KG Hammars teologi förklarar varför antisemitiska biskopar släpps in i Svenska kyrkan

Med anledning av Uppdrag gransknings reportage om svenska kyrkor som öppnat dörren för katolska sällskapet SSPX och därmed lyckats få in en antisemitisk biskop, kom jag att tänka på ett berömt citat av förre ärkebiskopen KG Hammar:

Jag tror inte på gränssättning. Har man samma centrum behövs det inga staket. Det blir helt enkelt inte så himla viktigt var gränserna går.

Nu ser vi resultatet. Utan staket kan man inte hålla antisemiterna borta. Tack för det KG!

Med rätta frågar sig många hur kyrkan kunnat vara så blåögd att den släppt in en livs levande antisemitisk biskop, som bara till för någon dag sedan också var bannlyst av påven och inte tillåtits fira mässa i katolska kyrkans egna kyrkobyggnader.

Svaret är att man följer KG Hammars teologi om att det inte finns några staket. Det är ingen slump att det blivit så här utan resultatet av en teologi som går ut på att allas uppfattningar om Gud är rätt på samma gång. Därför har inte någon rätt att ifrågasätta någon annans sätt att tro. Den som säger: “Jag tror att du tänker fel” till någon annan kränker denne. Alla har rätt, fast på sitt sätt. Ingen har fel, och därför måste kyrkan tillåta allt.

KG Hammar är inte den ende som predikat detta budskap, utan det är tyvärr utbrett inom Svenska kyrkan. Hammar bär dock ett särskilt ansvar eftersom han som ärkebiskop mer tydligt än någon annan sett till att detta blivit Svenska kyrkans nya dogm.

Som tur är finns det ett alternativ till Hammars ideologi, och det är att vara traditionalist. Med det menas att man så långt som möjligt ska försöka att upprätthålla en teologisk gemenskap med tidigare generationer. Det betyder inte att man inte tänker nytt, men att nya idéer måste tävla med gamla. Alla idéer är inte lika bra. Allt ska därför inte accepteras. Som traditionalist är man på så vis bättre förberedd när ett konstigt katolskt sällskap knackar på dörren och vill låna kyrkan. Man vet att man kan säga nej och man vet varför.

___________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.se.