Nyval bättre än folkomröstning

Även om det skapar panik hos många har jag förståelse för Giorgios Papandreous begäran om folkomröstning. Det är oklart var folkopinionen egentligen står. Men rätt metod hade varit nyval, inte folkomröstning.

Det grekiska folket måste inte bara göra något åt sina ekonomiska problem utan också sina politiska. Den situation som har varit de senaste månaderna med strejker och demonstrationer är ohållbar. De styrandes legitimitet är ifrågasatt.

Samtidigt har vi ingen aning om vad den samlade viljan är hos det grekiska folket. “Folket” är inte de som bor i Aten och inte har något bättre för sig om dagarna än att demonstrera. I det här läget är det därför klokt att låta folket gå till valurnorna för att ges chansen att yttra sig.

Folkomröstning är dock ett mycket otympligt politiskt instrument. Det är omgivet av en aura av “äkta demokrati”, men det är en chimär när man ser till hur detta instrument har använts i praktiken. Typexemplet på en dåligt genomförd folkomröstning som skapat långsiktiga låsningar i politiken är den svenska omröstningen om kärnkraft 1980.

Nyval till parlamentet är därför bättre. Alla vet vilken huvudfrågan skulle vara vid ett sådant val. Men de valda företrädarna skulle ges ett friare mandat. Det kommer att behövas. Det är många förhandlingar som ska genomföras, såväl inom Grekland som mellan Grekland och andra länder. I det läget är det inte bra om folkets företrädare är bakbundna av en folkomröstning.

Vad det grekiska folket behöver är förtroendevalda som de litar på agerar i deras intresse. Just nu är det oklart om de har detta. Därför behövs det verkligen en omröstning av något slag, men som statsvetare vill jag verkligen rekommendera nyval istället för folkomröstning. Det är demokratiskt sett smartare, helt enkelt.