Rösträtt för alla!

Jag tycker att en familj som består av fyra personer ska ha fyra röster i riksdagsvalet. En familj med två personer ska ha två röster. Det tycker jag är rättvist. Men konstigt nog är jag ännu ganska ensam om denna åsikt.

Idag skriver mina åsiktsfränder, en grupp barnläkare, på DN Debatt om varför barn ska ha rösträtt:

På politikens marknadsplats är i realiteten väljarnas röster viktigare än ideologierna. I praktiken måste alltså de röstberättigades behov ställas i främsta rummet. Om barn fick en politisk röst via ombud, alltså genom sina föräldrar eller vårdnadshavare, skulle man få två miljoner nya röster att kämpa om. Barn behöver få en politisk röst och möjlighet att därmed hävda sina behov. Särskilt nödvändigt är det i europeiska länder med en förändrad, snart omvänd befolkningspyramid, där de röststarka äldre med alla sina behov blir viktigare än barnen.

På den tiden kvinnor inte hade rösträtt tävlade politikerna inte om deras gunst. Kvinnors intressen beaktades därför inte. Att det skulle vara annorlunda med barn som också saknar rösträtt är inte troligt.

Hur ska då barn ges lika inflytande som vuxna? Jo, genom att tillåtas rösta. Nu har inte barn tillräckliga kunskaper för att kunna göra informerade val. Men tänk att det finns många vuxna som inte heller har det. När jag forskade i saken uppskattade jag att omkring 25-30 % av väljarkåren har extremt dåliga kunskaper om politik. Men de får rösta ändå.

Man kan också tänka sig att föräldrarna hjälper sina barn att rösta. Föräldrarna kan agera ombud. Att rösta genom ombud är mycket vanligt i alla andra sammanhang än just riksdagsval. Faktum är att hela det representativa systemet som vår demokrati är uppbyggd omkring vilar på en tanke om att rösträtten ska kunna delegeras. Vi röstar ju fram riksdagsmän som röstar fram lagar åt oss. Vi röstar inte fram några lagar själva. Vi låter ombuden rösta åt oss.

På så vis kan vi skapa ett system som gör att en familj på fyra, mamma+pappa+två barn, får fyra röster, medan en familj utan barn, man+kvinna, får två röster. Idag är det inte så. Idag får en familj på fyra personer bara två röster.

Här kan man läsa mer om diskussionen om rösträtt för barn i Tyskland: http://de.wikipedia.org/wiki/Kinderwahlrecht.

Det finns en växande diskussion om rösträtt för barn. Jag råder den som vill göra sig löjlig över frågan att läsa lite om ämnet först.

____________________________
Pingat på intressant.se.