Ny arkitektur är ful enligt Google

Om en sökning på Google ger en uppfattning om hur folk tänker är det uppenbart att människor i allmänhet föredrar traditionell arkitektur framför “modern”, vilket ånyo bekräftar det som många vet men som den professionella arkitektkåren har mycket svårt att smälta: Om människor i allmänhet fick bestämma hur husen de ska bo och arbeta i ska se ut skulle de se helt annorlunda ut än vad arkitekterna har bestämt är fint.

Bland konstnärer finns ibland en uppfattning om att man aldrig ska anpassa sig till vad folk i gemen tycker är bra konst. Kreti och pleti förstår inte sånt. Jag kan förstå detta till viss del. Estetik är en kunskapsfråga och med ökad kunskap ställer man högre krav på estitiken.

När det gäller arkitektur anser jag dock att det är fel att resonera på detta sätt eftersom byggnader är konstverk som inte kan läggas åt sidan om betraktaren inte gillar dem. Dålig musik kan stängas av. En ful tavla kan tas ned från väggen. Ett fult hus blir dock stående för mycket lång tid och utgör därmed en ständig plåga för sin omgivning.

Därför är det ett allvarligt problem att arkitekter inte vill diskutera smak med dem som ska bo och verka i de hus de ritar.

Vad tycker då folk i gemen är fint? Ett sätt att undersöka detta är att använda Google. Som bekant anpassar sig sökmotorn efter vad människor letar efter för att vaska fram de mest relevanta sökträffarna. Vad får vi då fram om vi söker på begrepp som “beautiful architecture” och “ugly architecture”?

Jag har använt engelska begrepp eftersom det engelska språket är så mycket större än det svenska, och man kan anta att sökmotorn ger bättre svar på engelska än på svenska. Jag har också sökt på “new architecture” och “old architecture”, och använt mig av Googles bildsök. Nedan visas resultatet.

“New architecture”

“Ugly architecture”

“Beautiful architecture”

“Old architecture”

Vackert är inte alltid detsamma som gammalt och nytt är inte alltid fult. Men det är mycket stor överlappning mellan nytt och fult.

____________________________
Pingat på intressant.se.

60-talet tar aldrig slut

Modern arkitektur kan vara fin. Modernistisk arkitektur är det sällan. Helt enkelt för att modernismen fastnat i 60-talet. Konst måste förnyas för att leva. Orginalitet är ett kännetecken för god konst. Om konstnären inte söker efter orginalitet blir resultatet kopior av något som redan existerar. Kopior är vackra de också, och ska inte föraktas, men kopior hänför sällan någon.

Den modernistiska arkitekturen fortsätter dock att kopiera 60-talet i en strid ström. Just nu debatteras förslaget till ny konsthall för Liljevalchs konstmuseum. Gert Wingårdhs arkitektfirma vann tävlingen. Arkitekterna fick kritik av Per Gudmundsson i SvD men tog sig an att svara på kritiken. De skriver:

“Ett hus som detta har inte setts varken under modernismen, som Gudmundson hävdar, eller senare. Det är skapat just för denna plats, ty så arbetar en modern arkitekt.”

Jag håller naturligtvis inte med. Wingårdhs nya hus har vi sett hundra gånger tidigare. Se själva likheterna mellan Åhlénshuset i Uppsala och förslaget till ny konsthall för Liljevalchs.

_________________
Pingat på intressant.se.

Hur ska nya Nobel Center se ut?

I april 2014 ska arkitekttävlingen om det nya Nobelhuset vara klar, även kallat Nobel Center. Av elva förslag har tre gått vidare till en finalomgång.

Här är ett av förslagen:

Nej! Förlåt… Nu blev det fel.

Så dumt av mig. Den här bilden är det ju:

Beklagar detta misstag. De övre bilderna föreställer Palast der Republik i det som en gång var Östberlin. Det byggdes 1976 men är numera rivet. Det har naturligtvis ingenting med förslaget till Nobel Center att göra. Arkitekten Johan Celsing har såvitt jag vet inte låtit sig inspireras av DDR-stilen på någon punkt.

________________

Pingat på intressant.se.

Betonglycka, nr 5 – Varm kväll i april

Det är inte ofta man kan sitta ute med kortärmat i april. Men visst händer det. Någon enstaka gång per decennium.

NCC ska till att bygga två höghus vid Kvarntorget i Uppsala. Kvarntornen heter de. Uppsala är min stad så jag känner platsen väl, och det är bra att man bygger nytt där. Här finns ett torg som kan behöva livas upp och göras till ett lokalt centrum. Synd bara att man i vanlig ordning vill bygga betonglådor.

Klicka på bilden för att se den i stort format.

Men av NCC:s bilder kan man förstå att livet i betonglådorna kanske inte kommer att vara så trist som jag tror. Se hur folk möts nere på torget i kvällssolen. Man står och småpratar med varandra. Det dämpade gula ljuset och de långa skuggorna visar att det är kväll i idyllen. Himlen är blå.

Men inte nog med det. Det är varmt också. Se på denna bild som är tagen ur den presentationsbroschyr som NCC tagit fram. På terrassen finns en japansk trädgård. Körsbärsträden blommar. Två kvinnor är ute på terrassen i kortärmat. Det är verkligen lycka.

Klicka på bilden för att se den i stort format.

Eftersom körsbärsträd blommar i april kan man också dra slutsatsen att bilden föreställer en ovanligt varm aprilkväll. Det är ganska ovanligt att man kan sitta ute i kortärmat i på kvällen i april, så mängden lycka i denna bild är extra stor.

Jag måste också visa byggprojektet från en annan vinkel. Notera hur huset är omgivet av asfalterade ytor. Jag trodde poängen med fristående hus i en stad var att man skulle ha grönska mellan husen. Annars är det väl rimligare att man bygger traditionell kvartersstad. Asfaltslycka?

Klicka på bilden för att se den i stort format.

Alternativa platser för Uppsala universitets förvaltningsbyggnad

I veckan som gick kom nyheten att länsstyrelsen underkänner Uppsala universitets planer på att bygga en ny förvaltningsbyggnad invid Botaniska trädgården. Problemet är inte att det byggs på den aktuella platsen utan att det hus universitetet vill ha är på tok för stort. “Den nya byggnaden riskerar genom sin monumentala karaktär och placering att dominera över viktiga delar av riksintresset, mer än att samspela med dessa”, skriver länsstyrelsen.

Samtidigt har dock Uppsala universitet tydligt förklarat att man vill ha en “märkesbyggnad”, ett rejält hus. Det ska vara högt, stort och i 60-talsstil (dvs. modernistisk stil). Det ska rymma hela universitetets centrala förvaltning och ha plats för tillväxt. När det nu står klart att den föreslagna platsen invid Botaniska trädgården inte lämpar sig för ett så stort hus är det rimligt att fråga sig om det finns en annan plats för universitetet att bygga på.

Som väl är finns det tomter kvar att bygga på längs med Dag Hammarskjölds väg, bara ett stenkast bort ifrån den föreslagna platsen. Här är finns det redan ett antal 60-talsbyggnader på plats. En märkesbyggnad i modernistisk stil passar mycket bra in i miljön.

Det finns gott om plats, men här är i alla fall två förslag. Av kartbilden och fotografierna framgår att det rör sig om markområden som idag inte används till någonting.

Det kan invändas att ingen av dessa tomter ligger lika centralt som tomten invid Botaniska trädgården. Men då tror jag att man tänker fel. Universitet har medvetet expanderat längs med Dag Hammarskjölds väg. En stor del av universitetets verksamhet bedrivs i just dessa kvarter. Här ligger BMC, Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Science Park och Akademiska sjukhuset.