Berlin upp i ledningen, Stockholm halkar efter

Nu kommer intressanta nyheter om plug-in-hybridernas stundande ankomst. I Berlin ska det om ett år finnas 500 laddningsstolpar för dessa bilar. Plug-in-hybriden är den elbil som till skillnad från anda elhybrider laddas upp via ett helt vanligt eluttag.

Men varför sker denna satsning i Tyskland och inte i Sverige? Var är alla de politiker som skryter om Sverige som ett föregångsland på miljöområdet? Ser ni inte att vi håller på att bli omsprungna?

I Sverige har vi tyvärr talat alldeles för mycket om hur bilismen ska kunna begränsas, med exempelvis trängselskatter. Men bilarna kommer inte att försvinna, särskilt inte nu när det äntligen kommer riktiga elbilar. Om Berlin kan ha laddningsstolpar på plats nästa år borde Stockholm också kunna ha det. Det handlar ju för tusan bara om att fixa fram vanliga eluttag!

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Går svensk bilindustri mot sin död?

I Gröna Bilisters nyhetsbrev kan man läsa om att plug-in-hybrider, dvs. bilar som har el som huvudsakligt drivmedel och bensin som reserv och som laddas i ett eluttag, kan börja säljas redan nästa år. Längst fram i täten hittar man tydligen kinesiska och amerikanska biltillverkare.

Säger inte detta något tragiskt om svensk bilindustri? Det är uppenbart att bensinbilens dagar är räknade. Plug-in-hybriderna kommer att ta över. Men ingenstans ser vi Volvo eller Saab. Jag fruktar att svensk bilindustri är utplånad om 15-20 år. Ingen kommer att vilja ha en bensinslukande Volvo V70.

Vi lever i ett land där vi säger oss vara framgångsrika inom miljöteknik. Tillåt mig tvivla. Vi vet att bilismen är en av huvudorsakerna till växthuseffekten, och vi vet att kinseser och indier kommer att vilja ha bilar precis som vi. Varför är det då inte svenska företag som redan nu kan annonsera att de utvecklat plug-in-hybrider?

Läs mer på www.gronabilister.se.

________________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Etanolhotet mest en fråga om spekulation

Just nu är det många som skäller på etanolproduktionen och menar att den skulle vara orsaken till de stigande matpriserna. Det man måste ha klart för sig är dock att det långt ifrån skulle vara bevisat att det är så. Det är gissningar och prognoser. Domedagsprofetior.

Låt mig förklara varför jag inte är oroad:

1. Att matpriserna stiger förklaras huvudsakligen av en ökad konsumtion i Indien och Kina. När folk får mer pengar vill de äta mer och bättre. Framför allt vill de ha kött och ökad köttproduktion kräver ökad spannmålsproduktion.

2. Att fattiga länder drabbas hårdast beror på att Europa och andra länder i väst under lång tid har vägrat handla med dem. Vi har haft strafftullar på jordbruksvaror från fattiga länder. I ljuset av de stigande matpriserna är detta en fullständigt vidrig politik. Vi har kunnat, men inte velat, utveckla de fattiga ländernas jordbruk genom handel.

3. Den ökade efterfrågan på jordbruksprodukter kommer att ge fattiga bönder bättre betalt. Investeringarna i jordbrukssektorn ökar och produktiviteten höjs. Vissa delar av det afrikanska jorbruket bedrivs idag med stenåldersmetoder. Det finns enorma produktivitetsvinster att göra.

Matsituationen är inte orsakad av etanolen. Jag tror helt enkelt inte på den teorin. Jag har hittills inte sett någon undersökning som visar att det är så. De som uttalar sig i media stödjer sig oftast på prognoser, och av någon anledning tar man inte hänsyn till handelshinder och produktivitetsökningar i dem.

Det enda som jag tycker är bekymmersamt med etanolproduktionen är att man inte alltid väljer de bästa metoderna. All etanolproduktion reducerar inte CO2-utsläppen och det är inte bra att skogsmark med rik växtlighet omvandlas till åker, eftersom skogsmarken binder mer CO2 än åkermarken. Det är ett bekymmer, men handlar inte om matpriserna.

En mycket lärorik länk om bioenergi: SLU:s forskarblogg. (Tack gode Gud för att det finns de som verkligen kan något och gillar att resonera istället för att skrika i megafon.)

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Det är bensinen som är problemet, inte etanolen

Idag stämmer PJ Anders Linder på SvD:s ledarsida in i kritiken mot etanolsatsningarna. Det är synd. För tyvärr är det många som aktivt letar efter anledningar att få fortsätta köra på bensin och nu fick de plötsligt draghjälp av Svenskans ledarsida. Jag har egentligen inte så mycket att säga om själva innehållet. De problem Linder tar upp måste diskuteras och precis som han tror inte jag heller på etanolen som den slutgiltiga lösningen.

Men det stora problemet är inte den ökade efterfrågan på etanol och prishöjningar på majs i USA, utan den utbredda oviljan att byta ut bensinen som drivmedel för bilarna. Och det är bensinen som skapat växthuseffekten, inte etanolen.

Om vi alls ska kunna komma bort från oljeberoendet måste vi börja någonstans. Det bästa stället att börja är med bilarna. Den motor som sitter i en vanlig bensinbil är en motor av samma typ som sitter i en etanolbil. Det kräver inga enorma satsningar i ny teknik, utan alternativet finns här och nu. Det är ett enkelt steg att ta.

Problemet är dock att allt för få vill göra det. De vill inte byta ut sin bensinbil. Se bilannonserna i tidningen. Det är nästan bara bensinbilar som säljs. Bil-Sverige blundar fortfarande för problemet. Det är därför som det är rätt att satsa på etanolen. Den tar oss bort från oljeberoendet och skapar ett intresse för alternativa drivmedel.

Så småningom kommer el-hybriden att vara huvudalternativet. Men dessa bilar finns inte till salu ännu.

___________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

El-bil kan köra 40 mil utan uppladdning

Ytterligare ett bevis för att bensinbilens dagar är räknade: företaget Altair Nano har utvecklat en bil som kan köra 40 mil utan uppladdning.

Bilen är naturligtvis inte färdig för marknaden ännu. Det kommer att dröja. Men vad ska vi egentligen med den gamla bensinbilen till när det är så uppenbart att det finns fungerande alternativ? Redan nu finns biobränslen som fungerar exakt lika bra. Om några år finns batteridrivna bilar som kommer att ersätta alla bilfärder under fem mil, vilket är majoriteten av alla bilfärder.

Det intressanta med det som sker inom el-bilutvecklingen är att det råkar vara samma sak som skett med mobiltelefonerna. Batterierna blir mindre och räcker längre.

Läs mer på Processnet.

_______________
Andra bloggar om: , , . Pingat på intressant.se.