Asylreglerna lägger hinder i vägen för tolkarna

Migrationsminister Tobias Billström menar att de gällande asylreglerna duger bra också för de afghanska tolkarna. Jag håller inte med. Tvärtom är det extremt krångligt att fly till Sverige och få asyl.

Till Expressen säger Billström:

Sverige tillämpar en individuell asylprocess. Envar har rätt att lämna in en ansökan och få den prövad. Uppfyller man de kriterier för skydd som är fastställda i lagstiftningen så får man asyl i Sverige. Bedömningen av asylskälen görs av oberoende myndigheter och domstolar.

Det låter bra, men är inte det vilket vi förklarar i vår rapport. Så här funkar det:

De svenska asylreglerna är mycket komplicerade och underlättar på intet sätt för de tolkar som vill söka asyl. Varje person som vill söka skydd i Sverige måste göra det individuellt på plats i Sverige. Det är endast Migrationsverket som kan ta emot en asylansökan.

Att vända sig till den svenska ambassaden i Kabul går inte. Ambassaden kan endast utfärda visum, men visum utfärdas inte för personer som inte har för avsikt att återvända till sitt hemland. För de afghaner som vill komma till Sverige finns bara två möjligheter: att ljuga för ambassaden om syftet med att resa till Sverige eller att resa illegalt, något som är både riskfyllt och dyrt.

Enligt Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket är den största svårigheten för flyktingar att ta sig in i Europa, men även därefter väntar problem. Ett antal europeiska länder samarbetar inom Schengenområdet, i syfte att avskaffa personkontroller vid de inre gränserna. Inom detta område reglerar Dublinförordningen vilket land som ska ansvara för ett asylärende.

Det innebär att flyktingar inte själva får välja i vilket av Schengenländerna som de ska söka asyl. Har en flykting rest in illegalt i ett av dessa länder kan det bli ansvarigt för asylprövningen även om det inte var i detta land som flyktningen hade tänkt stanna. Flyktingar kan inte byta asylland inom Schengenområdet när asylprocessen väl har startat.

Det är det här som gör att vi behöver ett särskilt asylprogram för tolkarna. Det absolut enklaste man kan göra är att låta dem ansöka om asyl på ambassaden i Kabul.

Som det är nu arbetar tolkarna för svenska staten i Afghanistan. Samma stat vägrar dock ta emot asylansökningar om de inte lämnas in hemma i Sverige.

Istället måste tolkarna resa på egen hand till Sverige, vilket många av dem inte har råd med. Därtill får man inte komma till Sverige som afghan om man inte ha visum och det får man inte om man vill komma som flyktning. Svenska statens budskap är alltså: Kom inte hit.

Det är inte svårt att förstå varför tolkarna inte begriper varför Sverige är så tjyvsnålt. Jag fattar nämligen inte det heller.

___________________

Pingat på intressant.se.