Vad får vi för pengarna?

(Publicerat på Facebook 2021-09-13.)

En av de frågor som jag vill ta med mig till riksdagen om mitt parti väljer att nominera mig är: Vad får vi för pengarna egentligen?

Jag började min bana som region-/landstingspolitiker 2006. 15 år senare tycker jag mig kunna förstå något om välfärdspolitik. Jag har varit vittne till ständiga underskott, personal som säger upp sig i vredesmod, investeringar som blir dubbelt så dyra som det var tänkt och kraschade upphandlingar.

Samtidigt håller svensk sjukvård ändå en mycket hög nivå kvalitetsmässigt. Man får den bästa tänkbara vården i Sverige, men den produceras på ett klumpigt och ineffektivt sätt.

Skärmklippet nedan är från en statlig utredning från 2016. Den säger som det verkligen är.

Det mesta av arbetet med att modernisera sjukvården måste göras av regionerna själva. Men det finns också ett par nationella frågor som måste lösas om vi vill få ut mer för våra skattepengar.

En första fråga är långsiktig och handlar om att jag tror att vi behöver byta från dagens system, där där regionerna både beställer och utför sjukvård, till ett system där finansieringen sker genom en obligatorisk sjukvårdsförsäkring.

I länder som Tyskland, Nederländerna eller Schweiz måste alla teckna en sjukvårdsförsäkring där staten står för finansieringen. Systemet är likvärdigt med det svenska när det gäller kostnader och kvalitet, men köerna är kortare.

En sådan förändring måste ske långsamt och med bred parlamentarisk förankring. Det är inte heller en höger-vänster-fråga, utan rör sig bara om ett annat sätt att organisera vården. Ett första steg är att utreda hur ett sådant system skulle kunna se ut. Det är värt att kolla för andra länder har lyckats bättre än vi.

En andra fråga som måste få en nationell lösning är att skapa ett system så att den som vill kan få sin husläkare på nätet. Den nya digitala vården är modern och effektiv, men företagen som erbjuder denna tjänst är verksamma nationellt samtidigt som regelverken är lokala. Nuvarande regler förutsätter att man går till en vårdcentral i samma län som man bor i.

Lösningen är att vi hittar ett nationellt system som gör att den som vill kan få vara skriven på en digital vårdcentral som verkar i hela landet.

Digitala vårdcentraler ersätter inte de fysiska, utan är ett komplement. Men man måste få kunna välja om man själv vill vara patient hos ett digitalt bolag eller inte. Den valmöjligheten finns inte idag.

En tredje fråga som också kräver en lagändring är hur vi ska göra med läkarvård för den stora grupp patienter som behöver kommunal omsorg och primärvård samtidigt. Idag är ansvaret delat mellan kommun och region. Kommunen ansvar för omsorgen och regionen för sjukvården.

Pandemin visade att denna uppdelning skapade problem. Kommuner och regioner klarar inte alltid av att samarbeta så väl som behövs.

Eftersom patienterna är viktigare än organisationerna är det rimligt att ändra lagen så att kommunerna antingen får rätt/skyldighet att anställa läkare i den kommunala omsorgen eller att regionerna tar över ansvaret för omsorgsdelen också. Patientgruppen det handlar om behöver både omsorg och vård samtidigt. Det finns ingen anledning att dela upp ansvaret på två organisationer.

Slutligen har jag en fråga som är mycket mer betydelsefull än vad man kan tro, och det är att vi behöver en lag som begränsar statens rätt att använda sig av s.k. riktade statsbidrag.

Det är ingen fråga som intresserar den breda allmänheten, men alla kommun- och regionpolitiker vet mycket väl vad det handlar om.

Riktade statsbidrag är när staten anslår pengar till regionerna och kommunerna för något särskilt ändamål, exempelvis för ”förstärkt ambulansvård”.

Det låter bra när staten anslår särskilda medel, men de driver upp kostnaderna samtidigt som nödvändiga lokala reformer uteblir. För det som händer är inte att verksamheterna reformerar sig utan man tar pengarna och bygger ut istället. När bidragen upphör sitter regionen eller kommunen med en ännu större ineffektiv verksamhet.

Självklart har jag efter mina 15 år i landstings-/regionpolitiken ännu fler saker som staten måste göra för att vi ska få mer välfärd för pengarna. Punkterna ovan är bara toppen på isberget.

Det här är inlägg nr 2 av 3 där jag presenterar mina hjärtefrågor som jag vill ta med mig till riksdagen. Håll utkik efter nästa.

På min hemsida: www.stefanolsson.nu kan man läsa min CV.

Dela med andra:

En kommentar till “Vad får vi för pengarna?”

Kommentarer är stängda.