Nästa chockerande besked om Seglora smedja

Helle Klein petas som krönikör i Kyrkans tidning. Kanske inte helt oväntat. Men det intressanta är inte petningen utan vad hon skriver på Seglora smedjas hemsida (Ahlberg är Kyrkans tidnings chefredaktör):

Anders Ahlberg beskriver Seglora smedja som en ”offensiv aktör med kyrklig finansiering”. Med tanke på Kyrkans tidnings och Berlings Press AB:s väldiga resurser med Svenska kyrkan som huvudägare blir det direkt patetiskt att jämföra med Seglora smedja som får 150.000 kr i organisationsbidrag av Stockholms stift och inget stöd alls till vår nättidning.

Seglora smedja får INGET STÖD ALLS för sitt bloggande!

Har ni hört något så förfärligt? Helle Klein är tvungen att sitta och blogga på sin fritid. Jag är chockad.

__________________________
Pingat på intressant.se.

Om min påstådda aggressivitet

Seglora smedja har upptäckt mitt blogginlägg, där jag uppmanar alla som ska gå i mässan någonstans i Stockholms stift på söndag, att hoppa över kollekten denna gång. Jag tycker inte att kyrkan ska sponsra politiska kampanjorganisationer.

Tack vare denna åsikt har jag av Seglora smedja utnämnts till “aggressiv högerdebattör”, vid sidan av Ola Mårtensson på Västerviks-Tidningen:

Västerviks-tidningens politiska redaktör, Ola Mårtensson, skrev på ledarplats om ”vänstersmederna” och försökte nagla fast Smedjans granskning partipolitiskt, något som flera debattörer på högerkanten gjort. Dessa aggressiva högerdebattörer uppmanar också folk att vägra ge kollekt till Seglora smedja nu på söndag då halva Stockholms stiftskollekt tillfaller Smedjan.

(Jag omnämns inte men jag länkas till.)

Visst, jag är höger, det erkänner jag, vilket jag inte heller är särskilt ledsen över. Men aggressiv?

Varför är man aggressiv om man inte vill att ens kyrka ska sponsra en socialdemokratisk tankesmedja vars debatteknik går ut på att hävda att meningsmotståndarna berett marken för massmördaren Anders Behring Breivik?

Seglora smedja menar att det finns ett “sammanhang“. Och att det är detta “sammanhang” som visar att det finns en koppling mellan dem som vill diskutera etiska dilemman omkring abort, regeringens sjukförsäkring eller kritisera Ship to Gaza och högerextremism.

Jag håller inte med om att det finns ett sådant “sammanhang”. Man öppnar inte dörren för högerextremism bara för att man vill diskutera abortfrågor, Ship to Gaza eller regeringens sjukförsäkringsreform.

Att anklaga andra för att bereda marken för högerextremism, och i förlängningen massmord som det som Breivik genomförde, är en ganska allvarlig anklagelse. Det är som att kalla någon för nazist. Om man gör det bör man kunna belägga detta med uttalanden som faktiskt visar vederbörande hyser extrema åsikter.

Seglora kan inte visa upp några sådana uttalanden. Istället påstår man att abort, regeringens sjukförsäkringsreform och Ship to Gaza, utgör ett “sammanhang”. Det duger inte. Det är att försöka anklaga någon för att vara nazist genom indicier, men det vet alla som har sett en amerikansk rättegångsfilm att “circumstantial evidence” är en dålig form av bevisföring.

Seglora är en fri opinionsbildande organisation i ett fritt land. De får anklaga vem de vill för att vara nazist. Men jag tycker som sagt inte att min kyrka ska understödja den typen av aktiviteter med pengar. Och jag tycker inte att det är en “aggressiv” åsikt.
___________________________
Pingat på intressant.se.

Här är listan över moderna kätterier

Som en uppföljning på mitt förra blogginlägg kommer här ett citat som förklarar vilka åsikter man inte bör hysa om man inte vill bli stämplad som högerextremist av Helle Klein med kolleger på Seglora smedja:

I spåren av imam-debatten startade Annika Borg och prästkollegan Christer Hugo bloggen Kristen Opinion, flankerade av Johanna Andersson som gästskribent. De har under bloggens karriär ställt sig frågande till påskuppropet, tagit upp de etiska problemen med aborter, de har kritiserat kyrkans politiska korrekthet, i ett flertal artiklar har de kritiserat Ship to Gaza och Palestina, de har föreslagit att vi ska göra oss av med ordet ”islamofobi” (stödda av den liberala tänkaren Caroline Fourest som även Humanisterna och Axess håller fram), de har gjort notiser om hur kristna förföljs av muslimer, Borg har kallat journalisterna Schibbye och Persson för naiva och med dålig verklighetsuppfattning, och ifrågasätter också St Paul’s Cathedral’s hjälp till aktivister i Occupyrörelsen. Bloggen kritiserar ofta genusfrågor, som kallas ”pseudoproblem” och ”genusextremism”.

Alltså om du säger något kritiskt om:

1. Påskuppropet (dvs. kyrkornas kritik av regeringens sjukförsäkringsreform).
2. Etiska problem omkring aborter.
3. Kyrkans politiska korrekthet.
4. Ship to Gaza.
5. Islam.
6. Förtryck av kristna i muslimska länder.
7. Journalisterna Schibbye och Persson.
8. Occupyrörelsen.
9. Genusfrågor.

…så är du dömd. Du har då hjälpt nästa Anders Behring Breivik att begå massmord.

Kom ihåg att det räcker med att ens tala om dessa saker för att du ska vara dömd. Om du ens “tar upp” etiska frågor omkring abort så är du ond.

________________________________
Pingat på intressant.se.

Vägra ge kollekt på söndag

För första, och förhoppningsvis enda och sista, gången tänker jag uppmana till att vägra ge kollekt på söndag – för alla som går i mässan i Stockholms stift. Ge inga bidrag till politiska kampanjorganisationer. Ge inga pengar till fiendskap och splittring.

Seglora smedja, som ska tilldelas en halv stiftskollekt på söndag, skulle bli en kristen tankesmedja. Istället har det blivit ett politiskt kampanjorgan där man ser det som en av sina viktigaste uppgifter att anklaga andra för att vara i det närmaste högerextremister. Märkligt nog ses Annika Borg, präst och teol. dr, som en huvudfiende. Borg ingick i alla fall i ett tidigare skede i något som hette Seglora Akademi.

Ledare för Seglora smedja är Helle Klein, före detta politisk chefredaktör på Aftonbladet. Det sas redan från början att Seglora skulle bli ett socialdemokratiskt kampanjorgan inom kyrkan. Nu vet vi att det också var så det blev.

På Segloras hemsida publicerades i torsdags en lång artikel där man säger sig ta ett helhetsgrepp på den debatt som förts inom delar av Svenska kyrkan under året. Artikeln bevisar hur tanksmedjan har blivit en bunker. Inga frågor diskuteras i sak, utan istället beslår man sina meningsmotståndare med att citera “fel” personer, “orena” människor. Ett exempel på en “oren” människa skulle vara bloggaren Tanja Bergkvist.

Inte oväntat landar argumentationen till sist i att meningsmotståndarna har öppnat dörren in till samhällets finrum för högerextremismen. Det är inte Annika Borgs fel att Anders Behring Breivik anställde massmord på unga socialdemokrater i Norge, men på något sätt är hon medskyldig i alla fall, tycks man mena.

Varför har Stockholms stift beslutat att alla kyrkor i stiftet ska skänka sina kollekter till denna organisation? Man får visserligen bara en halv stiftskollekt, men ändå, varför ska Stockholms alla kyrkor skänka pengar till en politisk kampanjorganisation?

Seglora smedja har precis som alla andra organisationer i vårt land frihet att skriva vad man vill. Kyrkan har rätt att skänka pengar till vilka kampanjorganisationer man vill. Men jag har också rätt att skänka pengar till vad jag vill. Om jag gick i mässan i en Stockholmskyrka på söndag skulle jag därför inte lägga några pengar i kollekten. Jag uppfattar Seglora smedja som en politisk kampanjorganisation. Jag tycker inte att det är kyrkans uppgift att sponsra sådana organisationer.

(Tack till Ola Mårtensson och Martin Edgélius som gjorde mig uppmärksam på denna konstiga artikel.)

____________________________
Pingat på intressant.se.