Vad har Ship to Gaza använt pengarna till? Inte humanitär hjälp i alla fall.

När Ship to Gaza lade ut i mitten på maj sas det att båten var full med humanitär hjälp. “En trålare lastad med solceller och medicinsk utrustning”. Washington-Post har kontrollerat vad lasten egentligen bestod av. Det visade sig bara vara två kartonger. En stor och en liten.

IMG_0271

Ship to Gaza samlar in pengar för att genomföra hjälpsändningar. Som bekant är Gaza satt under blockad av Israel, och Freedom Flotillas kampanj, som svenska Ship to Gaza är en del av, går ut på att försöka bryta igenom blockaden med humanitära hjälpsändningar. I måndags bordade Israeliska styrkor skeppet och förde det till en hamn i Israel. Aktivisterna ombord kommer att förhöras och sen skickas hem till Sverige igen.

Men fanns det alls någon last ombord? Eftersom israelerna menade att båten var tom ville Washington-Post kontrollera saken och bad om att få ett foto från Ship to Gaza. Och då visade det sig att lasten bestod av endast två kartonger. En solpanel och en nebulisator (ett medicinskt hjälpmedel för att kunna inhalera läkemedel) donerad av Barnmorskeförbundet.

Är detta ett skämt? Nej. Washington-Post skriver: “Last but not least,” Ighe said, “the boat is cargo in herself, bound to be donated to a fishermen’s organization in Gaza.” Ann Ighe är organisationens talesperson.

Vart har pengarna tagit vägen? Ship to Gaza uppmanar folk att donera och enligt deras hemsida är det inte till mediajippot som pengarna ska gå utan just till den humanitära hjälpen. “Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.”

IMG_0270

Det står också att “Så snart det är ekonomiskt och praktiskt möjligt avser vi sända ett fartyg med efterfrågade förnödenheter från Skandinavien via hamnar i Europa och Medelhavet till Gaza.”

Men det är alltså inte dit pengarna går. Det finns tyvärr ingen närmare redovisning av organisationens ekonomi på hemsidan så jag har ingen aning om vad man har använt pengarna till istället.

Vilka är det då som finansierar Ship to Gaza? Det går att bli enskild medlem, men till största delen backas organisationen upp av andra organisationer. Här hittar man Arbetskooperativet Svarta myran, Vänsterpartiet, Miljöpartiet Jönköping och andra politiska organisationer. Inget oväntat. Däremot finns även ett antal studieförbund med: ABF, Ibn Rushd och Sensus. Varför skänker de pengar till Ship to Gaza? Studieförbunden är skattefinansierade och har inte till uppgift att bedriva vare sig humanitär hjälp eller politiska kampanjer.

Jag har inga problem med att folk protesterar mot den israeliska blockaden och inga problem med att de vill kasta sina pengar i Medelhavet, men däremot har jag problem med organisationer som ljuger och som slösar bort mina skattepengar.

Tillägg, 4 juli:

Jag frågade Sensus på Twitter vilket sätt de stödjer Ship to Gaza. Sensus har svarat att “vi lånat ut lokaler o haft kulturprogram m Ship to Gaza”.
______________________________________
Tack till Rebecca Weidmo Uvell vars inspirerande granskningar legat till grund för denna.

Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

36 reaktioner till “Vad har Ship to Gaza använt pengarna till? Inte humanitär hjälp i alla fall.”

 1. Men vem har betalat de dyra inköpen av skonaren Estelle och trålaren Marianne? Inte kaffepengar precis.

 2. Om du läser lite bättre så står det på hemsidan att själva båten är en del av det vi förde med oss till Gaza.
  Den är skänkt till fiskarnas fackförening i Gaza. Anledningen till att vi bara hade med oss en solpanel och omformare till växelström beror på att vi vet av erfarenhet att Israel stjäl de laster som vi för med oss på våra båtar.
  Vi har fortfarande inte fått bekräftelse från Gaza om att bl. a. de 40 ton cement vi hade med på S/V Estelle 2012 har blivit levererat till Gaza.
  Och vad det anbelangar finansieringen så kommer pengarna från såväl typ stödgalor/stödfester som allmänheten. Jag vet det därför att jag är aktivist och under vår sommar och höst samlar jag pengar på gator och torg c:a 12-14 tim i veckan. Och jag är långt ifrån den ende som gör det.
  Att vara stödorganisation innebär att man uttalar sitt politiska stöd för Ship to Gazas verksamhet. Så din oro för att du via skatten är med och stöder Ship to Gazas solidaritetsarbete är tämligen obefogad. Men den beror nog till stor del på att du själv förmodligen aldrig deltagit i ett solidaritetsarbete för då hade du vetat hur en solidaritetsorganisation arbetar.
  Stöd Ship to Gaza i vårt arbete att bryta den Israeliska blockaden!
  Pg 46 359 – 6 eller donera med bankkort: https://shiptogaza.se/sv/donera

 3. Tjatte: om du dragit upp ditt huvud ur det, för att uttrycka sig snällt, israelhatande träsket, så hade du kanske noterat det absurda i att påstå att Israel skulle “stjäla” estelles få värdelösa cementsäckar samtidigt som de släppt in tusentals ton cement till Gaza landvägen.
  Men om det nu är så att Ship to Gaza inte tar med sig hjälpsändningar av paranoid skräck för att få sin last stulen, (trots att den alltid erbjuds av Israel att bli omlastad på bil och körd till Gaza under StG’s övervakning) så bekräftar du m a o artikelförfattarens påstående att Ship to Gaza inte sysslar med hjälpsändningar. Ship to Gaza är inget annat än ett medialt hatjippo under falsk flagg.

 4. Kommentaren är borttagen eftersom jag inte tillåter antisemitiskt skitsnack på min blogg. /Stefan

 5. Kunde dom inte bara skickar de två lådorna med DHL? Det brukar gå rakt igenom tullen. Ett mediajippo där högavlönade, elitaktivister åker mot givet fiasko känns inte seriöst eller kostnadseffektivt.

 6. Kalle,du verkar ju väldigt insatt i hur det går till i Israel. Berätta hur det går till, vi behöver inte vänt på dom som sitter fängslade….

 7. Tjatte

  “Israel stjäl de laster som vi för med oss”.
  Visst, visst. En last vid ett tidigare jippo tex som de inte “stal” var den gamla medicinen som dumpades direkt i soptunnan av en gazadoktor. Kom igen!

 8. Alla är välkomna att kommentera, men håll en lugn och civiliserad ton. Rasistiska kommentarer raderas.

 9. Till Tjatte:

  Humanitär hjälp betyder hjälp med basala förnödenheter. En båt är inte en basal förnödenhet som mat, mediciner, kläder, tält, filtar eller rent vatten. Informationen på er hemsida talar om att ni samlar in pengar till humanitär hjälp som ska distribueras med hjälp av andra biståndsorganisationer, inte pengar till båtar. Er information är missvisande och ni samlar alltså in pengar med falsk information. Det omoraliskt och föga solidariskt.

  Som framgår av min bloggpost har ni dessutom försett Svenska Dagbladet med felaktig information. Ni borde gå ut med ett pressmeddelande där ni förklarar att ni inte haft solpaneler ombord utan en enda solpanel. Passa då också på att be era donatorer om ursäkt för att ni har ljugit för dem.

 10. Och nu ligger, precis lämpligt, Ship to Gaza hemsida nere av oklar anledning. Det luktar skunk lång väg minsann.

 11. Kan bara instämma i vad Tjatte skriver! Är själv en gräsrot,som efter förmåga stött Marianneprojektet ekonomiskt och med praktiskt arbete på o ikring båten,när den utrustades och fixades till här vid Klippan i Göteborg.Skamligt att båten inte fick nå fram till de palestinska fiskarna i Gaza!!!1

 12. Lite tråkigt och tragiskt att läsa inläggen från “gräsrötterna” och andra som aktivt samlat in pengar målat båtar mm. Ni är ju faktiskt de personer som borde vara mest förbannade över det här lurendrejeriet. Jag betvivlar inte ett ögonblick era goda intentioner, men det är ju inte det som det här handlar om! Ni är ju de som blivit mest lurade av alla!

 13. Solpanellen ombord på Marianne är skänkt av ETC, en tidning där Gazaresenären Kajsa Ekis Ekman är ledarskribent. Koncernen äger också ETC El, “Sveriges enda rödgröna elbolag”, som kränger just solceller. Ett reklamjippo på Din bekostnad, Tjatte…

 14. Åk till hebron o se hur israelerna bahandlar palestinierna. Jag har varit där

 15. Per, det är väl ingen som har sagt att det inte behövs hjälp i Gaza?
  Detta handlar om att hjälp inte ens skickas utan att personer som vill göra gott och bidraga luras.

 16. Alla verkar ta för givet att blockaden av 1,8 miljoner människor ska fortsätta. Är det inte det som är huvudfrågan, på vilka grunder Israel upprätthåller en militär blockad som tvingar människor till ett förnedrande biståndsberoende, än att Ship to Gaza delvis skruvat beskrivningen av aktionen för att kunna tränga igenom det mediala bruset?

 17. Nästan det allt humanitärt.bistånd går till Iluminate och frimurarordnar.. Världens rikaste organisation

 18. Enligt ett militärt, israeliskt beslut som det är svårt att få närmare upplysning om av israeliska ambassaden, hindras personer, fartyg etc från att ta sig till Gazaremsan sjövägen. Även landvägen utsätts personer, bilar etc av kontroller och ofta nekas inträde till Gaza. Dessutom tillåts ingen export sjövägen vilket knappast har någon betydelse om man vill hindra krigsmaterial från att föras in till Gaza. Detta är förstås enbart till att hindra Gazaborna från att kunna driva företag och leva ett vettigt liv. Snacka om förtryck, liknande det nazisterna utsatte judarna för i Warszawas ghetto, men det var förstå inte heller någon blockad, eller hur Sarah?

 19. Som ni säkert sett så är Marianne inget lastfartyg utan en fiskebåt. Redan för ett år sedan beslutade vi i föreningen att vi skulle skänka en arbetsbåt nästa gång vi genomförde en aktion. Rätt snart kom vi fram till att det borde vara ett fiskefartyg – och att själva båten skulle vara en gåva till fiskenäringen i Gaza. Under den tid som blockaden pågått har flera hundra fiskebåtar tagits i beslag av israeliska marinstyrkor. Blockaden har begränsat området som fiskarna tillåts använda till mellan 3 och 6 nautiska mil från stranden (i strid med Osloavtalet som anger 20 nautiska mil). Fiskare har attackerats både innanför och utanför den gränsen, därefter förts till Israel och sedan skickats hem utan båt och redskap. Inte olikt det vår båt Marianne nu råkat utför, men brutalare och betydligt mer förödande. Vid dessa attacker används ofta skarp ammunition, många har skottskadats och några har dödats.

  Själva båten var vår viktigaste last. Men vi ville ändå upplåta utrymme för andra uttryck för solidaritet. Marianne är en fiskebåt som dessutom byggts om från att hysa en besättning på 5 till att hysa 18 personer. Det innebär att lastrummet är litet. Vi har tidigare seglat i sådana här aktioner med styckegodsfartyg på över 1000 bruttoton och med en lastbärande segelskonare på 380 bruttoton. Då har vi kunnat ta betydligt mer last men inte heller då har vi ju tänkt oss att lasten i sig skall kunna ha någon reell påverkan på den humanitära situationen på Gazaremsan. I synnerhet inte som Israelerna envisas med att stjäla både lasten och fartygen ifrån oss.
  Vi är ju heller ingen biståndsorganisation. UNRWA, OXFAM, Röda korset, Palestinagrupperna, Diakonia och många, många andra gör viktigt sådant arbete på Gazaremsan. Vårt uttalade mål är att förändra den politiskt skapade situation som alla dessa organisationer beskriver som det största hindret för deras arbete: alltså den blockad som Israel och Egypten upprätthåller och som kraftigt begränsar införseln av varor och nästan helt stryper utförseln, samtidigt som den håller Gazas befolkning instängd.
  Den största fysiska lasten var som sagt själva båten. I de begränsade utrymmena som fanns kvar ombord på båten hade vi stuvat ner en solpanel, en så kallad Nebulisator, venflon till dropputrustning och barnmorskeutrustning (skänkt av svenska barnmorskeförbundet) till Shifa-sjukhuset i Gaza. De är exempel på förnödenheter som det råder stor brist på på Gazaremsan. Solenergipanelen pekar på det skriande behov av hållbara lösningar för energin som råder i området, med elförsörjning på mellan 6-8 timmar om dagen. Detta gör att den medicinska utrustning som finns inte fungerar. För att sjukhus och andra verkligen skall få tillgång på dessa livsnödvändiga förnödenheter i en utsträckning som möter behoven krävs främst att blockaden hävs. Det är vårt budskap till världen, till blockadmakterna och till Gazas instängda befolkning.
  Budskapet, och pressen på både blockadmakter och omvärld att tala om och omvärdera den illegala och destruktiva blockaden är vår viktigaste last och till det krävs inga stora båtar. Den upprepade bordningen av våra båtar på internationellt vatten utgör ett utmärkt tillfälle för regeringar i omvärlden att markera mot, de ständiga brotten mot mänskliga rättigheter och internationell lag och mot den utdragna och i förlängningen ohållbara blockaden.

  Vänligen
  Staffan Granér
  Mediesamordnare
  Ship to Gaza Sverige

 20. Lennart, hur kan det vara en blockad när Israel stängt sina gränser, vilket de har all rätt att göra.

 21. En hel kria av Staffan Granér och ändå inget svar på frågan: varför ljög ni om lasten?

 22. Kan inte Ship to Gaza stå för vad dom är – en nynazistisk seglarklubb!

 23. Det är precis det de är, Freja! En nazistisk seglarklubb på djupt grumligt vatten.

 24. På vilket sätt är Ship to Gaza nazistiskt? För att de inte hade mer last? Eller är det någon form av sarkasm som jag missat? För övrigt är det inget problem att Israel kontrollerar och/eller stänger sina egna gränser. Problemet, och anledningen till att det är en blockad är att de kontrollerar och tar sig friheten att stänga Palestinas gränser. Gällande Ship to Gazas “lögner” gällande lasten så har de alltid varit tydliga med att deras insats främst är politisk och illustrerar hur Israel förhindrar att saker förs in i Gaza utan att deras godkännande och gällande plural av solpaneler eller ej, så är det rätt långsökt att få användandet av solpaneler, plural, till att vara en lögn eftersom solpaneler i just plural ofta används om en solpanelsenhet. Avslutningsvis så spelar det inte egentligen någon större roll vad Marianne hade för last. Om skeppet så varit helt tomt eller fyllt med vapen så bordades det på internationellt vatten utan att den Israeliska staten förklarat krig mot Sverige.

 25. @anton
  Nej, Israel har inte förklarat krig mot Sverige. Däremot har den palestinska staten förklarat krig mot Israel och därför har Israel, enligt internationell lag, rätt att upprätthålla maritim blockad av Gaza. Teoretiskt är det alltså lagligt att borda Marianne i Östersjön.

 26. Intressant ombyggnation av fiskebåt, till vilket syfte? “Marianne är en fiskebåt som dessutom byggts om från att hysa en besättning på 5 till att hysa 18 personer. Det innebär att lastrummet är litet.”

 27. Till Staffan Granér

  Problemet som jag uppmärksammar i min bloggpost är att Ship to Gaza på sin hemsida skriver att man samlar in pengar till humanitär hjälp. Det är den falska informationen som ni har gått ut med som jag kritiserar er för. Och i din text ovan svarar du inte på den frågan. Varför säger ni att ni samlar in pengar till humanitär hjälp fast ni inte alls gör det?

  Jag skrev blogginlägget för att jag tycker att det är moraliskt förkastligt att samla in pengar för ett ändamål men använda dem till ett annat. Anser inte du också det Staffan?

 28. Alltjämt ligger den felaktiga informationen kvar på Ship to Gazas hemsida. Kollade nu senast 13 juli.

Kommentarer är stängda.