Missionerande genusföretagare

Idag åt jag frukost hos Genusföretagarna. Jag visste inte att det fanns en sådan organisation. Blev nyfiken och var tvungen att gå dit.

Genusföretagarna är en branschorganisation för genuskonsulter. Ämnet som diskuterades var yrkesrollen som genusvetare. Vad gör en sådan egentligen? Finns det en marknad för genusvetare?

Uppenbarligen finns det en marknad som för att försörja kanske så mycket som 200 konsulter i Sverige. Men det framkom också att de allra flesta som har läst en genusvetarexamen, som alltså har gått ett helt universitetsprogram inriktat på genusfrågor, jobbar med annat.

Det var roligt att få en inblick i denna värld. Men man fick ju också sina fördomar bekräftade. Genusföretagarna drivs av ett engagemang att utradera orättvisor mellan könen. Problemet är bara att de vill sälja en hel ideologi samtidigt.

Gemensamt för företagarna var att de på något vis ser sig som missionärer och att det egentligen bara är obildning hos mottagarna (kunderna) som gör att de inte vill ta till sig budskapet. En av konsulterna berättade att hon hade sålt in sin tjänst under beteckningen ”näringslivsutveckling” eftersom ordet genus var svårsålt.

Intressant var det, som sagt, och jag önskar Genusföretagarna lycka till, men jag känner inte att jag som potentiell kund blev sugen på att beställa något. Jag kan som chef eller som politiker tänka mig att beställa hjälp för att effektivisera jämställdhetsarbetet, men det ideologiska paketet, missionen och andan att vi vet bäst, och att det måste vara något fel på alla som inte tycker som vi, är avskräckande. Tyvärr.

________________
Pingat på intressant.se.