När bestämde vi att alla hus ska se ut så här?

I arkitekturdebatten undrar jag och många med mig varför det ska vara så svårt att bygga hus som ser ut som de gjorde förr? Med fina utsmyckade fasader. När bestämde vi i Sverige att alla gamla stilar, dvs. alla stilar som fanns före 1930, inte ska byggas?

En av de viktigaste aktörerna på byggnadsmarknaden är staten. Staten investerar enorma volymer i nya fastigheter. Antingen genom att bygga själv eller genom privata fastighetsägare. Detta gör att staten spelar en mycket stor roll för våra städer ser ut. Varför beställer då staten alltid modernistiska byggnader? Varför aldrig klassisk arkitektur?

Staten har ingen policy för hur nya byggnader ska se ut. Ändå finns det ändå en policy. Men vem bestämde den?

För att visa hur det ser ut publicerar jag här en serie bilder på de fastighetsprojekt som Domstolsverket genomför just nu eller har genomfört nyligen. Sveriges domstolsväsende har stöpts om organisatoriskt de senaste åren och nya krav på säkerhet har tillkommit. Det har gjort att Domstolsverket har investerat mycket i nya lokaler, ofta nya stora byggnadskomplex.

Husen som visas nedan ägs/byggs inte av staten utan huvudsakligen av privata byggbolag som sedan hyr ut till staten. Men de är beställda av staten.

Norrköping.
Norrköping.
Malmö.
Lund.
Örebro.
Sickla.
Sollentuna.
Hudiksvall.
Jönköping.
Malmö.
Jönköping.

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att jag inte kan förstå varför byggnadskomplex dessa inte ska underställas allmänheten som smakdomare.

Visst, det finns en demokratisk beslutprocess bakom varje enskild byggnad. Alla byggnadsprojekt måste nämligen passera kommunfullmäktige i alla berörda kommuner.

Men så vitt jag känner till finns ingen politisk diskussion i någon kommun (utom möjligen Upplands Väsby) om byggnader i den här stilen (som kallas modernism och som uppstod på 1920-talet) är fina eller inte.

Nu är frågor om fint och fult till stor del en smaksak, så det är svårt att med rationella argument påstå att den ena stilen är bättre än den andra. Det finns arkitekter och de är bra på att rita hus, men är de experter på smak? Konstnärer, och arkitekter är konstnärer, har mer kunskap om vad som har estetiskt värde. Detta ifrågasätter inte jag. Däremot ifrågasätter jag vem som ska bestämma vilken smak som ska gälla. Det är ju ändå rimligt att de som ska leva med ett konstverk får bestämma hur det ska se ut.

Utomlands lever den klassiska arkitekturen vidare. Där har arkitekterna inte dömt ut alla stilar utom modernismen som omöjliga. Man låter olika stilar leva parallellt. Nya hus kan vara inspirerade eller närmast kopior av hus som byggdes på 1800-talet. Alla är överens om att det finns olika stilar och att det inte är möjligt att säga att en stil är överlägsen en annan, ungefär som att det inte går att säga att jazz är överlägsen klassisk musik, eller tvärtom.

I Sverige är dock alla aktörer med makt och inflytande över arkitekturen övertygade om att modernismen är den enda stilen som är OK. Det är därför som statens alla byggnadsprojekt landar i att ska se ut på ungefär samma sätt, samma stil.

För att ingen ska tro att alla bilderna ovan är olika stilar så publicerar jag till sist en bild på en domstolsbyggnad i klassisk stil – Stockholms rådhus. Byggdes 1915.

Dela med andra: