Hemma från Almedalen

Med över 1800 schemalagda aktiviteter plus säkerligen ett hundratal andra evenemang utanför det officiella programmet kan man inte säga att Almedalsveckan bara är en cirkus. Jag var där för första gången i år. Det var större och bättre än vad jag trodde.

Ryktet om att Almedalsveckan bara handlar om att gå på mingel, äta och dricka gratis, och festa loss är kraftigt överdrivet. Minglandet och festandet spelar visserligen en stor roll, men faktum är att kl 8-17 är det seminarietid och inget evenemang som jag har besökt har haft dåligt med publik.

Makthavare_Almedalen_MP_DSC6419
Almdalen i Visby. Foto: Tobias Björkgren.

Jag förstår därför inte kritiken. Det kan rimligen inte vara ett problem att företrädare för alla möjliga organisationer, myndigheter eller företag träffas för att diskutera samhälleliga angelägenheter.

Almedalsveckan har också en finess som ingen annan större konferens av liknande slag har, nämligen att alla partiledare är dittvingade. Detta får till följd att alla andra ledare i det politiska Sverige också anser sig manade att komma. Således samlar Almedalsveckan ministrar, generaldirektörer, fackordföranden, företagsledare osv. En gång per år tvingas det politiska ledarskiktet att åka till Visby för att gå seminarier, träffa varandra och svara på frågor om vad det egentligen gör om dagarna. Jag kan inte se att det är ett problem. Tvärtom. Det är så här en demokrati ska fungera. Ledarna ska inte kunna gömma sig. De ska tvingas ut ur mötesrummen och konfronteras av medborgarna.

Jag måste också uttrycka mitt gillande av det spontana och oreglerade i Almedalsveckan. Det finns ingen organisation som bestämmer vem som får komma dit. Alla som vill arrangera något får fixa sin egen lokal och sin egen marknadsföring. Det finns ett officiellt kalendarium och den som vill ha ett utställningstält på kommunens mark måste självklart ha tillstånd till det. Men seminarierna arrangeras i alla möjliga lokaler. Exempelvis hölls seminarieserien Försvarspolitisk arena i ett vanligt (om än stort) garage. Allt sker på vars och ens eget initiativ. Vi har ju mötesfrihet i vårt land och det är så seminarieaktiveteterna har vuxit fram. Ingen kan portas.

Jag gillar det eftersom man i alla andra sammanhang vet att det finns en “grindvakt” som bestämmer vad som passar in och vad som inte gör det. Men Almedalsveckan har ingen redaktör som bestämmer vad publiken ska få ta del av. Det finns ingen mäktig programdirektör som bestämmer vad som ska “sändas” eller inte. Almedalsveckan är public service live – på riktigt. Och det är precis så fri diskussion i en fri demokrati ska fungera. Jag vet ingen annan konferens i Sverige som fungerar på samma fria vis.

_____________________

Pingat på intressant.se.