Behöver vi nya JAS?

Anna Dahlberg kommer med ett välskrivet varningsord i Expressen: “En gigantisk industrisatsning på uppskattningsvis mellan 30 och 50 miljarder är på väg att förverkligas – utan någon debatt. Hur är det möjligt?” Jag undrar samma sak.

Jag har ännu inte bestämt vad jag har för uppfattning om huruvida Sverige bör investera i nya JAS, även kallat “Super-Gripen” eller inte. Flygplanet blir om det byggs ett helt nytt, större och bättre, flygplan. Planet finns inte ännu utan kommer bara att utvecklas om Sverige vill ha det. Schweiz är en intresserad köpare av nya JAS, men allt hänger ändå på vad vi gör med våra skattemedel.

De flesta upphandlingar av försvarsmateriel sker utan någon debatt, eftersom det som regel rör sig om rent tekniska frågor. JAS är dock annorlunda på grund av de gigantiska investeringar som krävs.

Royal Thai Air Force Gripens in formation
Thailändska flygvapnet använder Gripen.

Jag har tre frågor om JAS, som jag inte har något bra svar på. Om jag var riksdagsledamot skulle jag kräva svar på dem innan jag gick till beslut.

För det första: Varför ska JAS betalas genom försvarsbudgeten? JAS är till stor del ett rent industripolitiskt projekt. Jag har hört ekonomer som talar om att projektet har gått med samhällsekonomisk vinst flera gånger om. Men då bör ju hela paketet finansieras genom näringsdepartementet, eller? Vissa försvarsanalytiker hävdar att resten av försvaret utarmas på grund av JAS. Pengar som skulle kunna gå till löner för nyanställda soldater går till SAAB. Är det väl använda försvarsmedel?

För det andra: Vilken typ av flygstridskrafter behöver vi för bevakningen av vårt territorium? Någon form av stridflyg behöver vi, men det måste faktiskt inte utföras med svenska flygplan. Faktum är att inte ens svenska flygvapnet behöver stå för all bevakning. Gegrafiskt sett kan det inte råda något tvivel om att det vore mycket enklare att bevaka Skandinaviska halvön tillsammans med Norge. Om vi vill kan vi utan problem slå ihop våra två flygvapen och använda oss av amerikanskt flyg, t.ex. Joint Strike Fighter, som är den amerikanska konkurrenten till JAS, som Norge använder  kommer att använda inom en snar framtid. Varför är detta inte en billigare och smartare lösning?

För det tredje: Anna Dahlberg frågar varför Sverige ska investera miljarder i en bransch som inte verkar vara lönsam. Det är få länder som har köpt JAS, eller som leasar flygplanet. Vi har inte ens lyckats sälja det till våra grannländer. Hur mycket nationell prestige finns det i den här frågan? Måste vi ha en svensk stridflygplanstillverkare? Huvudägare till SAAB är Investor, men företaget drivs nästan som en del av staten, i alla fall när det gäller JAS. Men måste SAAB vara svenskägt? Tänk om det finns länder som vill vara med och utveckla nya JAS om de får vara med och äga SAAB?

En sak vet vi dock säkert. Vi behöver inte ett hemtillverkat stridsflygplan för att upprätthålla vår neutralitet, eftersom Sverige upphörde att vara neutralt 1992, för 20 år sedan. JAS-projektet drogs igång under kalla kriget då Sverige ville vara neutralt mellan Warsawapakten och Nato. Sen dess har dock mycket hänt.

___________________

Pingat på intressant.se.