Ett brutet avtal med Saudiarabien gynnar Iran

Utrikespolitiska avväganden är i vissa fall betydligt svårare än inrikespolitiska. Man kan behöva göra överenskommelser med diktaturer, inte för att man ursäktar dem, utan för att något värre kan uppstå om en överenskommelse inte finns. Jag ser det inte som en förlust att vi slipper Saudiavtalet, men i princip skulle jag kunna tänka mig att bevara det också.

Ska en demokrati som Sverige sälja vapen till en diktatur som Saudiarabien? Den spontana tanken är nej. Men hur ska man göra om en annan diktatur tjänar på ett sådant ställningstagande? I Mellanöstern är det tyvärr så. Det som är dåligt för Saudiarabien är bra för Iran. De två länderna är fiender. Genom att bryta avtalet med Saudiarabien gynnar vi Iran. Detta är mycket problematiskt eftersom Iran är en värre diktatur än Saudiarabien.

Iran är ett land som avrättar fler människor än Saudiarabien. Iran är det land som avrättar flest människor per invånare i världen. Det råder ingen yttrandefrihet, ingen religionsfrihet, ingen demokrati. Kvinnor förtrycks på samma sätt som i Saudiarabien. Iran stöder terrorister som Hamas och Hizbollah. Iran stöder Assadregimens krig. Iran kontrollerar den shiitiska milisen i Irak. Iran utvecklar kärnvapen och vill utplåna Israel.

Gör då inte Saudiarabien samma sak? Det är alldeles sant att Saudiarabien är ett mycket dåligt land. Men det är ändå så att Iran är sämre. Saudiarabien stöder inga terrorister. Landet håller fred med Israel och utvecklar inte kärnvapen. Saudiarabien är också ett av de länder som är absolut nödvändigt att ha med i den koalition som ska bekämpa Islamiska staten i Syrien och Irak.

Saudiarabien är en diktatur. Landet avrättar människor. Det finns ingen respekt för mänskliga rättigheter. Kvinnor förtrycks. Landet har också försett världen med den extrema tolkningen av islam som kallas wahabismen som är grunden för mycket av den islamistiska extremismen. Många enskilda saudier skänker också pengar till Islamiska staten, vilket är ett stort problem som saudiska staten inte har kunnat komma tillrätta med. Många jihadister kommer även från Saudiarabien.

Det här rör sig alltså om två mycket otrevliga länder. Ska Sverige alls ha någonting att göra med dem överhuvudtaget?

Jag har inte formulerat en tydlig ståndpunkt i denna frågan, men det jag vänder mig mot är att det skulle vara moraliskt felaktigt att sälja vapen till Saudiarabien, eftersom ett avbrutet avtal är något som gynnar Iran. Det går inte att bara se till hur Sverige ska hantera ett land i taget. Här finns en maktbalans mellan två diktaturer. Och nu när regeringen väljer att säga upp avtalet kommer detta att gynna Iran, en värre diktatur än Saudiarabien. Var ligger moralen i det?

Det bästa vore givetvis att vi slapp ha med dessa regimer att göra över huvud taget. Men demokratier i Mellanöstern är en bristvara. I Syrien och Irak har dessutom en galen terrororganisation etablerat sig och utropat en ny stat, Islamiska staten, en helvetesmaskin. Ett samarbete med Saudiarabien är nödvändigt för att kunna slå ned denna rörelse. Det går inte att bara säga usch och fy till Saudiarabien och tror att man har löst problemet. Hur mycket man än må ogilla regimen i detta land är ändå Iran och Islamiska staten värre.

___________________
Pingat på intressant.se.