Göran Lambertz bör hålla tyst

Vanligtvis gillar jag Göran Lambertz, som jag tycker har gjort storartade insatser för rättsväsendet och för den allmänna folkbildningen när det gäller juridik. Men det finns tillfällen då det är en skyldighet att inte tala, även om det tränger på. Thomas Quick-härvan är ett sådant.

Göran Lambertz är som bekant justitieråd, dvs. domare i högsta domstolen. Här är han av regeringen satt att vara en av 15 som ska vara Sveriges yttersta garant för rättssäkerheten. Jag gillar att han sitter där för han är som sagt en folkbildare och högsta domstolen är alldeles för anonym, med tanke på vilken oerhörd makt den har.

I just Thomas Quick-härvan bör han dock vara tyst tills ärendet hamnar på domstolens bord, om det nu kommer att göra det. Och hamnar det inte där ska han hålla tyst så länge han är domare i HD.

Lambertz har lagt sig i Quick-debatten eftersom han granskade fallet när han var Justitiekansler. Men sedan dess har han blivit justitieråd.

Nu har jag inte koll på juridiken i Quick-härvan, men möjligheten till resning finns ju om det är så att helt ny bevisning kommer till. Det är något besvärande att ett justitieråd kliver ned från sitt podium och debatterar med journalister, advokater och åklagare, och med bestämdhet hävdar hur fakta i målet ska tolkas.

Bäste justitieråd, för din egen skull och för vår, vi som tror att du är en mycket kompetent domare i övrigt, kan du inte vara snäll och hålla tyst? Jag tror att det är så ett justietiråd helst bör agera i en situation som denna.

____________

Pingat på intressant.se.