Vem betalar Socialdemokraternas valrörelse?

Länge har mitt parti försvarat partiernas rätt att inte redovisa av vem man får donationer. Till sist har man ändrat sig, vilket jag välkomnar eftersom moralisk tveksam partifinansiering är ett notoriskt problem i alla demokratier. Men Socialdemokraterna vägrar fortfarande visa hela sin finansiering.

Regeringen har lagt ett förslag om att utreda frågan om anonyma donationer. Det är synd att frågan inte redan har retts ut tidigare, men bättre sent än aldrig. Socialdemokraterna borde, om de skulle leva upp till sin kritik av Moderaterna, vara med på detta. Men det är man inte. Stötestenen är nämligen att regeringen vill utreda partifinansieringen även på lokal nivå. På DN Debatt skriver justitieministern tillsammans med företrädare för de andra allianspartierna:

Vi vill att även lokala partier, partiföreningar, partidistrikt och kandidater till kommun- och landstingsfullmäktige ska omfattas av redovisningsskyldigheten. Eftersom riksdagspartiernas organisationer skiljer sig åt och ofta består av hundratals fristående föreningar, samt att man därför i dag helt saknar ekonomisk redovisning som täcker hela organisationerna, har remissvaren visat att frågan om hur en sådan heltäckande redovisningsskyldighet bör se ut behöver utredas mer grundligt.

Det är just denna del som Socialdemokraterna aldrig varit öppna med. Det är känt att LO sponsrar partiet inte bara på riksnivå utan på den lokala nivån också. Men med hur mycket vet ingen. I utredningen Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter (SOU 2004:22, s. 53) kan man läsa:

Kunskapsläget i fråga om det totala både indirekta och direkta stödet från fackföreningsrörelsen till det socialdemokratiska partiet olika nivåer över tid är ytterst bristfälligt. Det saknas i hög grad heltäckande undersökningar och uppgifter om detta.

LO har givetvis rätt att göra vad man vill med sina pengar. Det är en demokratisk rättighet. Problemet ligger i att man inte kan veta vilka påtryckningar som också kommer med pengarna. Det är samma sak som med de pengar Moderaterna har tagit emot. Om det inte redovisas öppet vem som har gett vad kan man aldrig granska vilka särintressen som vill köpa sig inflytande.

Det här är inte en höger- eller vänsterfråga. Korrputionsskandaler är legio i den demokratiska världen när det gäller partifinansiering. Syndarna har varit både höger- och vänsterpartier. Sverige har varit förskonat från större skandaler, men det beror knappast på att vi är mer moraliska än andra folk, utan förmodligen på att vi har offentligt partistöd.

_________________

Pingat på intressant.se.

M köper stöd hos S om redovisning av partibidrag

SVT:s hemsida läser jag att Socialdemokraterna plötsligt beslutat att ge upp kravet på att alla privata bidrag till de politiska partierna ska redovisas öppet. Vad? Nu när man precis har tjatat ned Moderaterna i frågan tvärvänder man.

Miljöpartiets Gustaf Fridolin ställer den enda vettiga frågan:

-Jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt om Socialdemokraterna för att få höjt partistöd väljer att släppa kravet på en lagstiftning som garanterar alla insyn i vilka som finansierar de politiska partierna, säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin till Rapport.

Är det så illa att S och M nu överger tidigare löften om att stifta en lag om att alla bidrag till partierna ska redovisas öppet? S försökte göra detta till en fråga i valrörelsen eftersom M länge vägrat redovisa sina bidragsgivare. Samtidigt har S trovärdighet i frågan varit låg eftersom man själv av hävd aldrig visar vad man får i bidrag av LO-förbunden på lokal nivå.

I våras kom dock M krypandes till korset och sa att man hade ändrat sig. Allt skulle redovisas öppet.

Men någon lagreglerad redovisning föreslog M aldrig, bara att en ny frivillig överenskommelse skulle tecknas. Det verkar vara det som S nu går med på.

Därmed får vi nog konstatera att svårigheterna med att få insyn i hur och av vem S och M får sina pengar kvarstår. Här kan man tala om att båda är lika goda kålsupare. Ingen av dem är beredd att visa hur det egentligen ser ut.