Till stöd för regeringens linje

Vår statsminister förtjänar beröm. Jag håller med om att det är till fullo orimligt att vi i Sverige, som har gjort vår hemläxa när det gäller vår ekonomi, ska ställa upp med pengar för att hjälpa dem som inte ens börjat sanera sina ekonomier.

Gärna europeisk solidaritet, men solidaritet betyder att man hjälps åt. Det är en ömsesidig handling. Sverige har också redan hjälpt länder med dålig ekonomi som Lettland, Irland och Island.

Länder som nu ropar på hjälp är Spanien och Italien. De vill att vi ska ta över en del av deras skulder. Men vad har då Spanien och Italien gjort för att hjälpa sig själva? Vad har de gjort för att visa sin solidaritet med EU?

Jag skriver det här inlägget endast för att uttala mitt stöd för mitt lands regering i de förhandlingar som nu sker i EU. Vi tänker rätt. Andra länders regeringar kommer att vara sura på oss. Därför är det viktigt att vi står på oss. Sverige har gjort sin hemläxa. Vi ska inte behöva betala extra för det.

____________________
Pingat på intressant.se.