40 miljarder blev 10,2. Frågor och svar om försvarsmiljarderna.

Den försvarsreform som riksdagen beställde 2009 kostar 4 miljarder extra per år i 10 år att genomföra. Totalt 40 miljarder. Idag har regeringen och delar av oppositionen meddelat att den vill lägga 10,2 miljarder. Hur kan detta vara möjligt? Frågor och svar.

CAoU_CbUwAAc9hP
I februari 2013 meddelade ÖB att 2009 års försvarsreform skulle kosta 40 miljarder extra.

 

Stämmer det att notan för hela försvarsreformen är 40 miljarder? Ja, enligt ÖB är det så. Han meddelade detta i februari 2013, vilket man kan läsa i den här artikeln i SvD.

Varför säger journalisterna att ÖB vill ha 20 miljarder? För att alliansregeringen i juni förra året bad ÖB komma in med en ny beräkning (Läs dokumentet.) på vad det skulle kosta att fixa iordning “basplattan”, det allra mest nödvändiga: personlig utrustning till soldater, reservdelar till fordon, pengar till övningar. ÖB nämnde att detta kostade 16-20 miljarder under 5 år. (Läs dokumentet.)

Vad gäller? 5 eller 10 år? Den proposition regeringen förbereder och vars innehåll man nu gjort upp om med oppositionen är på 5 år. ÖB har dock tidigare meddelat att försvarsreformen kommer att ta 10 år att genomföra. På 5 år hinner man inte genomföra hela reformen.

Vad får man för 40 miljarder? Försvarsreformen från 2009 kommer att ge Sverige ett litet försvar. Litet men modernt. Det kallas också för “enveckasförsvaret” eftersom det inte kommer att vara starkare än att det kan försvara Sverige vid ett angrepp i mer än en vecka på ett ställe (Stockholm).

Varför vill ÖB har mer pengar än politikerna? Det är fel av journalister och politiker att säga att “ÖB vill ha pengar”. Det ÖB gör är att leverera beslutsunderlag som regeringen beställer. Det är inte ÖB som har fattat beslut om att 2009 års försvarreform ska genomföras utan det är riksdagen. ÖB har endast svarat på frågan om vad allt kostar, och det har han gjort på uppdrag av regeringen. Överbefälhavaren är en byråkrat som gör det regeringen säger att han ska göra.

Men varför är försvaret så litet? För att Sverige under snart 25 år har avvecklat hela sin försvarsmakt. När Sovjetunionen föll 1991 var det många som inte tyckte att vi behövde något försvar. Då trodde de flesta att Ryssland skulle bli en demokrati. Nu vet vi att Ryssland blev en diktatur istället som dessutom är i krig med ett mindre grannland, Ukraina.

Hur blir det med den höjda arbetsgivaravgiften? Siffran 10,2 miljarder är en bruttosiffra. Om man drar av höjd arbetsgivaravgift, som regeringen också vill ha, höjda hyror och de pengar som regeringen bara flyttar mellan två olika poster i försvarsbudgeten, blir nettot 7,2 miljarder. 7,2 miljarder är vad försvarsmakten reellt sett kommer att få.

Allt det här låter mycket konstigt. Ja, det är mycket konstigt. Det konstiga är inte att politiker och väljare inte vill lägga pengar på försvaret. Det konstiga är att riksdagen har fattat beslut om en försvarsreform som man inte vill betala för.

Mer läsning om försvarsmiljarderna:

Fortfarande långt kvar till enveckasförsvaret

Allt man behöver komma ihåg är siffran 40

Glädjekalkyler från spenderande regering

Tala milt men ta med en stor påk

______________________

Pingat på intressant.se.

 

Dela med andra: