Myteriet vid Uppsala universitet – Här är brevet

Idag har man kunnat läsa i UNT och höra i Sveriges Radio Uppland att det utbrutit myteri vid Uppsala universitet. Sällan har väl ett märkligare brev formulerats.

Tre vicerektorer, tre ställföreträdande vicerektorer och åtta dekaner uttalar sitt misstroende mot rektor Eva Åkesson. Brevet som är ställt till konsistoriet, dvs. universitets styrelse, lyder sin helhet:

Rektor vid Uppsala universitet måste ha förmåga att framgångsrikt leda och företräda universitetet nationellt och internationellt vilket förutsätter akademisk legitimitet. Efter två år kan vi konstatera att Eva Åkesson är olämplig för uppdraget. Vi saknar förtroende för Eva Åkesson som rektor och kräver hennes omedelbara avgång.

Här är brevet.

Brevet innehåller ingen mer information än så. Jag tror att det vore bra om undertecknade förklarade varför de inte vill ha Åkesson som rektor. Det brukar vara svårt att vinna gehör för sin sak om man inte berättar vad det är man är missnöjd med.

___________________________________
Pingat på intressant.se.

Även kvinnor kan vara nedlåtande patriarkala

Förminskning heter en osnygg men ganska vanlig form av “härskarteknik”, alltså ett retoriskt grepp ägnat att undergräva någons auktoritet. Igår fick jag läsa ett av de värsta exemplen på länge, av ingen mindre än Ulrika Knutson, kulturjournalisten från Uppsala.

I sin krönika i tidskriften Fokus menar hon att Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder borde ta och läxa upp den lilla flicksnärtan Paula Neuding som brukar skriva krönikor på SvD:s ledarsida. Det är i alla fall så jag tolkar Knutsons krönika.

Vad det handlar om är att Neuding har skrivit en debattartikel i Jerusalem Post om antisemitismen i Malmö, och påstått att denna vuxit till sig som en effekt av ökad invandring från länder i Mellanöstern. För detta har Neuding kritiserats i alla tänkbara fora, men ingen har skrivit så nedlåtande som Ulrika Knutson:

Jag kan inte låta bli att undra om hon hade skrivit samma sak i magasinet Neo, eller i sin spalt i Svenska Dagbladet? Om svaret på den frågan är nej – varför inte? Det skulle vara intressant att höra PJ Anders Linders synpunkter på texten i Jerusalem Post. Eller tycker inte Linder att det spelar någon roll att den ena handen inte vet vad den andra skriver? Någon reaktion från Svenska Dagbladet har inte avhörts.

Neuding har arbetat som ledarskribent på SvD och är nu återkommande krönikör där. Men hon är inte anställd av SvD. Den kritiserade texten är inte heller publicerad av SvD. Så vad är det den politiske chefredaktören på SvD ska göra?

Däremot är Paulina Neuding ung och kvinna, och sådant brukar vara svårt att smälta för många. Det är bara så jag kan få ihop Ulrika Knutsons tanke om att chefredaktören på SvD ska ingripa mot Neuding. PJ Anders Linder är man, medelålders och Neudings förra chef. Patriarken Linder är således ansvarig för lilljäntan Paula och hennes hyss. Endast så får man ihop Knutsons logik.

Jag är inte feminist, men jag är inte dummare än att jag kan se när könstänkandet slår igenom. I det här fallet är det en annan kvinna som står för det patriarkala inslaget, men mönstret är uppenbart.

Vem är då Paula Neuding på riktigt? Jo, hon råkar vara chefredaktör för en helt egen tidskrift: Neo. Och därtill rumsgranne med oss på Frivärld. :)

________________

Pingat på intressant.se.

 

Reepalu gör en Juholt

Jag kan förstå vad det är Ilmar Reepalu reagerar på, men varför göra det så krångligt för sig? Varför babbla på utan att fundera på vad man säger?

Reepalus ord om att Sverigedemokraterna skulle ha “infiltrerat” judiska församlingen i Malmö har inte helt överraskande skapat rubriker. Att han sagt så rådet det inget tvivel om. Det finns ingen anledning att tro att tidskriften Neo, i vilken uttalandet har gjorts, skulle ha missuppfattat saken. Men kan han verkligen också mena det?

I Studio Ett förklarade han sig med att han tyckte det var konstigt att Sverigedemokraten Kent Ekroth dök upp på det möte som judiska församlingen anordnade dit Reepalu var inbjuden. Ekroth tog stor plats vid mötet. Varför var det så? undrade Reepalu.

Jag kan förstå reaktionen. Det måste ha varit överraskande att behöva debattera mot SD istället för att ha en normal diskussion med människorna i judiska församlingen.

Saken är dock att man nog får räkna med den sortens överraskningar om man är kommunalråd i en stad som Malmö. Jag antar att judiska församlingen, lika lite som en församling i Svenska kyrkan, kan säga nej till vem som får vara med på församlingens öppna möten. Det går inte att veta vem eller vilka som ska dyka upp på ett offentligt möte, och det går inte att porta någon hur som helst även om man skulle vilja.

Judiska församlingen har självfallet inte “infiltrerats” eller låtit sig manipuleras till att bli en plattform för SD-debattörer. Påstår man det så antyder man ju att Malmös judar skulle stå i maskopi med SD. Med tanke på alla antisemitiska historier om judiska konspirationer som finns överallt är man mer än lovligt klumpig om man babblar på om “infiltration” utan att tänka på vad man säger. Håkan Juholt fick avgå på grund av sitt babbel. Det är märkligt att Reepalu ännu inte har gått samma öde till mötes.

_________________________
Pingat på intressant.se.

Jag ska gå på “stjärngossekonsert”

I Uppsala ger sedan många år tillbaks Uppsala Domkyrkas Gosskör en Luciakonsert kallad “Goder Afton, Mitt Herrskap!” Jag har aldrig varit och sett den. Som gammal körsångare är jag dödstrött på Luciatåg. Men på lördag gör jag ett undantag.

Det är nämligen så att jag som Uppsalabaserad bloggare blivit erbjuden en gratisbiljett, i utbyte mot att jag bloggar om evenmanget, vilket jag härmed gör. Det här är alltså ett reklaminlägg, kan man säga.

Jag gör dock gärna reklam för Domkyrkans gosskör. Jag sjöng själv i gosskör i Sollentuna en gång i tiden, och bidrar gärna med att sprida kunskap om evenmanget.

Varför ska man då se just det här evenmanget och inte något av de andra miljarderna Luciatåg? För egen del går jag ju gratis. Men för dig som måste betala blyga 90 kr kan istället nämnas att det är att Luciatåget faktiskt är annorlunda i det att det bara består av stjärngossar. Utlovats har därför mycket Staffansmusik. Dessutom är detta en av Uppsalas äldsta körtraditioner. Tydligen ingår det också ett “tomtespex”. Just det är kanske dock inte det som jag tror mest på…

Lördag kl 16 eller 19 är det som gäller på Uppsala konsert och kongress. Information om konserten hittar man här http://www.udg.se/goderafton/. Obs! Gå inte in på körens vanliga hemsida www.udg.se. För där finns ingen information om när konserten är eller vad biljetterna kostar. Något för kören att tänka på till nästa konsert kanske?

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Kyrkopolitiken är ett gift

Seriöst bekymrad över den tilltagande religiösa intoleransen i vårt land, dvs. intoleransen mot religion, börjar hos mig ett par kyrkopolitiska ståndpunkter utkristallisera sig. Det är ju kyrkoval nästa år. Jag vill rösta på ett parti som:

1. Tar ställning mot partisystemet i kyrkan. Partipolitiken är ett gift. Hela systemet med listval måste därför bort. Istället bör vi ha personval vid församlingsstämmor, enligt den vanliga svenska föreningsmodellen. Kan idrottsföreningar klara sig utan partier kan kyrkan det också.

2. Tar ställning mot lagen om Svenska kyrkan. Denna lag har satt en politisk tvångströja på kyrkan och förbjuder kyrkan att organisera sig som den själv vill. Den kan inte ens tro som den vill.

3. Vill att kyrkan säger upp avtalet med staten om att tillhandahålla begravningar för alla. Kyrkan är inte en del av staten och staten får därför lösa sina problem själv.

4. Tar ställning mot tvånget att man måste vara med i den församling där man bor och inte i den församling där man går i kyrkan. Jag tycker att man ska få betala medlemsavgift till den församling man själv har valt.

5. Törs avveckla kyrkor på de ställen där det inte finns några kyrkobesökare. Resurserna bör istället satsas på församlingar med livskraft. Evangelisering sker inte genom tomma byggnader utan genom att människor möter varandra.

6. Vill att kyrkan säger upp sin lagliga rätt att viga par som vill gifta sig. Den kyrkliga vigselakten är en symbolisk handling. Det behövs inget juridiskt mandat. Tvärtom är detta ytterligare någonting som gör att dagspolitiken tillåts förgifta kyrkan. Redan nu smider politiker planer på att tvinga präster att utföra vigselakter mot deras vilja. Politiken måste stängas ute.

Svenska kyrkan behöver en uppryckning, och jag tror att en sådan är möjlig. Men en förutsättning är att allt som har med den gamla statskyrkan att göra avskaffas. Just nu tänker och agerar kyrkan fortfarande som om den vore statens religiösa gren.

Den närmsta framtiden ser tyvärr inte alls ljus ut. Närmast väntar en strid om samkönade vigslar med otrevliga hetskampanjer mot oliktänkande. På längre sikt kan dock kyrkan resa sig igen, men bara om hon kör ut politikerna och satsar på församlingarna – de gudstjänstfirande församlingarna, alla de tusentals människor som fortfarande varje söndag samlas i kyrkan. Det går att starta om, om man gör det underifrån, från gräsrotsnivå. Kyrkans ledning är sjuk, men gräsrötterna är friska.

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.