“Otäckt” uttalande av Löfvén

I min åldersmässiga och etniska grupp, svenska män i 40 års åldern, är arbetslöseheten mycket låg. För såna som mig behövs inga kraftiga åtgärder för att höja sysselsättningen. Sverige behöver inte ta  upp stora lån och göra enorma infrastruktursatsningar för att skapa jobb, för såna som mig. Vi hittar jobb ändå.

När Fredrik Reinfeldt påpekar detta faktum får han dock veta att han är “otäck”. Stefan Löfvén tycker att det är fel att säga så eftersom det “pekar ut vissa grupper”, dvs. att Reinfeldt säger att arbetslösheten främst är ett problem för unga och invandrare.

– Jag tycker att det är otäckt att en statsminister i Sverige pekar ut vissa grupper och särar ut dem i vi och dom, säger Löfven till TT.

Själv tycker jag tvärtom att det är Löfvén som är “otäck” i det att han uppenbarligen inte kan säga det som alla rimligen vet, nämligen att arbetslösheten verkligen är högre bland unga och invandrare än resten av befolkningen, och i synnherhet i jämförelse med sådana som mig, etniskt svenska 40-åringar.

Enligt Löfvén ska man låtsas som att arbetslösheten är lika stor i alla grupper även om den inte är det, för att man inte ska “peka ut” någon grupp som problematisk. Bättre att ljuga alltså. Kan det bli mer “otäckt” än så? Att man ska ljuga om arbetslösheten?

Med Löfvéns sätt att resonera kan man inte heller sätta in åtgärder som riktar sig mot just unga och invandrare. För även då stigmatiserar man ju dem.

Det enda som inte blir stigmatiserande är att sätta in generella åtgärder för alla grupper på bred front, alltså även för personer som mig, etniska svenskar i 40-års åldern. Helsnurrigt.

_______________________

Pingat på intressant.se.