Tankesmedjan Frivärld får mig som chef

Jag har fått ett nytt jobb. I april tillträder jag tjänsten som chef för tankesmedjan Frivärld. Det ska bli mycket spännande.

Frivärld är en nystartad tankesmedja som endast funnits på experimentstadiet under det knappa år som verksamheten har pågått. Den finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv, vilket är samma stiftelse som står bakom tankesmedjan Timbro. Frivärld är dock en egen organisation.

Syftet med Frivärld är att få fart på den utrikespolitiska debatten, med idéer hämtade ur den borgerliga sfären. De utrikespolitiska frågorna har på något oklart vis kommit att sjunka i status, trots att världshändelserna påverkar vårt land mer än någonsin. Det är olyckligt om utrikespolitiken blir ett andra rangens politikområde.

Som chef för Frivärld får jag nu chansen att skapa en ny arena för utrikespolitisk debatt. Frivärld är en tankesmedja, och har således inget politiskt program i egentlig mening, men syftet är tydligt politiskt. Vi tror att idéer om fred, demokrati, mänskliga rättigheter, och inte minst ett fritt näringsliv och fri handel, är bra för såväl för vårt land som världen i stort. Jag ser fram emot att börja på mitt nya jobb.

Jag fortsätter naturligtvis att blogga här som vanligt. Enda skillnaden är att jag nu också kan skriva fritt om misslyckade vapenaffärer med Saudiarabien och andra frågor som har legat mitt jobb på FOI nära. Också det ser jag fram emot. Vapenexporten är just en sådan fråga som Sverige på något konstigt vis har glömt att diskutera, trots att försvarsindustrin är en av landets viktigare näringar. Bättre exempel än så finns inte för varför vi måste få upp de utrikespolitiska frågorna på dagordningen.

____________________
Pingat på intressant.se.