Försvars och säkerhetspolitiken

(Publicerat på Facebook 2021-09-20.)

Som jag nämnt tidigare har jag för avsikt att kandidera till riksdagen.

Ytterligare ett område där jag tror att jag skulle kunna bidra som riksdagsledamot för Moderaterna är försvars- och säkerhetspolitik.

Jag tror som sagt att det är integrationspolitiken som blir valets huvudfråga och välfärdsfrågorna kommer som vanligt också att vara betydelsefulla. Vad jag vill göra på dessa områden har jag presenterat i två tidigare inlägg, som kan läsas här:

https://www.facebook.com/Spesam/posts/10158594731412965

Och här:

https://www.facebook.com/Spesam/posts/10158606039827965

Men jag har alltid haft ett varmt intresse för försvars- och säkerhetspolitik. Min yrkesbakgrund är att jag har arbetat som säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och varit chef för den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld.

Det var så jag kom att skriva boken ”Vilseledning” som handlar om hur rysk desinformation påverkar svensk nyhetsförmedling.

Jag ser tre frågor som bör vara i fokus i närtid:

Först och främst måste finansieringen av försvaret stämma med vad riksdagen har beslutat ska vara försvarsmaktens uppgift. Det låter kanske trivialt, men är faktiskt ett stort problem. Riksdagen har för vana att besluta om storstilade planer men inte de pengar som behövs.

Riksrevisionen har nyligen granskat åren 2016–2020 och konstaterat att inte heller den här gången har det funnits tillräckligt med pengar. Jag är inte överraskad. Det är bara en repris på alla andra underfinansierade försvarsbeslut.

Denna ständiga diskrepans mellan vad försvarsmakten förväntas leverera och vad riksdagen är villig att anslå i form av pengar måste få ett slut. Det uppstår en stor frustration hos de anställa inom försvarsmakten när de gång på gång måste inse att riksdagen beslutar om en sak, men gör en annan när det kommer till pengarna.

En andra fråga om måste lösas snarast är att se till att den krigsorganisation, dvs. de förband som riksdagen har sagt ska finnas, verkligen kommer tillstånd. Särskilt gäller detta armén.

Nu finns det många nya typer av hot mot Sverige, som exempelvis cyberattacker eller hybridoperationer (icke-konventionell krigsföring) och man kan fråga sig vad man då ska med en traditionell armé till.

Det handlar om att skapa ett grundläggande förtroende för svensk försvarsförmåga. Ett land utan en armé ses som svagt och osjälvständigt på den internationella arenan. Man inbjuder till att bli hunsad med. Konventionella styrkor är fortfarande det ett land behöver för att förklara för omvärlden att man inte låter sig sättas på.

Även här har Riksrevisionen konstaterat att politiken inte fungerat. Uppbyggnaden av armén släpar efter. Det saknas materiel och förbanden är inte samövade. Vi har helt enkelt inte en fungerande traditionell armé idag.

Slutligen har jag alltid varit övertygad om att Sverige bör söka medlemskap i Nato.

Det har jag förvisso alltid tyckt, men jag kan inte heller se att argumenten för medlemskap försvagats. Snarare tvärtom.

Många – även om högern – tänker sig att det räcker med att Sverige har en egen stark försvarsmakt. Men tyvärr kommer vi aldrig att få det. Den försvarsmakt som byggs upp nu kommer när den är fullt utbyggd fortfarande att vara liten, och bygger på att vi ska samverka med Nato.

Sverige har också samverkat med Nato i många år redan. Vi har till och med ett s.k. värdlandsavtal, som reder ut alla juridiska frågor om Natotrupp ska verka på svensk mark. Natostyrkor har många gånger övat i Sverige. Den enda militärmakt i vårt närområde som kan tänkas ställa till med problem är som bekant Ryssland, och i deras ögon ingår Sverige i praktiken i Nato redan.

Det här gör att poängen med neutraliteten/alliansfriheten – att Sverige ska vara fristående – är förlorad för länge sedan. Vi har inte förmåga att försvara oss utan hjälp och ingen tror att vi är alliansfria på riktigt.

Rätt finansiering, en fungerande armé och Natomedlemskap. Får vi detta på plats är grunden lagd för ett bra försvar.

Medlemmar i Moderaterna i Uppsala län är mycket välkomna att höra av sig med frågor!

Min CV finns att läsa på: www.stefanolsson.nu.

Dela med andra:

En kommentar till “Försvars och säkerhetspolitiken”

Kommentarer är stängda.