man kan anta att sökmotorn ger bättre svar på engelska än på svenska. Jag har också sökt på “new architecture” och “old architecture”, och använt mig av Googles bildsök. Nedan visas resultatet.

“New architecture”

“Ugly architecture”

“Beautiful architecture”

“Old architecture”

Vackert är inte alltid detsamma som gammalt och nytt är inte alltid fult. Men det är mycket stor överlappning mellan nytt och fult.

____________________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

2 reaktioner till “Ny arkitektur är ful enligt Google”

  1. Det går att avgöra om något är vackert eller fult utan att hänfalla till löst tyckande. Tex uppfattar vi två toner som är i harmoni med varandra som vackert. Det går att bevisa matematiskt vilka toner som är i harmoni med varandra.
    På samma sätt är det med arkitektur. Symmetri är tex något som uppfattas som vackert.
    Före WWI så var man överens om detta. Man kunde då studera estetik på samma sätt som man kan studera musik. Sedan inträffade WWI. Världen drabbades av ångest och tvivel på allting. Man började förneka att skönhet finns. Skönheten ligger i betraktarens ögon. En arkitekt som ritat ett bostadsområde som allmänheten uppfattade som förfärligt sa: “De får väl vänja sig”

    Idag när vi kommit övervde trauman som världskrigen orsakade borde vi våga erkänna att skönhet finns.

  2. Det går mycket bra att argumentera i smakfrågor. Det är kunskapsfrågor som vilka som helst. Annars skulle det exempelvis vara meningslöst med konstskolor. För det är ju bara objektiv kunskap som går att lära ut. Subjektiv kunskap är meningslöst personligt tyckande och om det var så att all konst var subjektiv skulle konstskolorna bara ägna sig åt meningslöst personligt tyckande.

Kommentarer är stängda.