Rättshaveri omkring de afghanska tolkarna

Idag skriver advokaterna Ulf Öberg och David Loveday i SvD om att de JO-anmäler staten på grund av den skandalösa hanteringen av de lokalanställda tolkar som Sverige anlitat i Afghanistan. Frågan är efter två och ett halvt år fortfarande inte löst. Sverige har hjälpt ett antal tolkar, men inte alla. De som har blivit kvar undrar varför. Men svenska myndigheter vägrar förklara.

Callis Amid, som är svensk Afghanistanveteran, skriver på sin Facebooksida:

Idag JO-anmäls den svenska hanteringen av tolkarna i Afghanistan. Debatten om tolkarnas öde har pågått i snart tre år och uppdagat en arbetsmetodik som förknippats med hög grad av rättsosäkerhet.

Ännu har varken berörda myndigheter – Försvarsmakten och Migrationsverket – eller den svenska staten kunnat svara på en mycket rudimentär fråga; varför får vissa tolkar komma till Sverige medan andra lämnas i händerna på självutnämnda skarprättare?

Hanteringen utgör ett modernt lågvattenmärke för svensk utrikespolitik och har både försatt tolkarna i livsfara och tvingat dem att göra stora uppoffringar för att behålla livhanken.

Som när det blev känt att Försvarsmakten uppmanat tolkarna att på egen hand (och för egna pengar) söka sig till ett tredje land – exempelvis Pakistan – fullt medvetna om vilka risker tolkarna skulle vara tvungna att ta för att passera en gräns som bevakas av talibaner. En riskfylld resa som Migrationsverket nu (!) kräver att tolkarna ska genomföra om deras ärenden ska kunna omprövas.

Eller när Försvarsmakten under ett formellt samtal med en av tolkarna, helt felaktigt påstod att en ansökan om asyl innebar att den sökande aldrig fick sätta fot i Afghanistan igen.

Svenska myndigheter har utsatt kollegor till svensk militär trupp för onödiga risker. Tolkar som arbetat för Försvarsmakten har tvingats anlita människosmugglare, frihetsberövats av andra länders ordningsmakt och lever än idag i exil och under ständiga dödshot.

Särskilda risker innebär ett särskilt ansvar. Här hemma är det ingen som ifrågasätter varför poliser har ett förstärkt rättskydd eller varför ledande politiker har ett statligt finansierat livvaktsskydd. Varför kan inte tolkarna erbjudas ett särskilt skydd på samma sätt som våra poliser och politiker?

Bland oss veteraner har det självklara i frågan orsakat stor frustration; tolkarna är veteraner, varför omfattas de inte av ett särskilt asylprogram? Men vare sig alliansregeringen som orsakade den rättsliga röran eller den nuvarande tycks vilja driva ärendet i enlighet med de spelregler som kännetecknar en rättsstat.

I stället nås vi av nyheter om desperata försök att fly undan våldsverkare genom illegala och riskfyllda resor till Europa och i förlängningen Sverige. Resor till ett Sverige som varit helt beroende av tolkarna för att kunna lösa sin uppgift och där ärendehanteringen medvetet försvåras för de juridiska ombuden.

Den farsartade hanteringen måste få ett slut. Krävs det nyheter om mördade tolkar innan staten säkerställer prövning under rättssäkra former?

När jag fick höra om att Försvarsmakten skulle ha gått ut med felaktig information till de tolkar som bett om skydd bad jag om att få det SMS som försvarsmakten skickat. Det är en offentlig handling. Så här svarade Försvarsmakten en av tolkarna i januari förra året:

svartilltolkarna

I SMS:et uppmanar Försvarsmakten en tolk att åka till Pakistan eller Iran för att söka asyl där genom FN:s flyktingorgan UNHCR. Problemet är emellertid att det inte bara är att åka dit och anmäla sig. Det är fortfarande Sverige som måste godkänna vilka flyktningar som ska få komma hit genom UNHCR.

Det är skandalöst att Försvarsmakten på detta sätt gått ut med felaktig information. Det här är människor som flyr för livet. En av tolkarna trodde på vad Försvarsmakten sa och åkte till Nepal. Där hamnade han i flyktingförvar och blev hemskickad igen.

Det var den förra regeringen som skapade denna oreda. Morgan Johansson, om du läser detta, du är inte ansvarig för var Tobias Billström med flera ställde till med. Du är inte bunden av tidigare dåliga beslut. Du kan göra om och göra rätt.

___________

Pingat på intressant.se.