Curriculum Vitae – Stefan Olsson

Här är min CV som jag publicerar med anledning av att jag kandiderar till riksdagen 2022. Moderaterna i Uppsala län genomför provval och nomineringsstämma under hösten 2021.

Född: 1968
Bosatt: Uppsala

Politiska uppdrag

 • Regionråd för Moderaterna i Region Uppsala, 2016–
 • Regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala 2018–2019
 • Gruppledare för Moderaterna i Region Uppsala 2017–2019
 • Ledamot av regionfullmäktige, 2010–
 • Ersättare i regionfullmäktige, 2006–2010
 • Ledamot i namngivningsnämnden, Uppsala kommun, 2006–2010
 • Ledamot av utbildningsberedningen, Sveriges kommuner och regioner, 2019–

Därtill har jag haft många andra uppdrag i Region Uppsala såsom: ledamot av regionstyrelsen, 2:e vice ordförande i fastighets- och servicenämnden, ledamot i sjukhusstyrelsen, ledamot i produktionsstyrelsen, ledamot i beredningen för demokrati, jämställdhet och integration.

Med regionrådsuppdraget kommer även uppdrag som ledamot i olika kommunalförbund och andra samverkansorgan.

Partiuppdrag

 • Adjungerad ledamot i Länsförbundsstyrelsen, 2017–
 • Ledamot i Moderaternas nationella idéprogramkommitté, 2018–2020
 • Styrelseledamot, Fyrismoderaterna, 2004–2017

Anställningar

 • Frilanskribent, 2015–
 • Chef för tankesmedjan Frivärld, 2012–2014
 • Säkerhetspolitisk analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, 2006–2012
 • Forskare och lärare i statskunskap, Uppsala universitet, 2000–2006
 • Forskare, Institutet för Framtidsstudier, 2000–2002
 • Doktorand i statskunskap, Uppsala universitet, 1994–2000

Utbildning

 • Filosofie doktor i statskunskap, Uppsala universitet, 2000
 • Filosofie magister, Uppsala universitet, 1994, statskunskap och nationalekonomi
 • Filosofie kandidat, Uppsala universitet, 1992, statskunskap och nationalekonomi

Publikationer

Mina böcker och vetenskapliga publikationer finns på denna länk:

http://libris.kb.se/hitlist?q=WFRF%3a(Olsson+Stefan+1968+)&r=%3bpers%3a(Olsson+Stefan+1968)&d=libris&m=10&p=1&s=r

Frilanstexter

Jag samlar mina frilanstexter på denna länk:

https://stefanolsson.nu/spesam

Min blogg

Jag har bloggat mycket. Numera skriver jag oftast på Facebook eller krönikor i Nya Wermlands-Tidningen och Norrköpings Tidningar, men bloggen finns kvar:

https://stefanolsson.nu

Dela med andra: