Ingen får halsen avskuren i Finland

Finland 3 635, Irland 1 450, Norge 11 480, Polen 8 025, Portugal 445, Sverige 81 325. Siffrorna är antalet asylsökande under 2014. Det borde gå att bedriva en politik som avlastar Sverige och som styr fler asylsökande till andra länder i Europa. Ingen får sin hals avskuren i Finland. Alltså är det inte inhumant att hänvisa fler asylsökande dit.

Invandringsdebatten är alltjämt så skruvad att det är svårt att få fram ett vettigt argument. Men jag gör ändå ett försök.

Den fråga som ger ångest är: Vad händer om vi i Sverige börjar bedriva en mer restriktiv asylpolitik? Tvingar vi folk att stanna i Syrien där de riskerar att få sin hals avskuren?

Nej, inte om Sverige driver en politik som gör att asylsökande söker till sig något av våra grannländer istället, eller kanske Irland eller Portugal. Så här såg asylmottagningen ut i EU och Norge under 2014.

Asylsökande per inv
Källa: Eurostat.

 

Sveriges asylmottagning är i relativa tal långt, långt, långt större än alla andra länders. Tyskland har fått en mycket kraftig tillströmning under 2015, men som framgår av diagrammet var det inte så förra året, trots att landet i absoluta tal tog emot mest asylsökande (202 815 st). Följaktligen är det rimligt att andra länder avlastar Sverige.

Det kommer inte att ske av sig självt. Inget land kommer att höra av sig till oss och erbjuda hjälp. Tvärtom har Danmark precis beslutat att minska bidragen till de asylsökande, vilket gör att Sverige framstår som än mer attraktivt i jämförelse.

Det är glädjande att Tysklands förbundskansler Angela Merkel tänker ta upp frågan om en jämnare fördelning av ansvaret vid EU-toppmötet i september. Sveriges regering har såvitt jag vet inte sagt ett pip om saken.

Kan då Sverige göra något på egen hand? Ja, enklast är att anpassa asylsystemet så att det liknar grannländernas. Så länge villkoren för asylsökande är generösare i Sverige än Finland och Danmark så kommer Sverige att vara den stora uppsamlingsplatsen.

Sverige har inte samma regelsystem för asyl som sina grannar. I grunden finns samma lagar och konventioner, men tillämpningen skiljer sig åt.

Fortfarande är det många i vårt land som har svårt för att säga att de är för en minskad asylmottagning. Risken för att man ska bli kallas rasist finns där alltjämt även om den inte är lika stor som den var tidigare. Det påstås också felaktigt att om man argumenterar för ett minskat asylmottagande så kommer det att spela SD i händerna. Det finns inget stöd i statsvetenskaplig forskning att det skulle vara så.

Jag har också noterat att det finns många liberaler därute som tycks vara helt likgiltiga inför SD:s snabba tillväxt. De har bitit sig fast i sin egen retorik om att “försvara öppenheten” och ignorerar alla de hot ett starkt SD för med sig.

Jag har istället argumenterat för att man ska SD som ett problem i sig som också måste hanteras. SD har en ideologi som i grunden är osund där man gör en stor sak av att det finns “svenskar” och “icke svenskar”, vilket skapar splittring i ett samhälle som behöver sammanhållning. SD är också ett parti för höga skatter och höga bidrag. Partiet driver även samma företagsfientliga linje när det gäller företag i välfärdssektorn som vänsterpartierna.

Om alliansen inte driver en politik som tar ifrån SD initiativet kommer partiet att ligga på omkring 20 procent i opinionen för all framtid. Därmed omöjliggörs allt vad en liberal ekonomisk politik heter. Det kommer inte att finnas ett parlamentarisk underlag för det.

_______________________

Pingat på intressant.se.

 

 

Finlands sak är inte Rysslands

Idag på Aktuellt fick jag höra om att Ryssland låtit förklara att ett finskt medlemsskap i Nato är ett hot. Finland ska skrämmas till att inte gå med i Nato. Ytterligare ett skäl för såväl Finland och Sverige att verkligen gå med i Nato, således.

Stora länder ska inte bestämma över små länders utrikespolitik bara för att de är stora. Tyvärr tycker sig dock stora länder ha den rätten. Historien visar det tydligt.

 

När så stora Ryssland ånyo försöker bestämma över sin lilla granne Finland är det viktigt att protestera. (Läs Hufvudstadsbladet.) Ryssland är historiskt sett en stormakt. Idag är landet inte alls lika starkt som det var när Sovjetunionen fanns eller som det var på tsardömets tid. Men viljan att vara en stormakt finns hos Putin och hans kompisar. Ambitionen finns där.

Den ryska regimen lever också i föreställningen att Ryssland har rätt till en “intressesfär”, dvs. att man har rätt att lägga sig i sina små grannländers utrikespolitik. Georgienkriget visade att detta inte bara var prat.

Ryssland ogillar Nato av nostalgiska skäl. Minnet av kalla kriget finns kvar, och USA ses, om inte som en dödsfiende, ändå som en skurk. Att länder som Polen och Estland blivit Natomedlemmar svider i nostalgikernas själar. Utifrån denna kvarlevande kalla krigsmentalitet blir det viktigt att förhindra att också Finland går med i Nato.

Alltså bör Finland verkligen gå med i Nato. Stora länder ska inte bestämma vilken utrikespolitik små länder ska ha. Särskilt inte stora odemokratiska länder. Att gå med i Nato är ett sätt att få slut på detta ofog. Den dag Sverige och Finland är med i Nato är det slutjafsat. Ryssland törs tjafsa med Finland, men inte med Nato. Det är det som är skillnaden mellan att vara med och inte vara med.

_______________________

Pingat på intressant.se.