Har vi rätt personer i försvarsutskottet?

– Jag har inte haft någon sådan information i utskottet de senaste två åren. För min del har jag utgått ifrån att man har 24 timmars beredskap, säger Peter Hultqvist, till Svenska Dagbladet om nyheten att försvarsmakten inte har incidentberedskap dygnet runt, året runt.

Kent Harrskog, f.d. flygvapenchef säger till TT:

– Det är märkligt om de är överraskade, det är ju de själva som bestämt att vi ska ha fyra divisioner. Riksrevisionsverket konstaterade i fjol att två av dem har för lite personal för att kunna användas. Ska man ha två plan i beredskap dygnet runt, året runt, så räcker inte resurserna.

Vad är det egentligen för politiker vi har i försvarsutskottet? Det här är inte första gången ledamöterna tycker sig vara tagna på sängen. Det var likadant när det visade sig att svenska trupper hade varit indragna i alltmer intensiva eldstrider i Afghanistan (SvD). Visserligen var försvarsmakten mycket sparsam med information om vad som faktiskt hade hänt men ingen i Försvarsutskottet hade alls begärt några rapporter på flera månader.

Så här dåligt får det inte vara. Det är inte mycket ledamöterna i Försvarsutskottet kan göra för att styra över försvarsmakten. Det är regeringen som styr. Riksdagsledamotens uppgift är istället att hålla ett vakande öga på vad regeringen och försvarsmakten gör. Det är att vara informerad om sakernas tillstånd som är själva uppgiften för ledamöterna.

Jag tycker att det därtill är extra viktigt just när det gäller de utskott som övervakar statens våldsanvändning och där mycket måste ske under sekretess. Allmänheten är också en viktig granskare av staten, men just när det gäller de hemliga delarna måste vi använda oss av ombud. Det är riksdagsledamöterna som ska vara dessa ombud. Har vi rätt ombud? Tveksamt.

_______________
Pingat på intressant.se.