Försvaret klarar sig mindre än en vecka

Att ÖB skulle ha röjt försvarshemligheter måste vara veckans löjligaste påstående. Vad han sagt är att Sverige lagom till 2019 kommer att ha ett försvar som klarar sig en vecka om riksdagen skjuter till extra pengar. “Enveckasförsvaret” som debatterats de senaste veckorna finns inte än. Idag skulle vårt försvar klara sig mindre än en vecka.

Överbefälhavare Sverker Göranson.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand på Åklagarmyndigheten, som har hand om “säkerhetsmål”, alltså brott som berör rikets säkerhet, har uppenbarligen ingen aning om vad han pratar om:

…det är klart att en främmande makt, som har intressen gentemot Sverige som inte är helt igenom positiva, har en väldigt stor nytta av en sådan uppgift.

Nej, inte alls. Ty om Lindstrand hade kollat upp vad ÖB hade sagt innan han gick ut med detta i pressen så hade han förstått att det Sverker Göranson sade handlar om hur försvaret kommer att se ut 2019 (Läs: Annnika NC, Wiseman, ÖB:s skrivna Sälenanförande samt Twitterflöde 1 och Twitterflöde 2 med Erik Lagersten, Försvarsmaktens informationschef).

Jag erkänner att jag själv inte riktigt förstod vad det var ÖB syftade på när han talade om att försvaret bara skulle stå sig en vecka. Även den vanligtvis insatte försvarsreporten Mikael Holmström missade detta i sin första intervju med ÖB, den intervju som startade hela debatten.

Den nyhet som ÖB släppte till pressen precis före nyår var att försvarets kapacitet inte kommer vara starkare än att det klarar av en konventionell attack mot Sverige i en vecka, om det sker mot ett mål, alltså en stad eller landområde, när försvarsreformen som nu pågår är klar, vilket alltså blir 2019. Men! Bara om försvaret också får mer pengar.

“Enveckasförsvaret” som åklagaren alltså tror är en försvarshemlighet har ingenting med vår nuvarande försvarsförmåga att göra, utan endast vad vi skulle kunna klara av om riksdagen skjuter till extra medel.

Hur är det då med vår försvarsförmåga just nu? Den är mindre än en vecka. Försvarsreformen, den som förre försvarsministern sjösatte 2009, där man beslöt att avskaffa värnplikten, har bara börjat. Dessförinnan hade Sverige egentligen inga omedelbart gripbara styrkor alls. Allt var styrkor på pappret som skulle kallas in om situationen så krävde.

Men efter Georgienkriget 2008 började svenska försvarspolitiker att tänka om. Då började man fundera på om vi inte behövde en stående styrka som man skulle kunna sätta in omedelbart. Därav försvarsreformen. Denna stående och snabbt gripbara styrka finns dock inte än, vilket alltså betyder att vi idag har en försvarsmakt som inte klarar av ens en vecka.

Ja, det här är lite rörigt, och jag kan inte allt så bra själv i den märkliga historia som heter det svenska försvaret.

För ytterligare en aspekt måste läggas till och det är att Sverige kanske ändå inte behöver mycket mer än en veckas försvarsförmåga. Varför det? Jo, för den enda militärmakt som skulle kunna komma på att attackera Sverige är den ryska, och det vi vet om Ryssland är att detta land inte har varit i krig med oss sedan 1809, och det vore politiskt vansinne av Ryssland att attackera ett fredligt EU-land.

Så vad bråkar vi om? Finns det ingen fiende kan man knappast vara arg över att försvaret bara skulle klara en vecka, eller?

Jo, så kan man resonera om man tänker sig att försvarets enda uppgift är att försvara Sverige mot Ryssland. Men allt handlar inte om Ryssland, inte heller om krig, trots att det är försvarsmakten vi talar om.

Ett vikigt skäl till att ett land behöver en militär, men som ofta glöms bort, är att man tack vare sitt försvar inte utsätts för påtryckningar av andra stater med större försvarsmakt och tveksam moral. Världspolitiken är lite som en skolgård. Det gäller att hålla mobbarna borta. Det gör man genom att antingen skaffa sig kompisar (dvs. gå med i en allians) eller skaffa sig vapen så att de stöddiga grabbarna förstår att det inte är någon idé att jäklas med en.

Barnsligt? Absolut! Det finns inget som är så barnsligt som världspolitken. Men eftersom världen är full med barn med vapen så måste man hantera den situationen. Det finns ingen världsmorsa som håller ungarna isär.

Det är i det perspektivet som debatten om “enveckasförsvaret” ändå blir meningsfull att föra. För vi har inga kompisar som hjälper oss att hålla de stöddiga killarna på avstånd. Vi är inte med i någon allians. Men vi har inget starkt försvar heller. Vi har ett försvar som bara ska klara sig en vecka – 2019 – om riksdagen skjuter till tillräckligt med pengar.

___________________
Pingat på intressant.se.