Jag är tvångskastrerad

Idag har jag i brevlådan fått ett besked om att jag inte längre är värnpliktig. Jag är visserligen bara 37 år, men nu får jag inte vara med längre. Jag är bestört. Det är inte för att jag skulle vara för gammal, utan det sägs att jag inte får vara med längre eftersom jag inte tjänstgjort på mer än tio år. Detta är förvisso sant. Men jag har ju inte fått göra det heller. Jag har aldrig fått göra repövning.

Nu har någonting värdefullt tagits ifrån mig. I Sverige är alla män skyldiga att göra värnplikten. Denna börda har man kunnat bära med stolthet, trots vänsterpartiernas urholkningar av försvarskapaciteten, tack vare att man åtminstone stolt kunnat säga att man är furir i H.M.K:s och fosterlandets tjänst. Nu har man berövat mig en bit av min manlighet. Kan man överklaga det här beslutet på något sätt! Kan man kräva att få bli värnpliktig igen!

Ingen jämställdhetsmyndighet, tack.

Med turens och miljöpartiets hjälp ser det ut som att vi slipper en ny jämställdhetsmyndighet. Det är inte rimligt att skapa en ny myndighet för varje politiskt problem som dyker upp. Djurskyddsmyndigheten håller jag nog som det främsta exemplet på en onödig myndighet. Verksamheten fanns förr också, men då tillhörde den jordbruksverket.

Förresten, en av nedanstående myndigheter finns inte. Vilken?

Myndigheten för ärendehantering

Verket för förvaltningsutveckling

Bok om de kommunistiska folkmorden

Maria Narti frågar sig idag i SvD varför svenska staten inte har givit ut någon bok om kommunismens folkmord, på samma sätt som man gjort med nazismen i boken Om detta må ni berätta. Det är en bra fråga. Jörgen Modin undrar därför på sin blogg om man inte kunde starta en privat insamling för att ge ut en sådan bok. Det låter som en bra idé. Samtidigt finns det dock redan en sådan bok, Staffan Skotts Aldrig mer! utgiven 1999. Den är skriven för att kunna läsas även av skolelever. Möjligen skulle man kunna samla in pengar för en extra utgåva av denna bok.

(I titeln till det här inlägget har jag skrivit “de kommunistiska folkmorden”. Det är inte alla som tycker man kan skriva så. Folkmorden var inte “kommunistiska”, menar de. Jag gör dock så eftersom jag också gör så med nazismen. Då talar jag om nazistiska folkmord, nazistiska koncentrationsläger osv.)

Vänstervridna journalister

Idag skriver Ulla Johansson i Aftonbladet att “högern” dominerar nyhetsförmedlingen. Beviset för detta skulle vara att svensk dagspress till övervägande del är borgerlig. Sen skyfflar hon också in SVT i högerburen. Fråga inte mig hur hon får till det.

Det är bara nonsens att nyhetsförmedlingen i Sverige skulle vara högervriden. Det är sant att dagspressens ledarsidor är borgerliga. Men det är ändå ganska få som läser ledarsidorna. Viktigaste mediet är dessutom inte tidningarna utan TV. Däremot är det en fastlagd sanning att journalisterna i allmänhet är vänster. Största parti inom journalistkåren är vänsterpartiet, som har över 30 procent i denna grupp. Moderaterna har bara 10 procent. Läs mer här. Det är vänstern som styr vår världsbild.