Årets mest nödvändiga läsning

Jag har nu läst boken ”Familjen” av Johanna Bäckström Lerneby. Jag kan inget annat än varmt rekommendera alla att läsa den. Den handlar om en kriminell familj i Angered i Göteborg. Om inte en maffia så inte långt därefter. Boken beskriver hur ”familjen” är involverad i all form av kriminalitet i området, hur många av medlemmarna är dömda för olika brott samt det som är värst av allt, hur familjen påverkar sin omgivning. I Angered törs folk inte polisanmäla medlemmar i ”familjen” av rädsla för repressalier.

Den kriminella familjen heter i boken Al Asim men har i verkligheten ett annat namn som man kan läsa om i Bäckström Lernebys reportage i Aftonbladet, som föregick boken.

Familjen är inte en maffiaorganisation, som de i Italien eller USA, som uteslutande sysslar med kriminell verksamhet. Den här familjen ska istället beskrivas som en stor släkt där flera familjemedlemmar ofta begår brott och där man håller ihop och skyddar varandra.

Ordet klan används inte i boken, men skulle mycket väl kunna göra det, för det är klanlogiken som är den organiserade logiken för dem som ingår i familjen och som man tvingar på resten av samhället. När en konflikt uppstår, t.ex. genom att unga grabbar hamnar i slagsmål, går man inte till polisen utan låter klanledaren göra upp i godo med den som det gäller.

Familjens överhuvud är osannolikt nog dessutom en imam. Bäckström Lerneby har gjort flera intervjuer med honom och han menar att det är han som håller ordning i samhället. Han hjälper polisen, menar han. Det är till honom man går när konflikter uppstår. Han medlar mellan olika grupper och ser till att konflikter inte eskalerar, och då menar han mellan familjer/grupper ej mellan individer.

Det värsta i boken är emellertid berättelsen om ”Maria” som driver ett kafé i Angered. Hon blir utsatt för utpressning. På grund av en före detta man med dåliga affärer får ”någon” för sig att hon är skyldig dem en stor summa pengar. Hot och skadegörelse följer när hon inte vill betala. Hon beväpnar sig och tar hjälp av en egen inhyrd livvakt. Till sist säljer hon och flyttar till en annan del av staden, men även där känner hon sig förföljd. Hon törs inte gå till polisen för att hon är rädd för klanen.

”Maria” finns inte på riktigt utan är en fiktiv person författaren skapat, men som sammanfattar verkliga berättelser om hur det är att driva företag i området.

Boken är verkligen läsvärd! Den är ett långt reportage från Angered, en bit av Sverige där staten tappat greppet om lag och ordning.

Boken är närmast måsteläsning för alla som intresserar sig för brottsbekämpning i Sverige, ja, varför inte alla röstberättigade medborgare i hela landet?

Vårt rättssystem bygger på att brottsoffer tryggt ska kunna vända sig till polisen, och sedan ska myndigheterna sköta resten. Brottsoffren ska i samma stund som de har gjort sin polisanmälan vara trygga. Så är det inte i Angered. Systemet har brutit ihop där.

Och det är inte kriminella ungdomsgäng som det handlar om utan en klan. Uttrycket är adekvat att använda för det är klanlogiken som styr.

Den som har läst om hur klanrättvisa går till i länder som styrs av denna logik känner igen allt. Det finns ingen individuell rättvisa utan rättvisa skipas mellan klaner där man oftast gör upp i godo för att slippa klanstrider.

Den som vill läsa om hur det gick till på vikingatiden i Norden kan exempelvis läsa Njals saga, den fantastiska isländska sagan. Den handlar nästan bara om konflikter och hur man löser dem genom att familjerna gör upp sinsemellan.

Sverige måste ta ett nytt grepp om brottsbekämpningen i områden som Angered. Tillfälliga ungdomsgäng kan man bryta upp genom att låsa in folk under lång tid, men det är svårt att låsa in en hel klan. De flesta som ingår i den är ju inte brottslingar.

Jag har inget svar just nu på hur det ska ske, men ett första steg kanske skulle vara att avveckla Angered som ett reservat för invandrare där andra lagar än Svea rikes lag gäller. Går det att rent fysiskt bygga bort förorten så att området istället får en blandad sammansättning? Ju fler band som knyts mellan dem som bor i Angered och övriga samhället desto mindre betydelsefull blir klanen. Dess makt bryts och rädslan för att anmäla klanmedlemmar till polisen försvinner.