Allt man behöver komma ihåg är siffran 40

För en gångs skull är det inte svårt att förklara vad försvarspolitiken handlar om. Det är bara att komma ihåg siffran 40 miljarder kr. Det är ungefär vad försvaret får årligen, men det är också så mycket pengar som saknas för att den pågående försvarsreformen ska kunna genomföras. Memorera denna siffra: 40.

I veckan meddelade regeringen att den ville “satsa” 6,2 miljarder på försvaret. Jag skrev en  besk kommentar om det i Norrköpings tidningar. Om man drar av kostnader för höjd arbetsgivaravgift och höjda hyror som är pengar som går tillbaka till staten igen och de dryga 300 miljoner som regeringen vill flytta från ett konto till ett annat inom samma försvarsbudget blir det bara 4,2 miljarder kvar. Att kalla detta för en satsning är löjligt.

Det som behövs är inte 4,2 (840 miljoner per år under 5 år) utan 40 miljarder (4 miljarder per år under 10 år). Det är så mycket extra pengar som måste skjutas till om försvaret alls ska kunna agera på det sätt som riksdagen har bestämt. Det är vad ÖB har konstaterat och ingen har kunnat visa att han skulle räknat fel.

Ibland sägs det att “ÖB vill ha mer pengar”. Men så är det inte, utan de pengar det handlar om är vad som behövs för att göra det som riksdagen har bestämt att försvaret ska göra. Riksdagen antog en försvarsreform 2009, som skulle skapa ett nytt modernt försvar. Det är inte ÖB som har beslutat om hur stort försvar Sverige ska ha utan det är våra folkvalda, regering och riksdag. Men de har inte velat skjuta till de pengar som behövs. Att det saknas 40 miljarder beror alltså inte på ÖB utan på att riksdagen beslutat om en reform som man inte vill betala för.

Varför räcker då inte de pengar som försvaret redan har? Man har ju redan 40 miljarder per år sen tidigare. Denna summa har varit konstant under en längre tid.

Men som var och en kan förstå får man inte lika mycket för 40 miljarder idag som för 15 år sedan. FOI har räknat på saken. Om man tar hänsyn till inflationen har försvarets anslag minskat med 18 miljarder sedan 1999.

nordlundsrapport

FOI skriver inte att försvarsanslaget borde vara 60 miljarder nu utan poängen är att visa att inflationen har gjort att försvaret har genomgått mycket stora besparingar under en lång tid. Det är inte sant att försvaret alltid får lika mycket pengar.

Hur är det då med andra politikområden? Det är ju så att Sveriges BNP ökar med 2–3 procent varje år. Ibland är det långkonjunktur men på sikt ökar alltid BNP.

bnputveckling

Som framgår av bilden har Sveriges BNP i fasta priser räknat ökat rejält sedan 1993. När BNP ökar ökar också skatteintäkterna. Både regeringen Persson och regeringen Reinfeldt har varit bra på att hålla i statsfinanserna (exempellöst bra i ett internationellt perspektiv) och därför har Sverige kunnat sänka skatter och ändå öka sina skatteintäkter. Det gäller inte bara för staten utan för kommuner och landsting också. Inför valet förra året sammanställde Svenskt Näringsliv statistik om detta.
skatterintakter

Diagrammet visar hur skatteinäkterna till den offentliga sektorn har ökat sedan 2000, alltså under både under vänsterstyre och högerstyre. Ofta får man höra att pengarna inte räcker till skolan eller äldreomsorgen, och det kanske är sant eftersom behoven också ökar, men det är inte sant att mängden pengar till välfärden har minskat. Sverige är ett rikt land och ända sedan 90-talskrisen har våra politiker agerat förståndigt, både vänster och höger.

Hela den offentliga sektorn har således fått mer pengar att röra sig med under de senaste 20 åren. Utom på ett område – försvaret. Det är det enda området av den offentliga sektorn som har fått mindre pengar år efter år, enligt SCB.

CAETMz2WgAACh_C.jpg-large

Vad är då lärdomen av allt detta? Jo, min enkla poäng är att Sverige har råd med mer pengar till försvaret. Sverige har sammantaget en mycket god ekonomi. Skatteintäkterna har ökat och år efter år har vi kunnat lägga mer pengar på vård, skola och omsorg, allt det som vi brukar kalla för välfärdens kärna.

Försvaret har tvärtom sparat pengar år efter år. Det stämmer inte att försvaret har haft oförändrat anslag, eftersom det inte har skett några uppräkningar av försvarsbudgeten i enlighet med inflationen. Tänk själv om du som läsare inte hade fått din lön höjd på 15 år. Skulle du uppfatta det som att du ligger kvar på samma lönenivå?

Det är inte Försvarsmakten själv som har bestämt att den ska genomföra 2009 års försvarsreform utan det är riksdagen. ÖB har ärligt meddelat att det riksdagen vill göra kostar mer än vad den hittills har velat skjuta till. Ingen har hittills kunnat visa några andra siffror. Alltså är det siffran 40 miljarder som gäller.

Givetvis kan riksdagen ändra sig och inte vilja ha 2009 års försvarsreform längre. Det står i dess makt att göra så. Då kommer man billigare undan. Men då skulle man lika gärna kunna börja disktera hela försvarets avveckling. 2009 års reform innebär ingen väldig upprustning. Den går under namnet “enveckasförsvaret” eftersom försvaret när reformen är genomförd kommer att kunna klara sig i en vecka om krig utbryter.

___________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

3 reaktioner till “Allt man behöver komma ihåg är siffran 40”

  1. 40 är ingen siffra, utan ett tal. I vårt decimala talsystem skrivs detta tal med hjälp av två siffror, nämligen 4 och 0.

Kommentarer är stängda.